PROGRAM FESTIWALU


23 marca 2020
PONIEDZIAŁEK


INAUGURACJA XII CHORZOWSKIEGO FESTIWALU NAUKI

Uniwersytet Śląski
Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
ul. 75 Pułku Piechoty 1a


brak wolnych miejsc

900 – 1030

Inauguracja XII Chorzowskiego Festiwalu Nauki
Wykład inauguracyjny: prof. dr hab. Piotr Skubała Spoglądamy na zamykające się okno

Świat stanął w obliczu planetarnego kryzysu klimatycznego i środowiskowego. Zostały przekroczone granice planetarne, dziewięć z trzynastu punktów krytycznych dla klimatu zostało uruchomionych. Mimo wysiłków wielu osób, w zastraszającym tempie postępuje wymieranie gatunków, wciąż rosną emisje gazów cieplarnianych. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, co naprawdę oznacza nieodwracalna i postępująca utrata bioróżnorodności i destabilizacja klimatu? Czy nastąpi fundamentalna zmiana relacji człowieka do Ziemi? Czy podejmiemy zdecydowane i radykalne kroki zmieniające dotychczasowe funkcjonowanie naszego świata?

Piotr SkubałaProf. dr hab. Piotr Skubała

Profesor nauk biologicznych, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski, ekolog, akarolog (zajmuje się ekologią i systematyką roztoczy Oribatida), etyk środowiskowy, edukator ekologiczny, działacz na rzecz ochrony przyrody; aktywista klimatyczny, lider Climate Reality (fundacja wiceprezydenta Al Gore’a), „ethic expert” w Komisji Europejskiej w Brukseli (program HORIZON 2020), członek komisji ds. GMO i GMM przy Ministrze Środowiska (2014-2019), stały współpracownik miesięcznika „AURA. Ochrona środowiska” i miesięcznika „Dzikie Życie”, współorganizator Festiwalu Kultury Ekologicznej „Zielono Mi”, organizator i współprowadzący spotkania Klubu Myśli Ekologicznej.

GRUPA DOCELOWA: Uczniowie szkół ponadpodstawowych, dorośli
ZGŁOSZENIA: g.widera.ligon@gmail.com


ZAJĘCIA LABORATORYJNE

Uniwersytet Śląski
Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
ul. 75 Pułku Piechoty 1a
1030 – 1500


GRUPA DOCELOWA: Zgodnie ze specyfikacją w tabeli poniżej
ZGŁOSZENIA: festiwalnauki@slowacki.edu.pl

WYDARZENIE GODZINA GRUPA DOCELOWA
1. Magiczne materiały i jak je obserwować

Żyjemy w świecie materiałów. Z nich zbudowane jest wszystko, co widzimy i czego dotykamy. Codziennie otaczamy się nimi, a ich istnienie wydaje się oczywiste i nawet nie zwracamy na nie uwagi. Jednakże to, jakimi materiałami dysponujemy, kształtuje naszą rzeczywistość do tego stopnia, że nawet ery w dziejach ludzkości nazywamy od dostępnych w nich materiałów. Dziedziną nauki, której zadaniem jest badanie wpływu struktury materiałów na ich właściwości oraz projektowanie nowych materiałów, jest inżynieria materiałowa. Badania nie byłyby możliwe bez bezpośredniej obserwacji struktury materii, czyli bez mikroskopii elektronowej. Zastosowanie wiązki elektronów zamiast światła widzialnego pozwala na zwiększenie zdolności rozdzielczej oraz zakresu uzyskiwanych powiększeń nawet do 20 mln i więcej razy. Taka rozpiętość pozwala na prowadzenie obserwacji materii w każdej skali: makro, mikro czy też nano. W toku zajęć warsztatowych będzie można zapoznać się z nowoczesnymi metodami badań materiałów z wykorzystaniem mikroskopii elektronowej i świetlnej.

Prowadzenie: dr Maciej Zubko; dr Krystian Prusik; mgr inż. Paweł Świec; mgr inż. Edyta Matyja; mgr inż. Karsten Główka; mgr inż. Edyta Matyja; mgr inż. Karsten Główka

1100 – 1145

1200 – 1245

1300 – 1345

powyżej 14 lat
 
liczba osób
w grupie: 8
2. Być jak Sherlock

Na zajęciach postaramy się, idąc tropem sławnego detektywa odkryć różnice kryjące się w mrokach naszego świata, a porównując różnego typu ślady i przedmioty postaramy się odpowiedzieć, skąd pochodzą i z czego są zrobione.

Prowadzenie: dr prof UŚ Mateusz Dulski

1100 – 1145

1200 – 1245

1300 – 1345

powyżej 7 lat
 
liczba osób
w grupie: 8
3. „Aisuru ishi czyli kochający kamień – zjawiska związane z magnetyzmem”

Podczas warsztatów Aisuru ishiI uczestnicy będą mogli zapoznać się ze zjawiskami związanymi z magnetyzmem. Dowiedzą się, czym jest magnes oraz magnetyt, czym jest pole magnetyczne oraz jak wpływa na otaczający nas świat. Każdy z uczestników będzie mógł wykonać ciekawe eksperymenty związane z magnetyzmem, a na końcu wykonać własną magiczną plastelinę przyciągającą magnetyczne przedmioty. Podczas warsztatów na uczestników czekać będą gry i zabawy związane z tą tematyką.

Prowadzenie: mgr inż. Magdalena Fryc; mgr inż. Patrycja Kierlik

1100 – 1145

1200 – 1245

1300 – 1345

powyżej 7 – 12 lat
 
liczba osób
w grupie: 12
4. Warsztaty tribologiczne

Tribologia to nauka i technika dotycząca powierzchni, nawzajem na siebie działających, znajdujących się względem siebie w ruchu oraz wszelkie związane z tym zagadnienia praktyczne. Warsztaty mają na celu przybliżenie tematyki badań tribologicznych i pozwolą na zapoznanie się z pracownią tribologiczną. Podczas warsztatów będzie można przeprowadzić przykładowe testy zużycia, pomiary profilografometryczne powierzchni czy obserwacje mikroskopowe śladów zużycia oraz wiele innych ciekawych zagadnień związanych z warstwą wierzchnią badanych materiałów.

Prowadzenie: dr inż. Krzysztof Aniołek; dr Adrian Barylski

1100 – 1145

1200 – 1245

powyżej 14 lat
 
liczba osób
w grupie: 6
5. Badania właściwości mechanicznych materiałów

W trakcie pokazów laboratoryjnych przeprowadzona zostanie statyczna próba rozciągania. Uczestnicy zapoznają się z budową maszyny wytrzymałościowej, technicznymi aspektami próby rozciągania oraz wyznaczanymi parametrami.

Prowadzenie: dr inż. Michał Dworak; dr Joanna Maszybrocka

1100 – 1145

1200 – 1245

powyżej 14 lat
 
liczba osób
w grupie: 6
6. Świat druku 3d

Zastanawiasz się, czym jest druk 3D? Jak powstaje trójwymiarowy model? Do czego wykorzystywane jest drukowanie przestrzenne? Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas warsztatów. Uczestnicy poznają, czym jest i jaką rolę we współczesnym świecie odgrywa wytwarzanie przyrostowe, które potocznie nazywane jest drukiem 3d. Na praktycznych przykładach pokazany zostanie potencjał aplikacyjny druku 3d m.in. w medycynie (ortopedia, stomatologia, kardiologia) czy przemyśle motoryzacyjnym (tworzenia lekkich a zarazem bardzo wytrzymałych elementów). Podczas warsztatów uczestnicy przygotują do druku prosty model 3d, który następnie zmaterializują przy pomocy drukarki 3d.

Prowadzenie: dr Joanna Maszybrocka; dr Michał Dworak; mgr inż. Piotr Salwa; mgr inż. Paweł Świec; Koło Naukowe Wakans

1100 – 1145

1200 – 1245

1300 – 1345

7 – 14 lat
lub powyżej 15 lat
 
liczba osób
w grupie: 10
7. Alternatywne źródła energii odnawialnej – wodór jako paliwo XXI wieku

Perspektywy praktycznego wykorzystania wodoru jako najbardziej proekologicznego nośnika energii przedstawione są na przykładzie modelu samochodu zaprojektowanego i wykonanego w USA, w którym tradycyjne paliwa (benzyna, olej napędowy, ropa naftowa) zostały zastąpione wodorem. Samochód zamiast tradycyjnych zbiorników posiada zbiorniki na wodór i wbudowane ogniwo paliwowe, które zamienia energię chemiczną wodoru na energię elektryczną. Pokaz ma na celu prezentację budowy i zasady działania samochodów opartych o działanie ogniwa paliwowego, a także zapoznanie słuchaczy z zachodzącymi procesami, takimi jak: elektroliza wody, zasilanie za pomocą energii słonecznej i wodorowej, energia i konwersja energii czy wydajność energetyczna oraz przedstawienie podstawowych zasad projektowania nowych materiałów dla potrzeb wysokowydajnych ogniw paliwowych i energetyki wodorowej ze szczególnym uwzględnieniem nanomateriałów.

Prowadzenie: dr hab. prof. UŚ Bożena Łosiewicz; dr Joanna Maszybrocka; dr Julian Kubisztal; mgr inż. Patrycja Osak; mgr Adrian Gudwański; Patryk Ratajczak

1100 – 1145

1200 – 1245

1300 – 1345

7 – 14 lat
 
liczba osób
w grupie: 8
8. Roboty , czyli jak posprzątać ten piękny świat

Z nami zbudujesz prototypowego robota sprzątającego nasz piękny świat. Podczas zajęć dowiesz się, jak samodzielnie zbudować i zaprogramować robota w środowisku LEGO Mindstorms, a dzięki temu zmierzyć się ze współczesnymi problemami z dziedzin automatyki i robotyki. Wykorzystamy do tego roboty LEGO Mindstorms Ev3 oraz roboty, które powstały na Uniwersytecie Śląskim w ramach prac dyplomowych.

Prowadzenie: mgr inż. Mateusz Niedźwiedź; mgr inż. Diana Szalbot; mgr inż. Kamil Feliksik

1100 – 1245
(przerwa w trakcie zajęć 15 min.)

powyżej 12 lat
 
liczba osób
w grupie: 10
9. Mikrotomografia komputerowa – jak zajrzeć do wnętrza badanego obiektu nie niszcząc go?

Światło widzialne odbija się od większości przedmiotów w naszym otoczeniu, a następnie trafia do ludzkiego oka. Dzięki temu jesteśmy w stanie odbierać wrażenia wzrokowe. To, jak widzimy obiekty, zależy od właściwości ich powierzchni. Aby zajrzeć do ich wnętrza, należy zastosować promieniowanie, które przeniknie przez obiekt i nie ulegnie odbiciu. Takie warunki spełnia promieniowanie rentgenowskie, które jest wykorzystywane w mikrotomografii komputerowej. Dzięki tej technice jesteśmy w stanie nieinwazyjnie „zajrzeć” do wnętrza badanych obiektów i odwzorować ich strukturę wewnętrzną. Na zajęciach warsztatowych sprawdzimy czy mikrotomografia komputerowa pozwoli zbadać strukturę wewnętrzną obiektu bez jego zniszczenia. Do tego celu wykorzystamy przedmioty wykorzystywane w życiu codziennym.

Prowadzenie: dr inż. Piotr Duda; dr Hubert Okła

1100 – 1145

7 – 14 lat
lub powyżej 14 lat
 
liczba osób
w grupie: 15
10. Poli – co? Czyli o polimerach słów kilka

Z polimerami stykamy się na co dzień i od święta – nie wierzysz? Używasz patelni? Jeździsz samochodem wyposażonym w koła z oponami? Bierzesz tabletkę w otoczce ułatwiającej połykanie? Malujesz paznokcie lakierem? Nosisz rajstopy? Używasz popularnych siatek na zakupy (oby biodegradowalnych)? Choć raz zakładałeś plombę u dentysty? Pijesz napój z kubka jednorazowego? Jeśli na chociaż jedno z powyższych pytań odpowiedziałeś TAK, to z polimerami Ci po drodze. Przyjdź do nas, pokażemy jak zdumiewające właściwości mają te materiały i jak można z nimi ciekawie eksperymentować.

Prowadzenie: dr Sylwia Golba; mgr inż. Sara Krawczyk; mgr inż. Sylwia Stiler

1100 – 1145

7 – 10 lat
 
liczba osób
w grupie: 10
11. „Polimery od kuchni”

Polimery to materiały, z którymi spotykasz się codziennie. Nie zdziw się, jeśli znajdziesz je we własnym domu. Na naszych warsztatach pokażemy Wam ciekawe doświadczenia, wykorzystując niezwykłe właściwości tych materiałów. Pokażemy, jak dobrze się bawić znanymi materiałami poprzez odkrywanie tajemnicy ich budowy i kilku przepisów. Zdradzimy, co wspólnego ma spaghetti z woreczkiem foliowym i dlaczego należało by przemalować prawie wszystkie kosze na śmieci. Chcemy zachęcić Was do eksperymentowania i wykorzystania wiedzy w praktyce. Efekty doświadczenia każdy z uczestników zabierze po warsztatach do domu

Prowadzenie: dr Sylwia Golba; mgr inż. Sara Krawczyk; mgr inż. Sylwia Stiler

1200 – 1245

1300 – 1345

7 – 10 lat
 
liczba osób
w grupie: 10
12. Chemia żywności

Warsztaty mają na celu zainteresowanie uczniów pracą w laboratorium chemicznym. W trakcie zajęć uczestnicy poznają właściwości podstawowych składników żywności, takich jak cukry, białka i tłuszcze oraz witaminy, budowę ich cząsteczek oraz najważniejsze reakcje chemiczne. Uczestnicy będą mogli w małych grupach wykonać proste doświadczenia chemiczne umożliwiające identyfikację cukrów, białek, tłuszczów i witamin w wybranych produktach spożywczych. Przykładowe tematy przedstawianych doświadczeń: wykrywanie cukrów w owocach, warzywach i mleku; rozkład skrobi; wykrywanie białka w mleku, serze, jogurcie i innych produktach; właściwości tłuszczów; reakcje charakterystyczne niektórych witamin; wykrywanie witaminy C w sokach owocowych i warzywnych

Prowadzenie: dr Joanna Panek

1200 – 1345

(przerwa w trakcie zajęć 15 min.)

powyżej 15 lat
 
liczba osób
w grupie: 8
13. Innowacyjne metody otrzymywania polimerów

Uczestnicy warsztatów zapoznają się z głównymi technikami inicjującymi proces polimeryzacji (termicznie i fotochemicznie). Poznają również alternatywny wobec klasycznych metod polimeryzacji proces wysokociśnieniowy. Warsztaty będą uwzględniać zapoznanie uczestników z aparaturą wysokociśnieniową i sprzętem laboratoryjnym oraz przeprowadzenie polimeryzacji w warunkach ciśnienia wysokiego i atmosferycznego.

Prowadzenie: dr Paulina Maksym; dr hab. prof. UŚ Magdalena Tarnacka; dr Rafał Bielas

1100 – 1145

1200 – 1245

powyżej 15 lat
 
liczba osób
w grupie: 8
14. Czarna magia – czyli ile twarzy ma węgiel

Warsztat ma na celu wyjaśnienie, czym jest struktura atomowa materiału oraz co to są materiały krystaliczne i amorficzne. Zaprezentowane zostaną różnice pomiędzy strukturą różnych typów materiałów węglowych oraz dowiemy się, skąd się biorą różnice w ich właściwościach. Celem warsztatów będzie zaznajomienie uczestników z metodą dyfrakcji rentgenowskiej, jednej z najpotężniejszych technik badania struktury atomowej materiałów.

Prowadzenie: dr inż. Karolina Jurkiewicz

1100 – 1145

1200 – 1245

grupa wiekowa dowolna, ale jednorodna
 
liczba osób
w grupie: 10
15. Spektroskopia masowa w badaniach mikrobiologicznych i biotechnologicznych

Zajęcia mają na celu zaprezentowanie jednej z technik spektroskopowych – spektroskopii masowej jonów wtórnych z analizatorem czasu przelotu (TOF – SIMS.5). W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami związanymi z praktycznymi aspektami pomiarów techniką TOF-SIMS zarówno w ujęciu podstaw fizycznych tego typu badań, budowy aparatury pomiarowej, jak i przykładów problemów naukowych jakie ta technika pozwala rozwiązać. Przedstawione badania dotyczą głównie układów biologicznych i biomedycznych (komórki, tkanki, implanty) w kontekście składu chemicznego oraz obrazowania.

Prowadzenie: dr Katarzyna Balin

1100 – 1145

1200 – 1245

12 – 15 lat
lub powyżej 15 lat
 
liczba osób
w grupie: 15
16. Optometria – dwoje oczu – jeden mózg – jedno widzenie

Optometria to dziedzina nauki stosowanej, która zajmuje się usprawnianiem funkcjonowania układu wzrokowego. Widzenie pojedynczego obrazu, powstającego na siatkówkach oczu jest możliwe dzięki skomplikowanemu procesowi zachodzącemu w korze potylicznej mózgu. Zaburzenia na drodze powstawania wspólnego obrazu mogą wywołać dolegliwości, takie jak chociażby: podwójne widzenie, chwilowe zaburzenia ostrości widzenia czy zmęczenie wzroku. Deficyty te można mierzyć, diagnozować i redukować za pomocą odpowiednich procedur optometrycznych. Ponadto pokażemy podczas warsztatów, jak nasz mózg i oczy potrafią nas oszukać, poprzez iluzje wzrokowe.

Prowadzenie: dr Dorota Zygadło; mgr Sylwia Stolarczyk; mgr Paweł Nawrot

1100 – 1145

1200 – 1245

grupa wiekowa dowolna, ale jednorodna
 
liczba osób
w grupie: 10
17. Widzieć kolorowo i trójwymiarowo

Optometria to dziedzina nauki stosowanej, która zajmuje się usprawnianiem funkcjonowania układu wzrokowego. Prawidłowe widzenie barw oraz widzenie trójwymiarowe to atrybuty widzenia, o których na co dzień nie myślimy. Dobry wzrok kojarzy się nam zazwyczaj z wysoką ostrością widzenia. Jednak to widzenie przestrzenne pozwala nam właściwie chwycić kubek, trafić wtyczką w gniazdko czy sprawnie napisać SMSa. Prawidłowe widzenie barw ułatwia przekazywanie dodatkowych informacji o otaczającym świecie np. wskazuje moment, w którym przejść przez jezdnię, czy pozwala docenić kunszt malarza.

Prowadzenie: dr Dorota Zygadło; mgr Sylwia Stolarczyk; mgr Paweł Nawrot

1100 – 1145

1200 – 1245

grupa wiekowa dowolna, ale jednorodna
 
liczba osób
w grupie: 10
18. Piezoelektryki- przykład materiałów „smart”

Zajęcia mają na celu zaprezentowanie zjawiska piezoelektrycznego. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z techniką pomiarową. Samodzielnie wyznaczą parametry elektromechaniczne ceramiki piezoelektrycznej oraz zbadają zakres częstotliwości swojego słuchu.

Prowadzenie: dr Iwona Lazar

1100 – 1145

1200 – 1245

powyżej 15 lat
 
liczba osób
w grupie: 4
19. Hodowle komórkowe in vitro – czym różni się komórka nowotworowa od zdrowej?

Celem warsztatów jest pokazanie istotnej roli hodowli komórkowych w badaniach naukowych i medycznych. Podczas ćwiczeń uczniowie poznają zasady pracy z komórkami, warunki konieczne dla ich prawidłowego wzrostu, fazy wzrostu, rodzaje linii i hodowli. Omówiony zostanie mechanizm powstawania komórki nowotworowej, cechy nowotworu odróżniające go od zdrowych komórek naszego ciała oraz rodzaje nowotworów. Uczniowie zostaną uświadomieni o potrzebie badań naukowych poświęconych walce z tą chorobą, a także konieczności profilaktyki przeciwnowotworowej.

Prowadzenie: dr Agnieszka Szurko

1100 – 1145

1200 – 1245

powyżej 15 lat
 
liczba osób
w grupie: 6
20. Mikroskopowe obrazy świata

Uczestnicy warsztatów poznają współczesne mikroskopy optyczne, mikroskop elektronowy i sił atomowych (AFM). Samodzielnie rejestrują obrazy preparatów z pomocą mikroskopów optycznych i AFM.

Prowadzenie: dr hab. prof. UŚ Roman Wrzalik; dr Marcin Wojtyniak

1100 – 1145

1200 – 1245

powyżej 15 lat
 
liczba osób
w grupie: 6
21. Python i roboty, czyli jak zdobyć władzę nad światem

Na zajęciach dowiesz się, jak przy użyciu języka programowania Python zmierzyć się z problemami dotyczącymi dziedzin automatyki i robotyki. Wykorzystamy do tego roboty LEGO Mindstorms, co znaczenie ułatwi zrozumienie pewnych pojęć z zakresu robotyki oraz zasadę działania i konstruowania robotów i maszyn.

Prowadzenie: inż. Karol Liszka; Oliwia Janus

1100 – 1145

1200 – 1245

powyżej 15 lat
 
liczba osób
w grupie: 10
22. Zabawy z ładunkiem elektrycznym

Już starożytnego człowieka interesowały zjawiska związane z przepływem prądu. Pierwsze eksperymenty sprowadzały się do elektryzowania ogólnodostępnych materiałów. Takie eksperymenty możecie wykonać również sami. W czasie zajęć postaramy się pokazać proste doświadczenia oraz te, które przeprowadzone były przez znanych i szanowanych naukowców. Prześledzimy historię elektryczności, dobrze się przy tym bawiąc

Prowadzenie: dr Aneta Szczygielska – Łaciak; dr Marcin Łaciak

1100 – 1145

1200 – 1245

12 – 15 lat
lub powyżej 15 lat
 
liczba osób
w grupie: 16
23. Fizyka wysokich energii – w poszukiwaniu najmniejszych składników materii

Opowieść o zadziwiających własnościach najmniejszych składników materii – neutrin. Prezentacja będzie miała na celu przybliżenie skomplikowanych zagadnień fizyki cząstek elementarnych w mało skomplikowany sposób

Prowadzenie: dr Bartosz Dziewit

1100 – 1145

1200 – 1245

lub powyżej 15 lat
 
liczba osób
w grupie: 15
24. Fale grawitacyjne jako narzędzie współczesnej astrofizyki i kosmologii?

Fale grawitacyjne to rozchodzące się z prędkością światła zaburzenia krzywizny czasoprzestrzeni. Ich istnienie jest naturalną konsekwencją Ogólnej Teorii Względności i zostało przewidziane teoretycznie ponad 100 lat temu. Detekcja fal grawitacyjnych stała się istotnym elementem współczesnej fizyki, gdyż ostatecznie potwierdziłaby słuszność teorii grawitacji Alberta Einsteina. Zarejestrowanie w laboratorium sygnału związanego z przejściem fali grawitacyjnej jest jednak niewyobrażalnie trudne, dlatego przez tyle lat nie udało się uzyskać bezpośredniego dowodu na istnienie tego zjawiska. Jednak dzięki specjalnie opracowanej strategii obserwacyjnej oraz odpowiednio zaprojektowanej aparaturze (detektory aLIGO), 14 września 2015 roku nastąpiła pierwsza detekcja fal grawitacyjnych, która nie tylko potwierdziła słuszność teorii Einsteina ale również wprowadziła nas w erę tzw. astronomii wielu nośników informacji. Nasza wiedza o Wszechświecie budowana w oparciu o tradycyjne metody obserwacji może być uzupełniona o informacje ukryte w sygnale stowarzyszonym z falami grawitacyjnymi. Na zajęciach pokażę, w jaki sposób rejestracja sygnałów fal grawitacyjnych może pomóc w głębszym zrozumieniu istoty otaczającego nas świata.

Prowadzenie: dr Aleksandra Piórkowska – Kurpas

1100 – 1145

1200 – 1245

lub powyżej 15 lat
 
liczba osób
w grupie: 10
25. Sekrety ludzkiego OKA – badanie OCT

OCT, czyli optyczna koherentna tomografia, jest jedną z najnowocześniejszych metod diagnostycznych wykorzystujących skaning optyczny. Badanie OCT jest wyjątkowo precyzyjnym oraz użytecznym narzędziem do diagnostyki i monitorowania badania chorób siatkówki oka. Metoda ta wykorzystuje koherentną (spójną) wiązkę światła, dzięki której uzyskuje bardzo wysoką rozdzielczość obrazu. Niezwykle ważną cechą badania OCT jest fakt, iż jego przebieg jest całkowicie nieinwazyjny, bezbolesny oraz powtarzalny.

Prowadzenie: mgr inż. Beata Englisz

1200 – 1345

1200 – 1245

lub powyżej 15 lat
 
liczba osób
w grupie: 18
26. Jak prawidłowo postępować z osobą nieprzytomną czyli BLS

Uczestnicy warsztatów z pierwszej pomocy dowiedzą się, co zrobić w sytuacji, kiedy napotkają osobę nieprzytomną lub gdy w ich obecności ktoś zasłabnie lub poczuje się źle. W trakcie warsztatów każdy z uczestników będzie miał możliwość spróbowania swoich sił podczas prowadzenia profesjonalnej akcji reanimacyjno – resuscytacyjnej oraz dowie się, jak postępować, aby pomóc poszkodowanym w wypadkach. Nawet w najlepiej rozwiniętych miastach czas dojazdu do poszkodowanego przez wykwalifikowany zespół ratowniczy przekracza 5 minut, a. są to minuty krytyczne i kluczowe dla życia poszkodowanego. W związku z tym każdy z uczestników będzie mógł się poczuć jak najważniejsze ogniwo tak zwanego łańcucha przetrwania, bo naprawdę wszystko zależy od tego, jakie akcje ratunkowe zostaną podjęte do momentu przyjazdu wykwalifikowanego zespołu reanimacyjnego. Uczestnicy otrzymają również certyfikaty uczestnictwa w kursie i zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu prowadzenia akcji reanimacyjnej BLS.

Prowadzenie: dr prof. UŚ Andrzej Swinarew; dr Hubert Okła; mgr inż. Klaudia Kubik; mgr Jadwiga Gabor; dr Szymon Skoczyński

1200 – 1345

lub powyżej 10 lat
 
liczba osób
w grupie: 40

GRUPA DOCELOWA: Zgodnie ze specyfikacją w tabeli powyżej
ZGŁOSZENIA: festiwalnauki@slowacki.edu.pl


ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 19
ul. Kilińskiego 2


MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

GRUPA DOCELOWA: Zgodnie ze specyfikacją w tabeli poniżej
ZGŁOSZENIA: admin@sniadecki.edu.pl lub tel. 32 241 17 17

WYDARZENIE GODZINA GRUPA DOCELOWA
Promieniowanie elektromagnetyczne – sprzymierzeniec czy wróg?

Wykład

Prowadzenie: mgr Weronika Osmala – Kurpiewska

1130 – 1230

powyżej 15 lat
 
liczba osób
w grupie: 30
Warsztaty chemiczno – medyczne: sprawdzenie twardości wody oraz mierzenie poziomu pH w różnych płynach.

Warsztaty

Prowadzenie: dr Danuta Rogala

1230 – 1330

powyżej 15 lat
 
liczba osób
w grupie: 30

FESTIWALOWA ZABAWA Z CHEMIĄ

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4
ul. św. Piotra 1


GRUPA DOCELOWA: Zgodnie ze specyfikacją w tabeli poniżej
ZGŁOSZENIA: admin@sniadecki.edu.pl lub tel. 32 241 17 17

WYDARZENIE GODZINA GRUPA DOCELOWA
Festiwalowa zabawa z chemią

Laboratorium

Prowadzenie: nauczyciele ZSTiO nr 4

GRUPA I
1000

GRUPA II
1200

zajęcia dla przedszkolaków i ucz-niów klas I – III szkoły podstawowej
 
liczba osób
w grupie: 28

24 marca 2020
WTOREK


URZĄD MIASTA CHORZÓW
Rynek 1
duża sala posiedzeń Rady Miasta
II piętro


WYDARZENIE GODZINA GRUPA DOCELOWA
Historia estakady w Chorzowie
Wykład: dr hab. inż. Marek Salamak
Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej

900 – 1000

starsza młodzież i dorośli
max 80 osób
Zgłoszenia: adam.rudzik@zsb-chorzow.pl

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
ul. Lompy 13


WYDARZENIE GODZINA GRUPA DOCELOWA
Tajemnice symetrii

  • trzy tury warsztatów dla uczniów
  • trzy tury warsztatu dla nauczycieli
  • pokaz i prezentacja dla uczniów oraz nauczycieli

Organizator: Śląski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki

900 – 1300

zajęcia dla uczniów szkół podstawowych (klasy 7 i 8) i średnich oraz nauczycieli
Zgłoszenia: Krzysztof Oleś koles.3lo@gmail.com
„Geometria na A4”
Prowadzaca: Marta Kądziołka

900 – 1000

1000 – 1100

1100 – 1200

sala nr 6

Uczniowie – każda z grup maks. 15 osób
„Symetria matematyczno – artystyczna”
Prowadzacy: Patryk Czyż

900 – 1000

1000 – 1100

1100 – 1200

sala nr 7

Uczniowie – każda z grup maks. 15 osób
„Tajemniczy pokój zagadek”
Prowadzacy: Katarzyna Budziłek – Jurek, Beata Kretek

900 – 1000

1000 – 1100

1100 – 1200

sala nr 8

Uczniowie – każda z grup maks. 15 osób
„O niedoczasie”
Prowadzacy: Katarzyna Sikora, Krzysztof Oleś

900 – 1000

1000 – 1100

1100 – 1200

sala nr 5

Nauczyciele – każda z grup maks. 8 osób
„Matematyczne zdjęcia” – pokaz i prezentacja
Prowadzacy: Benedykt Janikowski, Piotr Rajnisz

1200 – 1300

sala widowiskowa

Do 50 osób – dla uczniów oraz nauczycieli

Muzeum w Chorzowie
ul. Powstańców 25


WYDARZENIE GODZINA GRUPA DOCELOWA
Skąd wiemy, że obrazy na nas patrzą? – warsztaty ze złudzeń optycznych w sztuce
Prowadzący: Piotr Zając

Uczestnicy będą mieli możliwość poznania świata sztuki od innej strony. Poznają wiele ciekawych obrazów, które „grają” z naszym poczuciem rzeczywistości. Dowiedzą się, co chcieli osiągnąć artyści, bawiąc się perspektywą oraz jak wpływa to wszystko na nasz umysł i w jaki sposób sztuka łączy się z wiedzą naukową. Na koniec wezmą udział w warsztatach plastycznych.

brak wolnych miejsc

1000 – 1100

UWAGA! TERMIN DODATKOWY

1315 – 1400

uczniowie szkół podstawowych (25 osób)
Zgłoszenia: g.widera.ligon@gmail.com
Co kryło się za słowami „stan umysłu” w 1966 roku?
Pierwszy wykład z muzealnego cyklu U źródeł wyobraźni
Prowadzący: dr Jacek Kurek

Wykład nie jest jedynie garścią komentarzy do utworów muzycznych, książek, wykonawców, autorów, filmów, fotografii, okładek, tytułów prasowych, wydarzeń, zjawisk (np. miejsca, w którym znajdowały się wówczas w euroatlantyckim świecie feminizm, segregacja rasowa, homoseksualizm itd.), znaczenia wojny wietnamskiej czy LSD. To próba spojrzenia na czas przełomu, opowieść o zmieniającej się mentalności i polaryzacji postaw. O tym, co zaledwie pięćdziesiąt lat temu mocno wpłynęło na następne dekady. Będzie można posłuchać muzyki i obejrzeć ilustracje w postaci zdjęć, okładek płyt, fotosów filmowych itd.

brak wolnych miejsc

1200 – 1300

uczniowie szkół ponadpodstawowych, dorośli (50 osób)
Zgłoszenia: g.widera.ligon@gmail.com

Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 19
ul. Kilińskiego 2


MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

WYDARZENIE GODZINA GRUPA DOCELOWA
Wkomponowani w okładkę
Wykład o kolorach w połączeniu z ćwiczeniami z kompozycji fotograficznej
Prowadzący: Iwo Scelina

1000 – 1200

uczniowie szkół średniej (15 osób)
Zgłoszenia: Danuta Schelenz maridan@wp.pl

Księgarnia „Dopełniacz”
ul. Rynek


WYDARZENIE GODZINA GRUPA DOCELOWA
Piękno himalaizmu
Spotkanie z Marcinem Pietraszewskim i Dariuszem Kortko, autorami biografii Jerzego Kukuczki „Kukuczka” i Krzysztofa Wielickiego „Piekło mnie nie chciało”
Prowadzący: Grzegorz Zarzycki

1000 – 1130

uczniowie szkół ponadpodstawowych, dorośli (20 osób)
Zgłoszenia: grzegorzzarzycki@interia.pl

Starochorzowski Dom Kultury
ul. Siemianowicka 59


WYDARZENIE GODZINA GRUPA DOCELOWA
„Śląski Gaudi”
O projektach Stanisława Niemczyka
Prowadzący: ks. dr Leszek Makówka
Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego

Stanisław Niemczyk, projektant m.in. niezwykłych kościołów Św. Ducha w Tychach, Jezusa Chrystusa Odkupiciela w Czecho-wicach – Dziedzicach. Nazywano go polskim lub śląskim Gaudim. Tak jak on, Niemczyk nie dokończył swojego ostatniego dzieła: kościoła franciszkańskiego w Tychach, gdyż zmarł w 2019 r.

1730

uczniowie szkół ponadpodstawowych (do 30 osób)
Zgłoszenia: herrom@interia.pl

FESTIWALOWA ZABAWA Z CHEMIĄ

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4
ul. św. Piotra 1


GRUPA DOCELOWA: Zgodnie ze specyfikacją w tabeli poniżej
ZGŁOSZENIA: admin@sniadecki.edu.pl lub tel. 32 241 17 17

WYDARZENIE GODZINA GRUPA DOCELOWA
Festiwalowa zabawa z chemią

Laboratorium

Prowadzenie: nauczyciele ZSTiO nr 4

GRUPA I
1000

GRUPA II
1200

zajęcia dla przedszkolaków i ucz-niów klas I – III szkoły podstawowej
 
liczba osób
w grupie: 28

25 marca 2020
ŚRODA


KOMPLEKS SZTYGARKA
Piotra Skargi 34 a/d


WYDARZENIE GODZINA GRUPA DOCELOWA
SPOTKANIA Z NAUKĄ i TECHNIKĄ
z naukami ścisłymi, przyrodniczymi, nowymi technologiami z zakresu mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, automatyki, mechatroniki, informatyki, robotyki …
Zaprezentują się: uczelnie, firmy oraz Centrum „Uskrzydlij Dzieciaki”

900 – 1200

dzieci, młodzież, dorośli
Zgłoszenia: zstio3@wp.pl
UCZELNIE
Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego

Koło Naukowe GIS zaprezentuje technologię VR 360, przedstawi wykorzystanie VR 360 w geograficznych systemach informacyjnych, pokaże, jak powstają panoramy miast oraz (w zależności od warunków pogodowych) zastosowania drona w terenie

Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej

Przedstawi przykłady realizowanych prac naukowo – badawczych nad nowymi produktami i materiałami mogącymi zrewolucjonizować nasz świat – od inżynierii materiałowej poprzez mechatronikę do nanotechnologii

Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej

Koła Naukowe Technomat i SMART Production zaprezentują ciekawe doświadczenia z zakresu inżynierii produkcji oraz inżynierii materiałowej

Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej

Zaprezentuje stanowisko dydaktyczne z przyrządami pomiarowymi stosowanymi w energoelektronice, badające właściwości wytworzonej energii elektrycznej oraz stanowisko z autonomicznym robotem edukacyjnym

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej

Zaprezentuje symulatory i modele dydaktyczne, środki transportu miejskiego – hulajnogi z napędem wspomagającym (spalinowym i elektrycznym)

Wydział Inżynierii Środowiskowej i Energetyki Politechniki Śląskiej

Koło Naukowe Techniki Cieplnej im. S. Ochęduszki zaprezentuje modele maszyn parowych i silników

Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej

Koło Naukowe PYLON zaprezentuje w formie multimedialnej przykłady nowoczesnych konstrukcji mostowych i ich badań oraz przedstawi jak zbudować most z makaronu spaghetti

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Zaprezentuje prace dyplomowe absolwentów Wydziału Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych – kierunku Mechatronika, przedstawiające nowatorskie wizualizacje automatyzacji procesów przemysłowych oraz sterowania napędami, a także programowalne zestawy konstrukcyjne LEGO Mindstorms, które umożliwiają budowanie i programowanie własnych robotów

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach

Zaprezentuje zbudowany komputer do gier chłodzony cieczą, a także sposoby samodzielnego zwiększania wydajności PC – ta (Bartosz Studnik), oraz wykorzystanie tabletu graficznego do projektowania tatuaży (będą wykonywane artystyczne tatuaże z henny)

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach

Zaprezentuje metodę analizy składu ciała człowieka z wykorzystaniem profesjonalnej wagi firmy Tanita

FIRMY
IBM Global Services Delivery Centre Polska Sp. z o.o.

IBM – światowy lider rozwoju najnowocześniejszych technologii informatycznych z obszaru przetwarzania danych w chmurze, sztucznej inteligencji oraz bezpieczeństwa w Internecie przeznaczonych dla innowacyjnych przedsiębiorstw – zaprezentuje przykłady opracowanych w Polsce rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję IBM Watson do interakcji zwiedzających z dziełami sztuki oraz do automatycznej analizy dokumentów prawnych

Rockwell Automation Polska Sp. z o.o.

Rockwell Automation – globalny dostawca rozwiązań dla przemysłu w zakresie techniki napędowej, sterowania i oprogramowania – zaprezentuje robota typu delta-stand wykorzystującego serwonapęd Kinetix 550 oraz sterownik ControlLogix L85, kontrolowanie przepływu cieczy z zastosowaniem przepływomierza, sterowanie modelem windy, oraz programowanie sterownika CompactLogix przy użyciu programu RSLogix 5000

Schneider Electric Polska Sp. z o.o.

Schneider Electric obsługuje klientów w ponad 100 krajach, jest wiodącym dostawcą w obszarze rozdziału energii średniego i niskiego napięcia, zasilania gwarantowanego oraz automatyki – zademonstruje aparaturę rozdzielczą, falownik, opomiarowanie rozdzielnicy i bezprzewodowy odczyt danych pomiarowych z przekładników pomiarowych, sterowanie obwodami – moduł Smartlink, przekładniki PowerTag

Tauron Dystrybucja S.A.

największy dystrybutor energii elektrycznej w Polsce, wchodzący w skład TAURON Polska Energia – zaprezentuje samochód z aparaturą pomiarową do diagnostyki kabli średniego napięcia, za pomocą której można wykonać próbę napięciową, co pozwala zdiagnozować stan techniczny kabla SN oraz wykryć jego słabe miejsca, gdzie potencjalnie w przyszłości może nastąpić awaria

Energoprojekt – Katowice S.A.

uznana w kraju i za granicą firma projektowo – inżynierska, świadcząca usługi projektowe i doradcze dla energetyki i innych sektorów gospodarki – przedstawi sposoby przetwarzania światła słonecznego w energię elektryczną na przykładzie modelu panelu fotowoltaicznego

Elgór + Hansen S.A.

firma prowadząca pełną obsługę inwestycji w zakresie projektowania i produkcji urządzeń budowy przeciwwybuchowej oraz aparatury elektrycznej stosowanej w górnictwie – zaprezentuje system sterowania i wizualizacji pracy kompleksu ścianowego dla górnictwa podziemnego

Encon Koester Global Sp. z o.o.

dostawca stanowisk dydaktycznych i badawczych z zakresu automatyki i robotyki dla techników i uczelni wyższych – przedstawi stanowiska dydaktyczne do przedmiotów takich jak automatyka czy mechatronika, a także ramiona robotów i roboty mobilne

ADS Systems Katowice

firma oferuje elektroniczne systemy bezpieczeństwa w postaci zaawansowanych i nowoczesnych technologii, wraz ze wsparciem technicznym i serwisem – zaprezentuje rozwiązania z systemem wideomonitoringu wizyjnego wspieranego przez technologię AI (sztuczną inteligencję) oraz systemy wideodomofonowe IP

Asposoft Sp. z o.o. Katowice

firma zapewniająca kompleksową obsługę w zakresie nowoczesnych technologii komputerowych, doradztwo, zakup sprzętu, jego zainstalowanie i uruchomienie – przedstawi stanowisko astrofotograficzne wyposażone w teleskop apochromatyczny sterowany komputerem oraz stanowisko do obserwacji nocnego nieba z teleskopem zwierciadlanym systemu Maksutowa – Cassegraina

Centrum Uskrzydlij Dzieciaki

przedstawi możliwości rozwijania swoich pasji z dziedziny mechaniki, robotyki, modelarstwa i nie tylko


KOMPLEKS SZTYGARKA
Piotra Skargi 34 a/d


WYDARZENIE GODZINA GRUPA DOCELOWA
Poszerzona rzeczywistość w budownictwie
Wykład: dr hab. inż. Marek Salamak
Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej

930 – 1015

starsza młodzież i dorośli
Ilość miejsc: max. 40
Zgłoszenia: adam.rudzik@zsb-chorzow.pl
Mega mosty
Wykład: dr hab. inż. Marek Salamak
Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej

1030 – 1115

starsza młodzież i dorośli
Ilość miejsc: max. 40
Zgłoszenia: adam.rudzik@zsb-chorzow.pl

Parking Estakada 2
Rynek
(przy schodach na przystanek autobusowy)


WYDARZENIE GODZINA GRUPA DOCELOWA
Pokaz sprzętu pomiarowego wraz z prezentacją pomiarów wybranych parametrów mostu/estakady (drgania, ugięcie)
Prezentacja: Pracownicy Laboratorium Badań Terenowych Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej

1200 – 1230

1230 – 1300

1300 – 1330

starsza młodzież i dorośli
Ilość miejsc: trzy grupy do 20 osób
Zgłoszenia: adam.rudzik@zsb-chorzow.pl

DRUKARNIA POLSKA PRESS
ul. Baczyńskiego 25 A
Sosnowiec


WYDARZENIE GODZINA GRUPA DOCELOWA
Warsztaty dziennikarskie z „Dziennikiem Zachodnim”
Wycieczka: wycieczka naukowa do redakcji i drukarni w Sosnowcu

Drukarnia w Sosnowcu to jedna z największych inwestycji Polska Press. Obsługuje Dziennik Zachodni – największą gazetę regionalną w Polsce.

wyjazd

900

Zbiórka przed IV LO, ul. Dąbrowskiego 34

uczniowie szkół średnich
Ilość miejsc: 23
Zgłoszenia: grzegorzzarzycki@interia.pl

Muzeum w Chorzowie
ul. Powstańców 25


WYDARZENIE GODZINA GRUPA DOCELOWA
Skąd wiemy, że obrazy na nas patrzą?
Warsztaty ze złudzeń optycznych w sztuce
Prowadzenie: Piotr Zając
brak wolnych miejsc

1000 – 1100

uczniowie szkół podstawowych
Ilość miejsc: 25
Zgłoszenia: g.widera.ligon@gmail.com

Hala Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu
ul. gen. H. Dąbrowskiego 113


WYDARZENIE GODZINA GRUPA DOCELOWA
Igrzyska olimpijskie z Fundacją DogiQ
Prowadzenie: Fundacją DogiQ

10 zespołów – każdy z psim mistrzem – zbiera punkty za wykonanie zadań o poziomie trudności bezpiecznym dla dzieci i piesków na kolejnych stanowiskach. Wszyscy dostają medale!

Fundacja DOGIQ szkoli psy asystujące osobom niepełnosprawnym

1200 – 1400

dzieci przedszkolne i uczniowie szkół podstawowych
Ilość miejsc:
Zgłoszenia:
tel. 322411717
lub admin@sniadecki.edu.pl

FESTIWALOWA ZABAWA Z CHEMIĄ

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4
ul. św. Piotra 1


GRUPA DOCELOWA: Zgodnie ze specyfikacją w tabeli poniżej
ZGŁOSZENIA: admin@sniadecki.edu.pl lub tel. 32 241 17 17

WYDARZENIE GODZINA GRUPA DOCELOWA
Festiwalowa zabawa z chemią

Laboratorium

Prowadzenie: nauczyciele ZSTiO nr 4

GRUPA I
1000

GRUPA II
1200

zajęcia dla przedszkolaków i ucz-niów klas I – III szkoły podstawowej
 
liczba osób
w grupie: 28

26 marca 2020
CZWARTEK


STAROCHORZOWSKI DOM KULTURY
ul. Siemianowicka 59


WYDARZENIE GODZINA GRUPA DOCELOWA
Warsztaty z kaligrafii
Prowadzenie: Aleksandra Pankiewicz

900 – 1030

1100 – 1230

uczniowie szkoły podstawowej (od kl. VI) i uczniowie szkół ponadpodstawowych
dwie grupy po 15 osób
Zgłoszenia: Danuta Schelenz maridan@wp.pl

Księgarnia „Dopełniacz”
Rynek


WYDARZENIE GODZINA GRUPA DOCELOWA
Lekturki dla młodych chorzowskich naukowców
Prowadzenie: Piotr Zając
zajęcia warsztatowe

Prezentacja interesujących książek na temat nauki, przeznaczonych dla przedszkolaków oraz dzieci z klas I-III. W czasie zajęć uczestnicy razem z prowadzącym spróbują odpowiedzieć na pytania, czym jest nauka, po co i jak się ją nią zajmujemy? Dowiedzą się, kim jest naukowiec i jakie rodzaje nauki można uprawiać. Na koniec przeprowadzą eksperyment w oparciu o przedstawione książki.

900 – 1000

1030 – 1130

dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych (I – III)
25 osób na każde spotkanie
Zgłoszenia: muzeumzapisy@gmail.com lub tel. 32 241 31 04 w. 105

FESTIWALOWA ZABAWA Z CHEMIĄ

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4
ul. św. Piotra 1


GRUPA DOCELOWA: Zgodnie ze specyfikacją w tabeli poniżej
ZGŁOSZENIA: admin@sniadecki.edu.pl lub tel. 32 241 17 17

WYDARZENIE GODZINA GRUPA DOCELOWA
Festiwalowa zabawa z chemią

Laboratorium

Prowadzenie: nauczyciele ZSTiO nr 4

GRUPA I
1000

GRUPA II
1200

zajęcia dla przedszkolaków i ucz-niów klas I – III szkoły podstawowej
 
liczba osób
w grupie: 28

Galeria Sztuki Muzycznej i Obrazu
Rynek


WYDARZENIE GODZINA GRUPA DOCELOWA
Złota proporcja. Kanon Pachelbela a ciąg Fibonacciego – związki muzyki z matematyką
Prowadzenie: Grażyna Widera, Krzysztof Oleś

1000 – 1130

uczniowie szkół ponadpodstawowych i kl. VIII szkoły podstawowej
Zgłoszenia: g.widera.ligon@gmail.com
Piękno i pasja – kilka refleksji o nauce i uczonych
Wykład: dr hab. inż. Jacek Pieprzyca
Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Materiałowej

W czasie wykładu uczestnicy poznają sylwetki kilku naukowców, którzy sprawili, że nauka jest czymś więcej niż tylko branżą lub sposobem na karierę. Dowiedzą się o poświęceniu potrzebnym w pracy naukowca, o często niespodziewanych rezultatach działań badawczych i o niezwykłej satysfakcji płynącej z odkrywania tajemnic otaczającego nas świata. Będą się mogli dowiedzieć, jak nauka sprzęgała się ze sztuką i kulturą oraz jak one z kolei wpływały na dokonania naukowców.

1200 – 1330

uczniowie szkół ponadpodstawowych, dorośli
Zgłoszenia: g.widera.ligon@gmail.com
Jak rozwój techniki wpływa na estetykę
Warsztaty: dr hab. Zbigniew Jakubek
lider zespołu Walk Away
Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Muzyki

Zbigniew Jakubek to jedna z najciekawszych postaci na polskiej scenie jazzowej czy fusion. Z zespołem Walk Away odniósł wielki sukces artystyczny m.in. supportując Milesa Davisa w jego trasie po Niemczech w 1990 r. Współpracował z wieloma muzykami scen jazzowych, rockowych i popowych. W czasie warsztatów uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się, jak od strony technicznej wygląda tworzenie muzyki, którą znamy z różnych nośników. Jak to jest, że syntezator brzmi tak a nie inaczej, jak można zaprogramować go do wykonywania najbardziej skomplikowanych pasaży. Prowadzący pokaże też, w jaki sposób dostęp do technologii zmienił myślenie o tworzeniu muzyki oraz wpłynął na nasze gusta.

1400 – 1530

uczniowie szkół ponadpodstawowych, dorośli
Zgłoszenia: g.widera.ligon@gmail.com

Chorzowskie Centrum Kultury
ul. Sienkiewicza 3


WYDARZENIE GODZINA GRUPA DOCELOWA
Spektakl Teatru REDUTA ŚLĄSKA pt. „Przycisk”

Twórcy oddają głos różnorakim obliczom starości, która bywa zarówno piękną jesienią życia, jak i czasem cierpienia i bólu. Czy finał życia może przydarzyć się również latem? Komu tak naprawdę potrzebny jest przycisk? Na konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia przycisku przybywają starzy i młodzi. Głosować będziemy za lub przeciwko starości. Twoja starość jest wreszcie w Twoich rękach!

Reżyseria: Iwona Woźniak; Scenariusz: Sandra Staletowicz; Muzyka: Jan Nowak

Koordynacja pracy artystycznej: Barbara Michalik

1300 – 1400

Dla młodzieży od VII klasy i starszej oraz dla dorosłych
Zgłoszenia: urszula@chck.pl lub tel. 32 349 78 84

27 marca 2020
PIĄTEK


ZAKOŃCZENIE XII CHORZOWSKIEGO FESTIWALU NAUKI

CHORZOWSKIE CENTRUM KULTURY
ul. Sienkiewicza 3


1030 – 1200

1. Filmowe podsumowanie festiwalu

2. Zakończenie XII Chorzowskiego Festiwalu Nauki
Wykład: prof. dr hab. Jan Miodek O najważniejszych zjawiskach współczesnej polszczyzny

Krystian BiadaczProf. dr hab. Jan Miodek

Jest czołowym przedstawicielem tradycji preskryptywizmu na gruncie polskim. Od 1968 publikuje na łamach wrocławskiego dziennika „Słowo Polskie”, gdzie prowadzi rubrykę Rzecz o języku, zaś od 1987 do 2007 prowadził w Telewizji Polskiej program Ojczyzna polszczyzna. Miał też cotygodniowy felieton w „Dzienniku Zachodnim” i comiesięczny w „Śląsku”. Od 1995 prowadzi na żywo we wrocławskim oddziale TVP cykliczny program pt. Profesor Miodek odpowiada. Publikował również w miesięczniku „Wiedza i Życie”. Jest laureatem wielu nagród, m.in. Nagrody im. Wojciecha Korfantego, Nagrody im. Profesora Hugona Steinhausa, Towarzystwa Przyjaciół Śląska w Warszawie, Loży Liderów w Katowicach, Ministra Edukacji Narodowej, rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, „Złotej Kuli”, przyznawanej przez Wrocławską Izbę Gospodarczą, i wielu innych. Dwukrotnie został wybrany najpopularniejszym mieszkańcem Wrocławia; jest również honorowym obywatelem Wrocławia, Tarnowskich Gór i Kalet oraz singularis incola wsi Bielice. W 2016 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Dolnego Śląska Civi Honorario. Jest wielokrotnym laureatem telewizyjnych „Wiktorów” (1988, 1991, 1998) oraz „Superwiktora” za całokształt twórczości w 1998 roku. Znalazł się także na czwartej pozycji w plebiscycie organizowanym przez tygodnik Polityka na najwybitniejsze postacie telewizji XX wieku (2000).

GRUPA DOCELOWA: Uczniowie szkół ponadpodstawowych, dorośli
ZGŁOSZENIA: g.widera.ligon@gmail.com


Muzeum w Chorzowie
ul. Powstańców 25


WYDARZENIE GODZINA GRUPA DOCELOWA
Otwarcie wystawy z okazji 100. rocznicy powstania Klubu Sportowego „Ruch” Chorzów

Z gościnnym udziałem prof. dr hab. Jana Miodka oraz oraz pana Antoniego Piechniczka

od godz. 1400

młodzież, dorośli
Zgłoszenia: muzeumzapisy@gmail.com lub tel. 32 241 31 04 w. 105

IMPREZY TOWARZYSZĄCE


20 marca (piątek)
Szkoła Podstawowa nr 21 im. Gerarda Cieślika
ul. Wolności 133


WYDARZENIE GODZINA GRUPA DOCELOWA
IX Wieczorne spotkanie z matematyką

Zabawy warsztatowe organizowane przez Śląski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki

Szczegółowe informacje dotyczące projektu: www.wieczor.tk

1700 – 2200

dla uczniów szkół podstawowych (klasy 4-8)
Zgłoszenia: Zofia Majerska zofia.majerska@gmail.com

25 marca (środa)
ONLINE


WYDARZENIE GODZINA GRUPA DOCELOWA
Pickne twierdzenie

Webinarium matematyczne organizowane przez Śląski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki

1900 – 2000

dla uczniów szkół podstawowych (klasy 7 i 8) i średnich
Zgłoszenia: Krzysztof Oleś koles.3lo@gmail.com

25 marca (środa)
CHORZOWSKIE CENTRUM KULTURY
ul. Sienkiewicza 3


WYDARZENIE GODZINA GRUPA DOCELOWA
Spektakl Teatru STEP Tomasza Micha pt. „Zbrodnia i kara”

Spektakl na motywach powieści Fiodora Dostojewskiego. Akcja rozgrywa się współcześnie – na Załężu w Katowicach. Bohaterem jest Rodion Raskolnikow, były student prawa, który mieszka w starej kamienicy w małym pokoju na poddaszu. Nie pracuje, żyje z pieniędzy przysyłanych przez siostry. Buntuje się przeciw porządkowi świata. Ma poczucie, że bogaci dorabiają się w nieuczciwy sposób wykorzystując słabszych od siebie. Postanawia coś zrobić. Obiektem jego nienawiści staje się kobieta, która pożycza pieniądze na wysoki procent i bezwzględnie egzekwuje długi. Rodion próbuje wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę …

Reżyseria: Tomasz Mich, Tomasz Owczarek; przygotowanie wokalne: Aleksandra Konior choreografia: Tomasz Mich; scenariusz: Tomasz Owczarek

1900

dla młodzieży i dorosłych
20 miejsc
Zgłoszenia: urszula@chck.pl lub tel. 32 349 78 84

27 marca (piątek)
CHORZOWSKIE CENTRUM KULTURY
ul. Sienkiewicza 3


WYDARZENIE GODZINA GRUPA DOCELOWA
„Triangel” – performance teatralny

Reżyseria: Maciej Dziaczka

Impreza towarzysząca zakończeniu XII Chorzowskiego Festiwalu Nauki
Występuje – Teatr Batory

1030

Uczestnicy uroczystego zakończenia Festiwalu

28 marca (sobota)
CHORZOWSKIE CENTRUM KULTURY
ul. Sienkiewicza 3
sala teatralna nr 33 (3 piętro)


WYDARZENIE GODZINA GRUPA DOCELOWA
Spektakl Lekkiego Teatru Przenośnego pt. „Nieistniejący choć prawdopodobny dramat o dramacie prawdopodobnego nieistnienia”

Absurdalna komedia o tym, co nas na co dzień gnębi:.kłótnie, polityka i schabowy z kapustą (a kapusta z kminkiem). W rolach głównych lud, hrabiostwo, artyści i polityczni działacze.

Realizacja: Mirosław Orzechowski i Teresa Adamkiewicz; muzyka: Wojciech Kiwer; grają: Tomasz Kurczyna, Beata Dziuba, Szymon Szymański, Ewa Paleta-Hanusa, Żaneta Pawlik, Marzena Toczyłowska, Bartosz Pyrzanowski, Michalina Wójcik.

1900

dla młodzieży i dorosłych
36 miejsc
Zgłoszenia: urszula@chck.pl lub tel. 32 349 78 84

Print Friendly, PDF & Email