MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA


MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA


Jedną z agend Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie jest Czytelnia Naukowa i Czasopism dysponująca księgozbiorem o charakterze naukowym. Mieści się przy ul. Sobieskiego 8 (I piętro).

Czytelnia posiada książki ze wszystkich dziedzin wiedzy, w tym odpowiadające aktualnym kierunkom kształcenia: finanse, bankowość, administracja, samorząd terytorialny, organizacja i zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, rachunkowość, reklama, marketing, biznes, ekonomia, prawo, turystyka, Unia Europejska, hotelarstwo, kosmetyka, logistyka, ekologia itp. Dysponuje również książkami naukowymi z przedmiotów objętych programem nauczania w szkołach średnich ogólnokształcących.

W zbiorach Czytelni znajduje się także ok. 1200 książek wydanych w latach 1801-1945 oraz 10 starodruków, w tym najstarszy pochodzący z 1578 roku. Są to pozycje nie tylko z zakresu literatury pięknej, ale i dzieła naukowe.

Czytelnia oferuje również zróżnicowany tematycznie zestaw ok. 60 tytułów czasopism bieżących. Szczególnie polecamy miesięczniki popularnonaukowe: „Wiedza i Życie”, „Świat Nauki” (polska edycja Scientific American), „Focus”, „Świat Wiedzy”, „21 Wiek”, „Komputer Świat”, „Nasza Historia”, „National Geographic – Polska”, „Nieznany Świat”, „Uważam Rze Historia”, „Charaktery”, „Sens” oraz tygodnik anglojęzyczny „Time”.

W Czytelni dostępne są także archiwalne roczniki wybranych czasopism humanistycznych, społecznych, politycznych, regionalnych i lokalnych z ubiegłych lat, w tym czasopism wydawanych w Chorzowie. Do dyspozycji czytelników są cztery stanowiska komputerowe z dostępem do internetu.

Dla osób zainteresowanych informacją o Chorzowie prowadzona jest elektroniczna baza danych o materiałach wydanych na temat Chorzowa. Istnieje możliwość korzystania z obszernej, stale powiększanej, liczącej obecnie około 26 tys. rekordów bazy opracowywanej na podstawie zbiorów regionalnych Czytelni. Warto dodać, że oprócz książek i artykułów z czasopism gromadzone są również tzw. dokumenty życia społecznego Chorzowa takie jak: ulotki, afisze, programy imprez, różnego rodzaju wydawnictwa okolicznościowe i reklamowe chorzowskich instytucji, katalogi wystaw plastycznych itp.

Więcej informacji na temat usług Biblioteki znaleźć można na jej stronie internetowej www.biblioteka.chorzow.pl. Na stronie dostępny jest w trybie on-line katalog zbiorów bibliotecznych/książek i audiobooków oraz wykaz czasopism prenumerowanych w bieżącym roku i udostępnianych w Czytelni Czasopism oraz w Filiach Biblioteki na terenie miasta.

Oprócz podstawowych informacji na temat wszystkich placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie (adresy, numery telefonów, godziny otwarcia), znajdujących się na tej stronie, informacje zamieszczane są także na facebooku i instagramie instytucji. Tam prezentowane są relacje z imprez czytelniczych organizowanych dla dzieci i młodzieży oraz spotkań autorskich, odbywających się się w MBP.

Pracownicy Czytelni udzielają informacji na temat księgozbioru własnego i poszczególnych Filii MBP, zbioru e-booków oraz gromadzonych czasopism w formie ustnej, telefonicznej 32 346 06 87 lub za pośrednictwem internetu: czytelnia@biblioteka.chorzow.pl.


Print Friendly, PDF & Email