INAUGURACJA


23 marca 2020
PONIEDZIAŁEK


INAUGURACJA XII CHORZOWSKIEGO FESTIWALU NAUKI

Uniwersytet Śląski
Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
ul. 75 Pułku Piechoty 1a


900 – 1030

Inauguracja XII Chorzowskiego Festiwalu Nauki
Wykład inauguracyjny: prof. dr hab. Piotr Skubała Spoglądamy na zamykające się okno

Świat stanął w obliczu planetarnego kryzysu klimatycznego i środowiskowego. Zostały przekroczone granice planetarne, dziewięć z trzynastu punktów krytycznych dla klimatu zostało uruchomionych. Mimo wysiłków wielu osób, w zastraszającym tempie postępuje wymieranie gatunków, wciąż rosną emisje gazów cieplarnianych. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, co naprawdę oznacza nieodwracalna i postępująca utrata bioróżnorodności i destabilizacja klimatu? Czy nastąpi fundamentalna zmiana relacji człowieka do Ziemi? Czy podejmiemy zdecydowane i radykalne kroki zmieniające dotychczasowe funkcjonowanie naszego świata?

Krystian BiadaczProf. dr hab. Piotr Skubała

Profesor nauk biologicznych, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski, ekolog, akarolog (zajmuje się ekologią i systematyką roztoczy Oribatida), etyk środowiskowy, edukator ekologiczny, działacz na rzecz ochrony przyrody; aktywista klimatyczny, lider Climate Reality (fundacja wiceprezydenta Al Gore’a), „ethic expert” w Komisji Europejskiej w Brukseli (program HORIZON 2020), członek komisji ds. GMO i GMM przy Ministrze Środowiska (2014-2019), stały współpracownik miesięcznika „AURA. Ochrona środowiska” i miesięcznika „Dzikie Życie”, współorganizator Festiwalu Kultury Ekologicznej „Zielono Mi”, organizator i współprowadzący spotkania Klubu Myśli Ekologicznej.

GRUPA DOCELOWA: Uczniowie szkół ponadpodstawowych, dorośli
ZGŁOSZENIA: g.widera.ligon@gmail.com


Print Friendly, PDF & Email