DZIEŃ PIERWSZY


23 marca 2020
PONIEDZIAŁEK


INAUGURACJA XII CHORZOWSKIEGO FESTIWALU NAUKI

Uniwersytet Śląski
Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
ul. 75 Pułku Piechoty 1a


brak wolnych miejsc

900 – 1030

Inauguracja XII Chorzowskiego Festiwalu Nauki
Wykład inauguracyjny: prof. dr hab. Piotr Skubała Spoglądamy na zamykające się okno

Świat stanął w obliczu planetarnego kryzysu klimatycznego i środowiskowego. Zostały przekroczone granice planetarne, dziewięć z trzynastu punktów krytycznych dla klimatu zostało uruchomionych. Mimo wysiłków wielu osób, w zastraszającym tempie postępuje wymieranie gatunków, wciąż rosną emisje gazów cieplarnianych. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, co naprawdę oznacza nieodwracalna i postępująca utrata bioróżnorodności i destabilizacja klimatu? Czy nastąpi fundamentalna zmiana relacji człowieka do Ziemi? Czy podejmiemy zdecydowane i radykalne kroki zmieniające dotychczasowe funkcjonowanie naszego świata?

Krystian BiadaczProf. dr hab. Piotr Skubała

Profesor nauk biologicznych, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski, ekolog, akarolog (zajmuje się ekologią i systematyką roztoczy Oribatida), etyk środowiskowy, edukator ekologiczny, działacz na rzecz ochrony przyrody; aktywista klimatyczny, lider Climate Reality (fundacja wiceprezydenta Al Gore’a), „ethic expert” w Komisji Europejskiej w Brukseli (program HORIZON 2020), członek komisji ds. GMO i GMM przy Ministrze Środowiska (2014-2019), stały współpracownik miesięcznika „AURA. Ochrona środowiska” i miesięcznika „Dzikie Życie”, współorganizator Festiwalu Kultury Ekologicznej „Zielono Mi”, organizator i współprowadzący spotkania Klubu Myśli Ekologicznej.

GRUPA DOCELOWA: Uczniowie szkół ponadpodstawowych, dorośli
ZGŁOSZENIA: g.widera.ligon@gmail.com


ZAJĘCIA LABORATORYJNE

Uniwersytet Śląski
Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
ul. 75 Pułku Piechoty 1a
1030 – 1500


GRUPA DOCELOWA: Zgodnie ze specyfikacją w tabeli poniżej
ZGŁOSZENIA: festiwalnauki@slowacki.edu.pl

WYDARZENIE GODZINA GRUPA DOCELOWA
1. Magiczne materiały i jak je obserwować

Żyjemy w świecie materiałów. Z nich zbudowane jest wszystko, co widzimy i czego dotykamy. Codziennie otaczamy się nimi, a ich istnienie wydaje się oczywiste i nawet nie zwracamy na nie uwagi. Jednakże to, jakimi materiałami dysponujemy, kształtuje naszą rzeczywistość do tego stopnia, że nawet ery w dziejach ludzkości nazywamy od dostępnych w nich materiałów. Dziedziną nauki, której zadaniem jest badanie wpływu struktury materiałów na ich właściwości oraz projektowanie nowych materiałów, jest inżynieria materiałowa. Badania nie byłyby możliwe bez bezpośredniej obserwacji struktury materii, czyli bez mikroskopii elektronowej. Zastosowanie wiązki elektronów zamiast światła widzialnego pozwala na zwiększenie zdolności rozdzielczej oraz zakresu uzyskiwanych powiększeń nawet do 20 mln i więcej razy. Taka rozpiętość pozwala na prowadzenie obserwacji materii w każdej skali: makro, mikro czy też nano. W toku zajęć warsztatowych będzie można zapoznać się z nowoczesnymi metodami badań materiałów z wykorzystaniem mikroskopii elektronowej i świetlnej.

Prowadzenie: dr Maciej Zubko; dr Krystian Prusik; mgr inż. Paweł Świec; mgr inż. Edyta Matyja; mgr inż. Karsten Główka; mgr inż. Edyta Matyja; mgr inż. Karsten Główka

1100 – 1145

1200 – 1245

1300 – 1345

powyżej 14 lat
 
liczba osób
w grupie: 8
2. Być jak Sherlock

Na zajęciach postaramy się, idąc tropem sławnego detektywa odkryć różnice kryjące się w mrokach naszego świata, a porównując różnego typu ślady i przedmioty postaramy się odpowiedzieć, skąd pochodzą i z czego są zrobione.

Prowadzenie: dr prof UŚ Mateusz Dulski

1100 – 1145

1200 – 1245

1300 – 1345

powyżej 7 lat
 
liczba osób
w grupie: 8
3. „Aisuru ishi czyli kochający kamień – zjawiska związane z magnetyzmem”

Podczas warsztatów Aisuru ishiI uczestnicy będą mogli zapoznać się ze zjawiskami związanymi z magnetyzmem. Dowiedzą się, czym jest magnes oraz magnetyt, czym jest pole magnetyczne oraz jak wpływa na otaczający nas świat. Każdy z uczestników będzie mógł wykonać ciekawe eksperymenty związane z magnetyzmem, a na końcu wykonać własną magiczną plastelinę przyciągającą magnetyczne przedmioty. Podczas warsztatów na uczestników czekać będą gry i zabawy związane z tą tematyką.

Prowadzenie: mgr inż. Magdalena Fryc; mgr inż. Patrycja Kierlik

1100 – 1145

1200 – 1245

1300 – 1345

powyżej 7 – 12 lat
 
liczba osób
w grupie: 12
4. Warsztaty tribologiczne

Tribologia to nauka i technika dotycząca powierzchni, nawzajem na siebie działających, znajdujących się względem siebie w ruchu oraz wszelkie związane z tym zagadnienia praktyczne. Warsztaty mają na celu przybliżenie tematyki badań tribologicznych i pozwolą na zapoznanie się z pracownią tribologiczną. Podczas warsztatów będzie można przeprowadzić przykładowe testy zużycia, pomiary profilografometryczne powierzchni czy obserwacje mikroskopowe śladów zużycia oraz wiele innych ciekawych zagadnień związanych z warstwą wierzchnią badanych materiałów.

Prowadzenie: dr inż. Krzysztof Aniołek; dr Adrian Barylski

1100 – 1145

1200 – 1245

powyżej 14 lat
 
liczba osób
w grupie: 6
5. Badania właściwości mechanicznych materiałów

W trakcie pokazów laboratoryjnych przeprowadzona zostanie statyczna próba rozciągania. Uczestnicy zapoznają się z budową maszyny wytrzymałościowej, technicznymi aspektami próby rozciągania oraz wyznaczanymi parametrami.

Prowadzenie: dr inż. Michał Dworak; dr Joanna Maszybrocka

1100 – 1145

1200 – 1245

powyżej 14 lat
 
liczba osób
w grupie: 6
6. Świat druku 3d

Zastanawiasz się, czym jest druk 3D? Jak powstaje trójwymiarowy model? Do czego wykorzystywane jest drukowanie przestrzenne? Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas warsztatów. Uczestnicy poznają, czym jest i jaką rolę we współczesnym świecie odgrywa wytwarzanie przyrostowe, które potocznie nazywane jest drukiem 3d. Na praktycznych przykładach pokazany zostanie potencjał aplikacyjny druku 3d m.in. w medycynie (ortopedia, stomatologia, kardiologia) czy przemyśle motoryzacyjnym (tworzenia lekkich a zarazem bardzo wytrzymałych elementów). Podczas warsztatów uczestnicy przygotują do druku prosty model 3d, który następnie zmaterializują przy pomocy drukarki 3d.

Prowadzenie: dr Joanna Maszybrocka; dr Michał Dworak; mgr inż. Piotr Salwa; mgr inż. Paweł Świec; Koło Naukowe Wakans

1100 – 1145

1200 – 1245

1300 – 1345

7 – 14 lat
lub powyżej 15 lat
 
liczba osób
w grupie: 10
7. Alternatywne źródła energii odnawialnej – wodór jako paliwo XXI wieku

Perspektywy praktycznego wykorzystania wodoru jako najbardziej proekologicznego nośnika energii przedstawione są na przykładzie modelu samochodu zaprojektowanego i wykonanego w USA, w którym tradycyjne paliwa (benzyna, olej napędowy, ropa naftowa) zostały zastąpione wodorem. Samochód zamiast tradycyjnych zbiorników posiada zbiorniki na wodór i wbudowane ogniwo paliwowe, które zamienia energię chemiczną wodoru na energię elektryczną. Pokaz ma na celu prezentację budowy i zasady działania samochodów opartych o działanie ogniwa paliwowego, a także zapoznanie słuchaczy z zachodzącymi procesami, takimi jak: elektroliza wody, zasilanie za pomocą energii słonecznej i wodorowej, energia i konwersja energii czy wydajność energetyczna oraz przedstawienie podstawowych zasad projektowania nowych materiałów dla potrzeb wysokowydajnych ogniw paliwowych i energetyki wodorowej ze szczególnym uwzględnieniem nanomateriałów.

Prowadzenie: dr hab. prof. UŚ Bożena Łosiewicz; dr Joanna Maszybrocka; dr Julian Kubisztal; mgr inż. Patrycja Osak; mgr Adrian Gudwański; Patryk Ratajczak

1100 – 1145

1200 – 1245

1300 – 1345

7 – 14 lat
 
liczba osób
w grupie: 8
8. Roboty , czyli jak posprzątać ten piękny świat

Z nami zbudujesz prototypowego robota sprzątającego nasz piękny świat. Podczas zajęć dowiesz się, jak samodzielnie zbudować i zaprogramować robota w środowisku LEGO Mindstorms, a dzięki temu zmierzyć się ze współczesnymi problemami z dziedzin automatyki i robotyki. Wykorzystamy do tego roboty LEGO Mindstorms Ev3 oraz roboty, które powstały na Uniwersytecie Śląskim w ramach prac dyplomowych.

Prowadzenie: mgr inż. Mateusz Niedźwiedź; mgr inż. Diana Szalbot; mgr inż. Kamil Feliksik

1100 – 1245
(przerwa w trakcie zajęć 15 min.)

powyżej 12 lat
 
liczba osób
w grupie: 10
9. Mikrotomografia komputerowa – jak zajrzeć do wnętrza badanego obiektu nie niszcząc go?

Światło widzialne odbija się od większości przedmiotów w naszym otoczeniu, a następnie trafia do ludzkiego oka. Dzięki temu jesteśmy w stanie odbierać wrażenia wzrokowe. To, jak widzimy obiekty, zależy od właściwości ich powierzchni. Aby zajrzeć do ich wnętrza, należy zastosować promieniowanie, które przeniknie przez obiekt i nie ulegnie odbiciu. Takie warunki spełnia promieniowanie rentgenowskie, które jest wykorzystywane w mikrotomografii komputerowej. Dzięki tej technice jesteśmy w stanie nieinwazyjnie „zajrzeć” do wnętrza badanych obiektów i odwzorować ich strukturę wewnętrzną. Na zajęciach warsztatowych sprawdzimy czy mikrotomografia komputerowa pozwoli zbadać strukturę wewnętrzną obiektu bez jego zniszczenia. Do tego celu wykorzystamy przedmioty wykorzystywane w życiu codziennym.

Prowadzenie: dr inż. Piotr Duda; dr Hubert Okła

1100 – 1145

7 – 14 lat
lub powyżej 14 lat
 
liczba osób
w grupie: 15
10. Poli – co? Czyli o polimerach słów kilka

Z polimerami stykamy się na co dzień i od święta – nie wierzysz? Używasz patelni? Jeździsz samochodem wyposażonym w koła z oponami? Bierzesz tabletkę w otoczce ułatwiającej połykanie? Malujesz paznokcie lakierem? Nosisz rajstopy? Używasz popularnych siatek na zakupy (oby biodegradowalnych)? Choć raz zakładałeś plombę u dentysty? Pijesz napój z kubka jednorazowego? Jeśli na chociaż jedno z powyższych pytań odpowiedziałeś TAK, to z polimerami Ci po drodze. Przyjdź do nas, pokażemy jak zdumiewające właściwości mają te materiały i jak można z nimi ciekawie eksperymentować.

Prowadzenie: dr Sylwia Golba; mgr inż. Sara Krawczyk; mgr inż. Sylwia Stiler

1100 – 1145

7 – 10 lat
 
liczba osób
w grupie: 10
11. „Polimery od kuchni”

Polimery to materiały, z którymi spotykasz się codziennie. Nie zdziw się, jeśli znajdziesz je we własnym domu. Na naszych warsztatach pokażemy Wam ciekawe doświadczenia, wykorzystując niezwykłe właściwości tych materiałów. Pokażemy, jak dobrze się bawić znanymi materiałami poprzez odkrywanie tajemnicy ich budowy i kilku przepisów. Zdradzimy, co wspólnego ma spaghetti z woreczkiem foliowym i dlaczego należało by przemalować prawie wszystkie kosze na śmieci. Chcemy zachęcić Was do eksperymentowania i wykorzystania wiedzy w praktyce. Efekty doświadczenia każdy z uczestników zabierze po warsztatach do domu

Prowadzenie: dr Sylwia Golba; mgr inż. Sara Krawczyk; mgr inż. Sylwia Stiler

1200 – 1245

1300 – 1345

7 – 10 lat
 
liczba osób
w grupie: 10
12. Chemia żywności

Warsztaty mają na celu zainteresowanie uczniów pracą w laboratorium chemicznym. W trakcie zajęć uczestnicy poznają właściwości podstawowych składników żywności, takich jak cukry, białka i tłuszcze oraz witaminy, budowę ich cząsteczek oraz najważniejsze reakcje chemiczne. Uczestnicy będą mogli w małych grupach wykonać proste doświadczenia chemiczne umożliwiające identyfikację cukrów, białek, tłuszczów i witamin w wybranych produktach spożywczych. Przykładowe tematy przedstawianych doświadczeń: wykrywanie cukrów w owocach, warzywach i mleku; rozkład skrobi; wykrywanie białka w mleku, serze, jogurcie i innych produktach; właściwości tłuszczów; reakcje charakterystyczne niektórych witamin; wykrywanie witaminy C w sokach owocowych i warzywnych

Prowadzenie: dr Joanna Panek

1200 – 1345

(przerwa w trakcie zajęć 15 min.)

powyżej 15 lat
 
liczba osób
w grupie: 8
13. Innowacyjne metody otrzymywania polimerów

Uczestnicy warsztatów zapoznają się z głównymi technikami inicjującymi proces polimeryzacji (termicznie i fotochemicznie). Poznają również alternatywny wobec klasycznych metod polimeryzacji proces wysokociśnieniowy. Warsztaty będą uwzględniać zapoznanie uczestników z aparaturą wysokociśnieniową i sprzętem laboratoryjnym oraz przeprowadzenie polimeryzacji w warunkach ciśnienia wysokiego i atmosferycznego.

Prowadzenie: dr Paulina Maksym; dr hab. prof. UŚ Magdalena Tarnacka; dr Rafał Bielas

1100 – 1145

1200 – 1245

powyżej 15 lat
 
liczba osób
w grupie: 8
14. Czarna magia – czyli ile twarzy ma węgiel

Warsztat ma na celu wyjaśnienie, czym jest struktura atomowa materiału oraz co to są materiały krystaliczne i amorficzne. Zaprezentowane zostaną różnice pomiędzy strukturą różnych typów materiałów węglowych oraz dowiemy się, skąd się biorą różnice w ich właściwościach. Celem warsztatów będzie zaznajomienie uczestników z metodą dyfrakcji rentgenowskiej, jednej z najpotężniejszych technik badania struktury atomowej materiałów.

Prowadzenie: dr inż. Karolina Jurkiewicz

1100 – 1145

1200 – 1245

grupa wiekowa dowolna, ale jednorodna
 
liczba osób
w grupie: 10
15. Spektroskopia masowa w badaniach mikrobiologicznych i biotechnologicznych

Zajęcia mają na celu zaprezentowanie jednej z technik spektroskopowych – spektroskopii masowej jonów wtórnych z analizatorem czasu przelotu (TOF – SIMS.5). W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami związanymi z praktycznymi aspektami pomiarów techniką TOF-SIMS zarówno w ujęciu podstaw fizycznych tego typu badań, budowy aparatury pomiarowej, jak i przykładów problemów naukowych jakie ta technika pozwala rozwiązać. Przedstawione badania dotyczą głównie układów biologicznych i biomedycznych (komórki, tkanki, implanty) w kontekście składu chemicznego oraz obrazowania.

Prowadzenie: dr Katarzyna Balin

1100 – 1145

1200 – 1245

12 – 15 lat
lub powyżej 15 lat
 
liczba osób
w grupie: 15
16. Optometria – dwoje oczu – jeden mózg – jedno widzenie

Optometria to dziedzina nauki stosowanej, która zajmuje się usprawnianiem funkcjonowania układu wzrokowego. Widzenie pojedynczego obrazu, powstającego na siatkówkach oczu jest możliwe dzięki skomplikowanemu procesowi zachodzącemu w korze potylicznej mózgu. Zaburzenia na drodze powstawania wspólnego obrazu mogą wywołać dolegliwości, takie jak chociażby: podwójne widzenie, chwilowe zaburzenia ostrości widzenia czy zmęczenie wzroku. Deficyty te można mierzyć, diagnozować i redukować za pomocą odpowiednich procedur optometrycznych. Ponadto pokażemy podczas warsztatów, jak nasz mózg i oczy potrafią nas oszukać, poprzez iluzje wzrokowe.

Prowadzenie: dr Dorota Zygadło; mgr Sylwia Stolarczyk; mgr Paweł Nawrot

1100 – 1145

1200 – 1245

grupa wiekowa dowolna, ale jednorodna
 
liczba osób
w grupie: 10
17. Widzieć kolorowo i trójwymiarowo

Optometria to dziedzina nauki stosowanej, która zajmuje się usprawnianiem funkcjonowania układu wzrokowego. Prawidłowe widzenie barw oraz widzenie trójwymiarowe to atrybuty widzenia, o których na co dzień nie myślimy. Dobry wzrok kojarzy się nam zazwyczaj z wysoką ostrością widzenia. Jednak to widzenie przestrzenne pozwala nam właściwie chwycić kubek, trafić wtyczką w gniazdko czy sprawnie napisać SMSa. Prawidłowe widzenie barw ułatwia przekazywanie dodatkowych informacji o otaczającym świecie np. wskazuje moment, w którym przejść przez jezdnię, czy pozwala docenić kunszt malarza.

Prowadzenie: dr Dorota Zygadło; mgr Sylwia Stolarczyk; mgr Paweł Nawrot

1100 – 1145

1200 – 1245

grupa wiekowa dowolna, ale jednorodna
 
liczba osób
w grupie: 10
18. Piezoelektryki- przykład materiałów „smart”

Zajęcia mają na celu zaprezentowanie zjawiska piezoelektrycznego. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z techniką pomiarową. Samodzielnie wyznaczą parametry elektromechaniczne ceramiki piezoelektrycznej oraz zbadają zakres częstotliwości swojego słuchu.

Prowadzenie: dr Iwona Lazar

1100 – 1145

1200 – 1245

powyżej 15 lat
 
liczba osób
w grupie: 4
19. Hodowle komórkowe in vitro – czym różni się komórka nowotworowa od zdrowej?

Celem warsztatów jest pokazanie istotnej roli hodowli komórkowych w badaniach naukowych i medycznych. Podczas ćwiczeń uczniowie poznają zasady pracy z komórkami, warunki konieczne dla ich prawidłowego wzrostu, fazy wzrostu, rodzaje linii i hodowli. Omówiony zostanie mechanizm powstawania komórki nowotworowej, cechy nowotworu odróżniające go od zdrowych komórek naszego ciała oraz rodzaje nowotworów. Uczniowie zostaną uświadomieni o potrzebie badań naukowych poświęconych walce z tą chorobą, a także konieczności profilaktyki przeciwnowotworowej.

Prowadzenie: dr Agnieszka Szurko

1100 – 1145

1200 – 1245

powyżej 15 lat
 
liczba osób
w grupie: 6
20. Mikroskopowe obrazy świata

Uczestnicy warsztatów poznają współczesne mikroskopy optyczne, mikroskop elektronowy i sił atomowych (AFM). Samodzielnie rejestrują obrazy preparatów z pomocą mikroskopów optycznych i AFM.

Prowadzenie: dr hab. prof. UŚ Roman Wrzalik; dr Marcin Wojtyniak

1100 – 1145

1200 – 1245

powyżej 15 lat
 
liczba osób
w grupie: 6
21. Python i roboty, czyli jak zdobyć władzę nad światem

Na zajęciach dowiesz się, jak przy użyciu języka programowania Python zmierzyć się z problemami dotyczącymi dziedzin automatyki i robotyki. Wykorzystamy do tego roboty LEGO Mindstorms, co znaczenie ułatwi zrozumienie pewnych pojęć z zakresu robotyki oraz zasadę działania i konstruowania robotów i maszyn.

Prowadzenie: inż. Karol Liszka; Oliwia Janus

1100 – 1145

1200 – 1245

powyżej 15 lat
 
liczba osób
w grupie: 10
22. Zabawy z ładunkiem elektrycznym

Już starożytnego człowieka interesowały zjawiska związane z przepływem prądu. Pierwsze eksperymenty sprowadzały się do elektryzowania ogólnodostępnych materiałów. Takie eksperymenty możecie wykonać również sami. W czasie zajęć postaramy się pokazać proste doświadczenia oraz te, które przeprowadzone były przez znanych i szanowanych naukowców. Prześledzimy historię elektryczności, dobrze się przy tym bawiąc

Prowadzenie: dr Aneta Szczygielska – Łaciak; dr Marcin Łaciak

1100 – 1145

1200 – 1245

12 – 15 lat
lub powyżej 15 lat
 
liczba osób
w grupie: 16
23. Fizyka wysokich energii – w poszukiwaniu najmniejszych składników materii

Opowieść o zadziwiających własnościach najmniejszych składników materii – neutrin. Prezentacja będzie miała na celu przybliżenie skomplikowanych zagadnień fizyki cząstek elementarnych w mało skomplikowany sposób

Prowadzenie: dr Bartosz Dziewit

1100 – 1145

1200 – 1245

lub powyżej 15 lat
 
liczba osób
w grupie: 15
24. Fale grawitacyjne jako narzędzie współczesnej astrofizyki i kosmologii?

Fale grawitacyjne to rozchodzące się z prędkością światła zaburzenia krzywizny czasoprzestrzeni. Ich istnienie jest naturalną konsekwencją Ogólnej Teorii Względności i zostało przewidziane teoretycznie ponad 100 lat temu. Detekcja fal grawitacyjnych stała się istotnym elementem współczesnej fizyki, gdyż ostatecznie potwierdziłaby słuszność teorii grawitacji Alberta Einsteina. Zarejestrowanie w laboratorium sygnału związanego z przejściem fali grawitacyjnej jest jednak niewyobrażalnie trudne, dlatego przez tyle lat nie udało się uzyskać bezpośredniego dowodu na istnienie tego zjawiska. Jednak dzięki specjalnie opracowanej strategii obserwacyjnej oraz odpowiednio zaprojektowanej aparaturze (detektory aLIGO), 14 września 2015 roku nastąpiła pierwsza detekcja fal grawitacyjnych, która nie tylko potwierdziła słuszność teorii Einsteina ale również wprowadziła nas w erę tzw. astronomii wielu nośników informacji. Nasza wiedza o Wszechświecie budowana w oparciu o tradycyjne metody obserwacji może być uzupełniona o informacje ukryte w sygnale stowarzyszonym z falami grawitacyjnymi. Na zajęciach pokażę, w jaki sposób rejestracja sygnałów fal grawitacyjnych może pomóc w głębszym zrozumieniu istoty otaczającego nas świata.

Prowadzenie: dr Aleksandra Piórkowska – Kurpas

1100 – 1145

1200 – 1245

lub powyżej 15 lat
 
liczba osób
w grupie: 10
25. Sekrety ludzkiego OKA – badanie OCT

OCT, czyli optyczna koherentna tomografia, jest jedną z najnowocześniejszych metod diagnostycznych wykorzystujących skaning optyczny. Badanie OCT jest wyjątkowo precyzyjnym oraz użytecznym narzędziem do diagnostyki i monitorowania badania chorób siatkówki oka. Metoda ta wykorzystuje koherentną (spójną) wiązkę światła, dzięki której uzyskuje bardzo wysoką rozdzielczość obrazu. Niezwykle ważną cechą badania OCT jest fakt, iż jego przebieg jest całkowicie nieinwazyjny, bezbolesny oraz powtarzalny.

Prowadzenie: mgr inż. Beata Englisz

1200 – 1345

1200 – 1245

lub powyżej 15 lat
 
liczba osób
w grupie: 18
26. Jak prawidłowo postępować z osobą nieprzytomną czyli BLS

Uczestnicy warsztatów z pierwszej pomocy dowiedzą się, co zrobić w sytuacji, kiedy napotkają osobę nieprzytomną lub gdy w ich obecności ktoś zasłabnie lub poczuje się źle. W trakcie warsztatów każdy z uczestników będzie miał możliwość spróbowania swoich sił podczas prowadzenia profesjonalnej akcji reanimacyjno – resuscytacyjnej oraz dowie się, jak postępować, aby pomóc poszkodowanym w wypadkach. Nawet w najlepiej rozwiniętych miastach czas dojazdu do poszkodowanego przez wykwalifikowany zespół ratowniczy przekracza 5 minut, a. są to minuty krytyczne i kluczowe dla życia poszkodowanego. W związku z tym każdy z uczestników będzie mógł się poczuć jak najważniejsze ogniwo tak zwanego łańcucha przetrwania, bo naprawdę wszystko zależy od tego, jakie akcje ratunkowe zostaną podjęte do momentu przyjazdu wykwalifikowanego zespołu reanimacyjnego. Uczestnicy otrzymają również certyfikaty uczestnictwa w kursie i zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu prowadzenia akcji reanimacyjnej BLS.

Prowadzenie: dr prof. UŚ Andrzej Swinarew; dr Hubert Okła; mgr inż. Klaudia Kubik; mgr Jadwiga Gabor; dr Szymon Skoczyński

1200 – 1345

lub powyżej 10 lat
 
liczba osób
w grupie: 40

GRUPA DOCELOWA: Zgodnie ze specyfikacją w tabeli powyżej
ZGŁOSZENIA: festiwalnauki@slowacki.edu.pl


ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 19
ul. Kilińskiego 2


MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

GRUPA DOCELOWA: Zgodnie ze specyfikacją w tabeli poniżej
ZGŁOSZENIA: admin@sniadecki.edu.pl lub tel. 32 241 17 17

WYDARZENIE GODZINA GRUPA DOCELOWA
Promieniowanie elektromagnetyczne – sprzymierzeniec czy wróg?

Wykład

Prowadzenie: mgr Weronika Osmala – Kurpiewska

1130 – 1230

powyżej 15 lat
 
liczba osób
w grupie: 30
Warsztaty chemiczno – medyczne: sprawdzenie twardości wody oraz mierzenie poziomu pH w różnych płynach.

Warsztaty

Prowadzenie: dr Danuta Rogala

1230 – 1330

powyżej 15 lat
 
liczba osób
w grupie: 30

FESTIWALOWA ZABAWA Z CHEMIĄ

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4
ul. św. Piotra 1


GRUPA DOCELOWA: Zgodnie ze specyfikacją w tabeli poniżej
ZGŁOSZENIA: admin@sniadecki.edu.pl lub tel. 32 241 17 17

WYDARZENIE GODZINA GRUPA DOCELOWA
Festiwalowa zabawa z chemią

Laboratorium

Prowadzenie: nauczyciele ZSTiO nr 4

GRUPA I
1000

GRUPA II
1200

zajęcia dla przedszkolaków i ucz-niów klas I – III szkoły podstawowej
 
liczba osób
w grupie: 28

Print Friendly, PDF & Email