VI Chorzowski Festiwal Nauki EDYCJA 2014

Wiesław CiężkowskiDRODZY CHORZOWIANIE.

Już po raz szósty zapraszam w imieniu organizatorów do udziału w Chorzowskim Festiwalu Nauki. Tegoroczna formuła, którą ciągle próbujemy udoskonalić w imię dobrze pojętej powszechności i dostępności wiedzy, opiera się na tym samym założeniu: nauka jest nieodłącznym atrybutem naszych dążeń, kształtowania naszych osobowości i prób odpowiedzi na pytania wykraczające poza potrzeby dnia codziennego. Prawa i prawdy naukowe, interesująco podane, mogą być wstępem do realizacji samego siebie, ale też mogą dać odpowiedzi na wiele pytań, które nurtują nas niezależnie od wieku i wykształcenia.

Program VI Chorzowskiego Festiwalu Nauki, który w tym roku odbywać się będzie pod hasłem „Ziemia – Człowiek – Technika”, przygotowaliśmy zgodnie z prezentowaną wyżej ideą. Bo choć w życiu liczy się nie to, co się przeżyło, lecz to, co się pamięta, mam nadzieję, że nasze propozycje będą nie tylko znakomitą okazją do zapamiętania oferty naukowej festiwalu, ale dadzą również możliwość przeżycia fascynującego spotkania z różnymi dziedzinami wiedzy.

Celem, do którego konsekwentnie podążamy, udoskonalając formułę festiwalu jest upowszechnianie wśród mieszkańców Chorzowa osiągnięć naukowych i technicznych chorzowskich uczelni, a także integracja lokalnej społeczności ze środowiskiem naukowym uczelni spoza Chorzowa, współpracujących z naszymi szkołami.

W tym roku główne wydarzenia festiwalowe odbywać się będą na uczelniach wyższych i w instytucjach badawczych znajdujących się na terenie naszego miasta. Do współpracy zaprosiliśmy Uniwersytet Śląski, Górnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości im. Karola Goduli, Śląską Wyższą Szkołę Informatyczno-Medyczną, Politechnikę Śląską, Wyższą Szkołę Mechatroniki, działający w Chorzowie Uniwersytet Trzeciego Wieku i Planetarium Śląskie. W ramach festiwalu odbędzie się także konferencja szkoleniowa Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki oraz Festiwal Robotów.

Bogata i różnorodna oferta naukowa z różnych dziedzin nauki, która zostanie zaprezentowana w ramach VI Festiwalu Nauki, utwierdza mnie w przekonaniu, że to rozwiązanie pozwoli coraz lepiej prezentować aspiracje badawcze i potencjał chorzowskich uczelni.

VI Chorzowski Festiwal Nauki odbędzie się od 31 marca do 4 kwietnia 2014 r. Nie sposób wymienić tu wszystkich tematów i tytułów bloków tematycznych, zapraszam więc do uważnego przestudiowania programu VI Chorzowskiego Festiwalu Nauki na stronie internetowej.

Zapraszamy do szkół wyższych oraz placówek kulturalnych i naukowych na terenie miasta organizujących zajęcia w poszczególne dni Festiwalu. Dziękuję tym wszystkim, którzy wsparli inicjatywę organizacji przedsięwzięć naukowych gotowością do podzielenia się swym doświadczeniem i wiedzą. Dziękuję organizatorom za bezinteresowne zaangażowanie w przygotowanie festiwalu, a wszystkim uczestnikom życzę uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące różnych dziedzin nauki.

Z poważaniem.
mgr Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego


KOMITET ORGANIZACYJNY
VI CHORZOWSKIEGO FESTIWALU NAUKI


Wiesław CiężkowskiWiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 
 
 


Krystian BiadaczKrystian Biadacz
Członek Komitetu

Krystian Biadacz – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie Batorym. Jest absolwentem kierunku matematyka na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Zarządzania w Oświacie na Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania w Katowicach im. gen. Jerzego Ziętka. Autor programu nauczania matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Członek zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego Ruch Chorzów, członek Chorzowskiego Towarzystwa Naukowego im. Kurta Aldera. Organizator współpracy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska i Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, z Wydziałem Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej, z Instytutem Geopolityki w Częstochowie oraz firmą Tauron Dystrybucja S.A.


Małgorzata BrzozowskaMałgorzata Brzozowska
Członek Komitetu

Małgorzata Brzozowska – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Chorzowie. Jest absolwentką Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego na kierunku filologia polska, ukończyła także studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Oświatą. W 2003r. była inicjatorem podpisania umowy o współpracę z klubem sportowym Ruch Chorzów S.A. w zakresie kształcenia i wychowania młodzieży objętej szkoleniem sportowym. Natomiast w 2008r. była współorganizatorem powstania Licealnego Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w piłce nożnej, jedynego w województwie śląskim i jednego z czterech w Polsce. Współpracuje ze Śląskim Związkiem Piłki Nożnej, Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach i Krakowie, Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Górnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości, Wyższą Szkołą Bankową, Uniwersytetem Śląskim.


Przemysław FabjańskiPrzemysław Fabjański
Członek Komitetu

Dyrektor Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcacych w Chorzowie. Od 1989 opiekun Koła Geografów „Peneplena”, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, praktyczna nauka geografii i związanych z nią dyscyplin, organizowanie Chorzowskiego Tygodnia Podróży oraz spotkań z alpinistami, geografami, podróżnikami, zajęć terenowych; wyjazdy naukowe, wyprawy geograficzne (również na inne kontynenty), opiekun Szkolnego Klubu PTTK, organizowanie wyjazdów narciarskich i żeglarskich; działalność charytatywna: zbiórki pieniędzy i darów dla domów dziecka i ofiar katastrof naturalnych, organizacja występów, koncertów, integracja osób niepełnosprawnych, autor programu edukacyjnego „Szkolne wyprawy geograficzne” i współautor programu nauczania geografii w liceach. Absolwenci szkoły są studentami kierunków przyrodniczych wielu uczelni, wychowanie wielu geografów, laureatów i finalistów ogólnopolskiej olimpiady geograficznej oraz wielu uczestników etapu okręgowego, przygotowanie od strony organizacyjnej i merytorycznej wielu wycieczek turystyczno – geograficznych oraz wypraw geograficznych, m.in. do Indii, Nepalu i na Sri Lankę, do Pakistanu, Myanmaru, Wietnamu, Laosu, Kambodży, Tajlandii, Malezji, Singapuru, Brunei, Bangladeszu, Indonezji, Etiopii, Egiptu, Jordanii, Turcji i krajów europejskich, organizacja trekingów w Himalaje i Karakorum. P.: wiele artykułów (reportaży) w prasie lokalnej i krajowej , audycji radiowych, częsty gość programów telewizyjnych dotyczących problematyki edukacyjnej i podróżniczej (programy lokalne i ogólnopolskie), autor reportażu „Szkolny dzienniczek indyjskiej przygody” (2007).


Roman HerrmannRoman Herrmann
Członek Komitetu

Roman Herrmann – dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Chorzowie. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego na kierunku historia. Wiceprezes oddziału katowickiego Polskiego Towarzystwa Historycznego i członek zarządu Koła Wielkie Hajduki Związku Górnośląskiego. Zastępca redaktora naczelnego miesięcznika społeczno – kulturalnego „Hajduczanin”. Autor publikacji o tematyce regionalnej.


Wojciech KwaśnyWojciech M. Kwaśny
Członek Komitetu

Nauczyciel dyplomowany w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie, w skład którego wchodzi I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego oraz Gimnazjum Dwujęzyczne. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Wykładowca przedmiotów fizyka i informatyka. Inicjator podłączenia szkół średnich do sieci Internet. Nauczyciel prowadzący olimpijczyków z fizyki i informatyki, w tym zwycięzcy Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej w 2008 roku oraz finalisty tejże Olimpiady w 2012 r. Za swoje osiągnięcia wyróżniony dyplomami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Uczestnik szkoleń dla nauczycieli fizyki w Międzynarodowym Laboratorium Cząstek Elementarnych CERN w Genewie w latach 2007 – 2008. Reprezentant Polski na Międzynarodowe Warsztaty GIFT 2009 w dniach 19 – 23 kwietnia w Wiedniu organizowane we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną ESA. Szkolny koordynator projektów europejskich wdrażanych przez szkołę. Współorganizator konkursów przedmiotowych z przedmiotu fizyka i informatyka. Od roku 1999 Członek Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Chorzowa.


Krzysztof OleśKrzysztof Oleś
Członek Komitetu

Krzysztof Oleś Nauczyciel matematyki w chorzowskim III Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego. Członek Zarządu Katowicko-Częstochowskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz informatyki. Jest opiekunem uczniów startujących w konkursach i olimpiadach. Publikował m. in. w „Delcie”, kwartalniku „Nauczyciele i Matematyka”, „Tygodniku Powszechnym”.


Grażyna WideraGrażyna Widera
Członek Komitetu

Grażyna Widera – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie. Jest absolwentką Wydziału Artystyczno – Pedagogicznego Uniwersytetu Śląskiego na kierunku wychowanie muzyczne, ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą oraz ICT, języka angielskiego i języka polskiego. Jest opiekunem Młodzieżowej Rady Miasta oraz czynnym instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego.


Grzegorz ZarzyckiGrzegorz Zarzycki
Członek Komitetu

Nauczyciel języka polskiego w IV LO w Chorzowie i Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie, absolwent IV LO i Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od lat zajmuje się problemami związanymi z regionem i gwarą śląską. Inicjator i organizator wielu przedsięwzięć o charakterze naukowym, kulturotwórczym i charytatywnym. Pomysłodawca i organizator konkursów recytacji w mowie śląskiej o zasięgu regionalnym. Współautor dwóch książek o tematyce regionalnej. Laureat licznych nagród, m. In. Nagrody Korczakowskiej (2013), Nagrody im. Kurta Adlera – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji (2014).WYKŁADY I WARSZTATY
VI CHORZOWSKIEGO FESTIWALU NAUKI


PONIEDZIAŁEK 31 marca 2014

CHORZOWSKIE CENTRUM KULTURY
ul. Sienkiewicza 3


INAUGURACJA VI CHORZOWSKIEGO FESTIWALU NAUKI


930 – 1100
Inauguracja VI Chorzowskiego Festiwalu Nauki

 • pokaz chemiczny
 • przywitanie i słowo wstępne Prezydenta Miasta Chorzów

dr Andrzej Boczarowski

Wykład inauguracyjny:
Co się dzieje z klimatem, proszę Pana?
dr Andrzej Boczarowski
Wydział Nauk o Ziemi – Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 
 
 

dr Andrzej Boczarowski na stałe związany jest z Uniwersytetem Śląskim oraz Stowarzyszeniem Delta. Z zawodu paleontolog, geolog, muzeolog, grafik 3D i programista. Łącząc wszystkie swoje zainteresowania, profesjonalnie zajmuje się trójwymiarowymi rekonstrukcjami kopalnych organizmów i ich środowisk naturalnych na potrzeby wydawnictw, filmu, telewizji, muzeów i parków tematycznych. Jako nauczyciel z powołania efekt swoich prac chętnie przedstawia w formie prezentacji multimedialnych. W jego wykładach bierze udział po kilka tysięcy słuchaczy miesięcznie. Obejmują one ewolucję materii od powstania Wszechświata do pojawienia się człowieka.

Informacja o wykładzie.

 1. Odbiorca: każdy powyżej 7 lat, o każdych zainteresowaniach.
 2. Styl: widowisko multimedialne z narracją i podkładem muzycznym.
 3. Dźwięk: stereo, dwa kanały.
 4. Narracja: na żywo prowadzona przez autora.
 5. Czas trwania – 60 minut, w tym: 45 minut wykładu i 15 minut na dyskusję.

Streszczenie.

Nie trzeba być miłośnikiem fantastyki aby spotkać się z zapierającą dech opowieścią. Wystarczy obserwować rozwój nauki. Dla nas badaczy przeszłości, teraźniejszość to tylko kolejny wątek dopisany do historii. Przedstawiany tu wykład skupia się na tematyce dziejów klimatu ziemskiego czyli tematyce intersującej niemal każdego. W celu ustalenia prawdy naukowej potrzeba nie tylko interdyscyplinarności, nowoczesnej aparatury i technologii. Najważniejszym narzędziem – jak zawsze – są właściwie postawione pytania. A dobrze zadane pytanie to połowa odpowiedzi.

Kilka pytań zadanych przez słuchaczy wykładów z cyklu Ewolucja materii:

 • Czy organizmy żyjące miliony lat temu mogą wpływać na obecny klimat?
 • Co ma wspólnego katastrofa frachtowca z bilansem cieplnym Ziemi?
 • Czy zachmurzenie może mieć związek z odległą przestrzenią kosmiczną?
 • Czy jesteśmy obecnie świadkami anomalii pogodowych?
 • Czy grozi nam kolejna epoka lodowcowa?
 • A tak w ogóle – co dzieje się z tym klimatem Proszę Pana?

Na te i na inne pytania związane z historią klimatu ziemskiego postara się odpowiedzieć Państwu autor tego pokazu. Będzie nam potrzebna sala wykładowa, trochę czasu, no i wasza obecność.


1000 – 1400
Pokaz Jak to działa w wozie transmisyjnym TVP

Wóz transmisyjny

POKAZ ODBĘDZIE SIĘ PRZED
CHORZOWSKIM CENTRUM KULTURY

 
Grupy po ok. 8 osób.
Czas pokazu: 10 – 15 min.

1000 – 1100
4 grupy (1000, 1015, 1030, 1045)

1100 – 1200
4 grupy (1100, 1115, 1130, 1145)

1200 – 1300
4 grupy (1200, 1215, 1230, 1245)

1300 – 1300
4 grupy (1300, 1315, 1330, 1345)

 


ŚLĄSKIE MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM EDUKACJI I BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
ul. 75 Pułku Piechoty 1


1200 – 1500
Zajęcia w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego

 1. Wszystko świeci – polimery fotoluminiscencyjne
 2. Chemia od kuchni – jaka chemia dzieje się w kuchni, ciekawe reakcje chemiczne
 3. Jak zajrzeć w głąb komórki? – mikroskopowe obserwacje komórek roślinnych i zwierzęcych
 4. Zobaczyć atom – współczesne metody badania powierzchni materiałów za pomocą mikroskopu sił atomowych i mikroskopu tunelowego
 5. Co dzieje się na powierzchni? – jakimi zaawansowanymi metodami badawczymi posługują się fizycy, aby poznać własności materiałów

Warsztaty dla uczniów. Grupy mogą liczyć do 12 osób.


KONFERENCJA SZKOLENIOWA STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI MATEMATYKI
CHORZÓW 31 MARCA 2014 r.
Klasa eksperymentalna z rozszerzonym programem edukacji matematycznej i plastycznej
w zakresie wspomagania dzieci w rozwoju uzdolnień matematycznych.

MIEJSKI DOM KULTURY
ul. Lompy 13


TEMAT
Klasa eksperymentalna z rozszerzonym programem edukacji matematycznej i plastycznej w zakresie wspomagania dzieci w rozwoju uzdolnień matematycznych.
MIEJSCE KONFERENCJI
MIEJSKI DOM KULTURY, ul. Lompy 13
TERMIN KONFERENCJI
31 marca 2014 r., godz. 1200 – 1700
GRUPA DOCELOWA
Nauczyciele przedszkoli, nauczyciele matematyki szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz rodzice dzieci objętych eksperymentem.
ORGANIZATORZY
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Chorzowa, Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki; zespół doradców metodycznych Chorzowa, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – Filia w Chorzowie.
HONOROWY PATRONAT
mgr Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miasta Chorzowa ds. Społecznych
HONOROWY GOŚĆ PROWADZĄCY WYKŁAD
prof. dr hab. Edyta Gruszczyk – Kolczyńska
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa
PROGRAM KONFERENCJI
1200 – 1210 – Otwarcie
1210 – 1330 – Wykład prof. dr hab. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej
1330 – 1400 – Przerwa na kawę.
1400 – 1600 – Prezentacje przedszkoli i szkół Chorzowa, które od września 2013 przystąpiły do realizacji eksperymentu pedagogicznego zatytułowanego: Klasa eksperymentalna z rozszerzonym programem edukacji matematycznej i plastycznej w zakresie wspomagania dzieci w rozwoju uzdolnień matematycznych ukazujące przykłady osiągnięć uczniów.
1600 – 1700 – Dyskusja

WTOREK 1 kwietnia 2014


PLANETARIUM ŚLĄSKIE
Aleja Planetarium 4


GODZINA MIEJSCE WYKŁAD/ WARSZTATY PROWADZĄCY ILOŚĆ MIEJSC
1000 STACJA
SEJSMOLOGICZNA
Sejsmika Ziemi
i jej badanie
mgr Bogusława Zagoła 20
1100 STACJA
SEJSMOLOGICZNA
Sejsmika Ziemi
i jej badanie
mgr Bogusława Zagoła 20
1000 STACJA
METEOROLOGICZNA
Pogoda – od pomiarów
do prognozy pogody
mgr Lech Motyka 50
1100 STACJA
METEOROLOGICZNA
Pogoda – od pomiarów
do prognozy pogody
mgr Lech Motyka 50

PROWADZĄCY:

Bogusława Zagoła
Kierownik Działu Dydaktyki i Popularyzacji Planetarium Śląskiego
Lech Motyka
Dyrektor Planetarium Śląskiego

W stacji meteorologicznej uczestnicy warsztatów zapoznają się z budową przyrządów pomiarowych, wynikami badań (stacja działa już przeszło 50 lat) oraz skutkami stanów ekstremalnych atmosfery (huragany, trąby powietrzne, susze, powodzie itd.)

Zajęcia w stacji sejsmologicznej, wyposażonej w czułe sejsmografy różnego typu, pozwolą zrozumieć rejestrację drgań skorupy ziemskiej.

Zapisy lokalnych wstrząsów antropogenicznych i odległych trzęsień Ziemi stanowić będą tło do wyjaśnienia tragedii wynikających z ruchów płyt tektonicznych (trzęsienia, fale tsunami, wulkanizm)


GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ul. Racławicka 23


GRY I PROJEKTY EDUKACYJNE

1000 – 1100
Wykład dla uczniów i nauczycieli – Tomasz Biderman i Jakub Cikała

Wykorzystanie i tworzenie gier edukacyjnych – 200 miejsc, sala A 1 w budynku A.
Poruszany będzie temat rynku gier w Polsce – jakiego typu gry edukacyjne są wykorzystywane aktualnie, jaka jest ich rola i czy sprawdzają się w procesie edukacji.

1100 – 1400
Część warsztatowa.
Prowadzący: Jakub Cikała, Tomasz Biderman, Magdalena Biegusiewicz, Joanna Żyta

Mamy do dyspozycji 4 prowadzących. Na zajęciach uczniowie zagrają w autorską grę GWSP Chorzów pt. „Słowotwórca z GWSP Chorzów”. Gra polega na rywalizacji grupowej. Zadaniem drużyn będzie kreatywne i tematyczne określanie słów z danej kategorii. Gra jest interaktywnym sposobem nauki, dzięki któremu młodzi ludzie mogą przyswoić wiedzę z różnych dziedzin.

1100 – 1200 – 4 grupy
1200 – 1300 – 4 grupy
1300 – 1400 – 4 grupy

Warsztaty odbędą się w 4 salach: 107, 109, 111, 209 w budynku A

(Nauczyciele otrzymają też licencję na używanie gry na swoich zajęciach)

PROWADZĄCY:

mgr Jakub Cikała
Projektant, pasjonat gier. Absolwent kierunku Projektowanie Graficzne na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Na Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie prowadzi przedmiot „Projektowanie Gier i Grafiki Interaktywnej”, gdzie poruszane są praktyczne aspekty projektowania i prototypowania gier w kontekście ich mechaniki, dynamiki i ich komponentów. Od 2010 członek Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Współzałożyciel, Art Director oraz sp. ds. Corporate Identity w Grupa Soodo s.c. Członek HJELP Interdisciplinary Consulting zajmującej się zagadnieniami identyfikacji wizualnej, brandingiem, dizajnem, jak również projektowaniem narzędzi interaktywnych, prezentacji multimedialnych oraz animacji.
mgr Tomasz Biderman
Absolwent wydziału projektowania na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Obecnie zatrudniony w Artifex Mundi. Prowadzi również zajęcia w Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w ramach kierunku Gry i Grafika Interaktywna.
mgr Magdalena Biegusiewicz
Doświadczony specjalista ds. reklamy, promocji oraz public relations. Pracownik Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości. Specjalizuje się w zakupie mediów, organizacji eventów oraz tworzeniu artykułów promocyjnych Uczelni. Prywatnie miłośniczka gier planszowych.
mgr Joanna Żyta
Specjalista Działu Promocji i PR GWSP Chorzów. Na co dzień zajmuje się zakupem materiałów promocyjnych, gadżetów reklamowych, organizacją targów edukacyjnych oraz imprez Uczelni. Koordynator studiów podyplomowych i kursów GWSP Chorzów. Interesuje się psychologią i komunikacją niewerbalną.

GÓRNOŚLĄSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
ul. Urbanowicza 2


Górnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku

 
 Temat wykładu:
Ogrody japońskie – ich tradycja i symbolika

Wykładowca:
dr Paweł Nowakowski

Miejsce wykładu:
Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów, ul. Urbanowicza 2
Aula; Ilość miejsc: 50

Termin:
1 kwietnia 2014 r., godz. 1600

dr Paweł Nowakowski prowadził takie cykle wykładów: Filozofia i estetyka Dalekiego Wschodu na Uniwersytecie Jagiellońskim, Symbolika w kulturze japońskiej na wybranych przykładach w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz Kioto – kulturowa stolica Japonii i Podróżowanie po Europie i Azji w Akademii Ignatianum w Krakowie


dr Paweł Nowakowski

Historyk, teolog; absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie; wykładowca Akademii Ignatianum w Krakowie. Wielokrotny stypendysta Ministra Edukacji Narodowej oraz rządu włoskiego. W 2007 r. powołany przez MEN do zespołu eksperckiego z przedmiotu historia, opracowującego zmianę podstawy programowej dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W latach 2008 – 2009 w redakcji TVP „Historia”. Autor i współautor kilkunastu publikacji naukowych oraz książek: Kioto, Warszawa 2011, Santiago de Compostela, Warszawa 2011 oraz Poczet najznamienitszych Polaków (Kraków 2005).


ŚRODA 2 kwietnia 2014


PLANETARIUM ŚLĄSKIE
Aleja Planetarium 4


GODZINA MIEJSCE WYKŁAD/ WARSZTATY PROWADZĄCY ILOŚĆ MIEJSC
1000 STACJA
SEJSMOLOGICZNA
Sejsmika Ziemi
i jej badanie
mgr Bogusława Zagoła 20
1100 STACJA
SEJSMOLOGICZNA
Sejsmika Ziemi
i jej badanie
mgr Bogusława Zagoła 20
1000 STACJA
METEOROLOGICZNA
Pogoda – od pomiarów
do prognozy pogody
mgr Lech Motyka 50
1100 STACJA
METEOROLOGICZNA
Pogoda – od pomiarów
do prognozy pogody
mgr Lech Motyka 50
1000 SALA GŁÓWNA O zaćmieniach
i nie tylko
mgr Stefan Janta 60

PROWADZĄCY:

Bogusława Zagoła
Kierownik Działu Dydaktyki i Popularyzacji Planetarium Śląskiego
Stefan Janta
Wicedyrektor Planetarium Śląskiego
Lech Motyka
Dyrektor Planetarium Śląskiego

W stacji meteorologicznej uczestnicy warsztatów zapoznają się z budową przyrządów pomiarowych, wynikami badań (stacja działa już przeszło 50 lat) oraz skutkami stanów ekstremalnych atmosfery (huragany, trąby powietrzne, susze, powodzie itd.)

Zajęcia w stacji sejsmologicznej, wyposażonej w czułe sejsmografy różnego typu, pozwolą zrozumieć rejestrację drgań skorupy ziemskiej.

Zapisy lokalnych wstrząsów antropogenicznych i odległych trzęsień Ziemi stanowić będą tło do wyjaśnienia tragedii wynikających z ruchów płyt tektonicznych (trzęsienia, fale tsunami, wulkanizm)


ZAJĘCIA INSTYTUTU JĘZYKA POLSKIEGO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
oraz ŚLĄSKIEGO TOWARZYSTWA MARKETINGOWEGO

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Lompy 13


         


ABY SIĘ ZAPISAĆ KLIKNIJ TUTAJ
Wzór FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

Zajęcia odbywają się w godzinach 1000 – 1345

WYKŁADY (duża sala)

GODZINA TEMAT ZAJĘĆ ILOŚĆ MIEJSC GRUPA DOCELOWA
1000 Profilaktyka zaburzeń mowy
dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta – Wojciechowska
150 Nauczyciele przedszkoli i szkół wszystkich typów, rodzice
1100 Porozmawiajmy o ministrze Musze,
czyli o odmianie nazwisk
i nazwach żeńskich

dr Katarzyna Sujkowska – Sobisz
150 Nauczyciele przedszkoli i szkół wszystkich typów
1200 Reklamy, które przekraczają granice.
O nieetycznych zachowaniach nadawców
komunikatów reklamowych.

Tomasz Sobisz
150 Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
1300 Rzeczpospolita Polska – logo i PR,
czyli problemy z tożsamością.

Artur Kurkiewicz
150 Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

(Uczestnicy zajęć otrzymają Certyfikaty Instytutu Języka Polskiego potwierdzające udział w spotkaniach naukowych)

WARSZTATY (ok. 15 uczestników)

GODZINA TEMAT ZAJĘĆ
1000 – 1130 Jak stworzyć i skutecznie zarządzać kanałem YouTube
Adam Latocha (ŚTM)
Mój głos – mój skarb,
czyli o prawidłowej emisji
i dykcji

dr Barbara Sambor (IJP)
Czy milcząc, coś mówimy?
– o sztuce autoprezentacji

Amanda Caban Ewa Starczewska (Komunikator – IJP)
MIEJSCE sala nr 6 sala nr 7 sala nr 8
1145 – 1315 Mój głos – mój skarb,
czyli o prawidłowej emisji
i dykcji

dr Barbara Sambor (IJP)
Czy milcząc, coś mówimy?
– o sztuce autoprezentacji

Amanda Caban Ewa Starczewska (Komunikator – IJP)
Jak stworzyć i skutecznie zarządzać kanałem YouTube
Adam Latocha (ŚTM)
MIEJSCE sala nr 7 sala nr 8 sala nr 6
dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta – Wojciechowska
Wykładowczyni akademicka, językoznawczyni, logopeda. Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą zaburzeń mowy u dzieci z wadą w obrębie środkowej części twarzoczaszki, z zaburzeniami czynności biologicznych, takich jak oddychanie i przyjmowanie pokarmów, które objawiają się nie tylko zaburzeniami realizacji fonemów, ale także opóźnionym rozwojem mowy, mniejszą intensywnością werbalną, pasywnym stylem komunikacji. Prowadzi badania wykorzystując ujęcie związane z lingwistyką kognitywną i socjolingwistyką. Danuta Pluta-Wojciechowska zajmuje się również patofonetyką związaną w szczególności z zaburzeniami realizacji fonemów warunkowanych konstytucjonalnie, a także teorią i metodyką dyslalii. Jest redaktor naczelną rocznika „Forum Logopedyczne” (wcześniej „Śląskie Wiadomości Logopedyczne”), które jest czasopismem punktowanym i ukazuje się od 2001 roku. Danuta Pluta-Wojciechowska jest członkinią Komisji Zaburzeń i Rozwoju Języka Komitetu Językoznawstwa PAN, od trzech kadencji aktywną członkinią Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, a od czerwca 2011 roku – zastępcą Przewodniczącego Zarządu Głównego PTL.
dr Katarzyna Sujkowska – Sobisz
Językoznawczyni i czynna wykładowczyni akademicka. Dyrektor ds. dydaktycznych Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. Kieruje również studiami niestacjonarnymi filologii polskiej oraz sprawuje opiekę dydaktyczną na kierunkiem komunikacja promocyjna i kryzysowa. Autorka kilkudziesięciu artykułów poświęconych m.in. kwestii perswazji językowej, kreacji w języku, piśmiennictwa public relations, publikowanych w Polsce i za granicą. Wykładała m.in. na uniwersytetach w Berlinie, Kolonii, Bochum, Bratysławie, Preszowie, Bańskiej Bystrzycy, Belgradzie, Doniecku, Charkowie i Wilnie. Prowadzi szkolenia z zakresu: języka perswazji, skutecznej i poprawnej komunikacji, piśmiennictwa public relations. Jako trener uczestniczyła m.in. w projekcie pt. „Zastosowania narzędzi public relations dla poprawy konkurencyjności sektora MŚP” pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Prowadziła cykle szkoleń dla Urzędów Marszałkowskich w Katowicach i Kielcach z zakresu skutecznej komunikacji z beneficjentem oraz szkolenia z poprawności językowej dla pracowników Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
mgr Barbara Sambor
Aktorka, logopeda medialny, neurologopeda, wykładowca wymowy scenicznej na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie. Doktorantka w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W obszarze jej zainteresowań naukowych znajdują się badania procesów biologicznych mających wpływ na wymowę i emisję głosu młodych aktorów, zagadnienia z dziedziny logopedii artystycznej, a także neurogenne zaburzenia mowy. Zajmuje się terapią logopedyczną osób zawodowo posługujących się głosem. Jest autorką kilku publikacji z zakresu logopedii artystycznej i neurologopedii.
Tomasz Sobisz
Marketingowiec, autor tekstów reklamowych, promocyjnych i koncepcji marketingowych tworzonych, współwłaściciel firmy Manufaktura Wiedzy Estakada Sp. z o.o. Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w zakresie CSR – Strategia Odpowiedzialnego Biznesu.
Wiceprezes Zarządu Śląskiego Towarzystwa Marketingowego, członek zespołu ds. promocji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu przy Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach.
Adam Latocha
Opiekun kanałów filmowych Youtube i realizator materiałów video. Marketing Manager i właściciel firmy doradczej z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w dziedzinach: sprzedaż B2B, telemarketing, rebranding, marketing internetowy, związany zawodowo z sektorem informatycznym. Wykładowca studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej z dziedziny sprzedaży i zastosowania informatyki w biznesie. Magister Inżynier – Absolwent Politechniki Śląskiej (Wydział Elektroniki, Automatyki i Informatyki) i Górnośląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania (Marketing i Zarządzanie). Wiceprezes Śląskiego Towarzystwa Marketingowego.
Artur Kurkiewicz
Ukończył politologię i dziennikarstwo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Stażysta IFG (Francuskiego Instytutu Zarządzania w Warszawie). Certyfikowany ekspert ds. benchmarkingu (certyfikat nr 22, wydany przez TÜV NORD Polska).Twórca autorskich strategii marketingowych HSM (Holistyczna Strategia Marketingowa), SRC (Strategia Rynków Cząstkowych) oraz koncepcji marketingu fundamentalnego. Ceniony wykładowca i trener. Prezes Śląskiego Towarzystwa Marketingowego. Właściciel Agencji Reklamy i Marketingu Artur Kurkiewicz – jednej z najstarszych (1992 r.) i uznanych agencji na Śląsku. Wykładowca i trener z wieloletnim doświadczeniem. Prezes Śląskiego Towarzystwa Marketingowego.
Rzeczpospolita Polska – logo i PR, czyli problemy z tożsamością.
Wykład Artura Kurkiewicza
Wykład o polskich symbolach narodowych – ich historii, znajomości, rozumieniu i traktowaniu – w kontekście Corporate Identity oraz National Identity, a także o tym jak wykorzystać historyczne postaci i zdarzenia w promocji i skutecznym budowaniu dobrego wizerunku Polski. Wzorcowe działanie w tym obszarze zobrazuje przykład zorganizowanych przez Francję obchodów rocznicy śmierci Berka Joselewicza.
Jak stworzyć i skutecznie zarządzać kanałem YouTube.
Warsztaty Adama Latochy
Kanał YouTube jest powszechnie stosowanym narzędziem promocji firmy i instytucji oraz rozpowszechniania informacji i idei w najbardziej przyjaznej współczesnemu człowiekowi formie materiału video. Podczas tego warsztatu uczestnicy dowiedzą się jak stworzyć i skutecznie zarządzać kanałem YouTube. Elementami warsztatu będą: formaty materiałów audiowizualnych, parametry udostępniania, zasady opisywania, aby umieszczone filmy były łatwe w znalezieniu, narzędzia służące poprawie jakości, promocja kanału YouTube, ochrona wizerunku i podstawowe zagadnienia z zakresu prawa autorskiego.
Reklamy, które przekraczają granice.
O nieetycznych zachowaniach nadawców komunikatów reklamowych.

Wykład Tomasza Sobisza
Użytkownik Internetu zalewany jest codziennie potężną ilością informacji, z których większość odrzuca. Zadaniem marketingowca jest więc przygotowanie komunikatu, którym internauta nie tylko się zainteresuje, ale który dodatkowo (a może przede wszystkim) udostępni i poleci innym. Niestety nie wszyscy nadawcy postępują fair. Odbiorcy nie są jednak bez szans i mogą skutecznie reagować.

CZWARTEK 3 kwietnia 2014


ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYCZNO – MEDYCZNA
ul. Sportowa 21


RODZAJ I TEMAT WYKŁADOWCA MIEJSCE I GODZINA ILOŚĆ MIEJSC GRUPA WIEKOWA
Analiza ruchu oka (wykład) dr inż. Paweł Kasprowski Sala nr 115
1000 – 1045
80 PG
Jak geny i mrówki rozwiązują problemy? (wykład) mgr Daniel Kostrzewa Sala nr 115
1100 – 1145
80 PG
Eko – obrazy (warsztaty plastyczne) dr Ewa Kozłowska,
mgr Natalia Romaniuk
Sala nr 215
1200 – 1330
20 SP
Tworzenie przestrzeni wirtualnej (Level Design) – warsztaty komputerowe lic. Tomasz Bentkowski Sala nr 6
grupa I
1330 – 1500
grupa II
1500 – 1630
grupy
po 10
PG
 1. Pokażemy, jak działa ludzkie oko i czym różni się od kamery; jak mierzyć ruch oka. Pokazane także zostaną urządzenia do rejestracji ruchu oka oraz ciekawe zastosowania analizy obrazu.
 2. Pokażemy, czy komputer może wszystko policzyć. Zajmiemy się pytaniem: jak mrówki znajdują najkrótszą drogę i czy ewolucja może pomóc w pakowaniu plecaka? Zastanowimy się także nad tym, czy chwasty mogą się do czegoś przydać.

Sztygarka

FESTIWAL ROBOTÓW 2014
ŚLĄSKI KOMPLEKS DOBREGO SMAKU I KLIMATU
S Z T Y G A R K A
ul. Piotra Skargi 34 a/d
MAGAZYN CIEKŁEGO POWIETRZA


ORGANIZATORZY:

 • Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej w Chorzowie
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie
 • Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły „KISS” Katowice

HARMONOGRAM FESTIWALU ROBOTÓW 2014

800 – 845 : rejestracja drużyn, kontrola techniczna robotów/ urządzeń


900 – 930 : zawody ŚWIATŁOLUB

Kategoria Światłolub

Ta kategoria obejmuje najprostsze amatorskie roboty mobilne. Śwaitłolub wyposażony jest najczęściej w dwa czujniki światła. Zazwyczaj układ napędowy jat analogiczny jak w przypadku robotów LineFollower. Robot porusza się w kierunku źródła światła. Budowa robota nie wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy – wystarczy odrobina zdolności modelarskich i znajomość zasad elektroniki na poziomie omawianym w klasach 3 gimnazjum (przedmiot technika). Roboty takie zazwyczaj sterowane są analogowo, układ elektroniczny nie wymaga stosowania jakichkolwiek mikrokontrolerów. Światłoluba można również zbudować na bazie Lego Mindstorms.

 • 4 grupy po 15 osób

945 – 1045 : zawody Daytona Lego

Kategoria Daytona Lego

W tej kategorii robot (zbudowany tylko i wyłącznie na bazie Lego Mindstorms) pokonuje na czas wyznaczona trasę, transportując piłeczkę do unihokeja. Założenia regulaminowe konkursu dają szansę każdemu młodemu konstruktorowi robotów, który posiada podstawową wiedzę dotyczącą konstruowania i programowania Lego Mindstorms. Podobnie jak LineFollower jest to kategoria dla robotów autonomicznych czyli takich, których działanie nie jest sterowane z zewnątrz.

 • 4 grupy po 15 osób

1100 – 1200 : wykład z pokazami – Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej

WYKŁAD: Roboty mobilne do zastosowań specjalnych dr inż. Marcin Januszka, dr inż. Wawrzyniec Panfil

 • 80 miejsc

1200 – 1300 : zawody LineFollower

Kategoria LineFollower

Roboty LineFollower to amatorskie roboty mobilne. Ich zadaniem jest pokonanie w jak najkrótszym czasie trasy, którą wyznacza czarna linia umieszczona na białym tle (lub na odwrót biała linia na czarnym tle). Linia wyznaczająca trasę ma najczęściej szerokość ok 2 cm. Roboty LineFollower wyposażone są w czujniki (najczęściej tzw. transoptory odbiciowe) wykrywające linię. Napęd robotów stanowią najczęściej dwa silniki napędzające koła tylne. Układ sterujący oparty jest najcześciej o mikrokontrolery AVR. Konstruktorzy wykorzystują również platformy Arduino. Roboty LineFollower konstruuje się również na bazie Lego Mindstorms. Roboty LineFollower są robotami autonomicznymi.

 • 4 grupy po 15 osób

1300 – 1345 : konkurs Robotomaniacs

Kategoria Robotomaniacs

Kategoria dla każdego, rozgrywana bez podziału na grupy wiekowe oraz praktycznie bez żadnych ograniczeń sprzętowych. W tej kategorii liczy się pomysłowość i kreatywność. Roboty lub urządzenia elektroniczne prezentowane w kategorii Robotomaniacs mogą wykonywać dowolne, wymyślone prze konstruktora czynności – to pole do popisu dla modelarzy, pasjonatów elektroniki. Zarówno w zakresie mechanicznym jak i elektronicznym konstruktor ma pełną dowolność. W tej kategorii robot może być sterowany autonomicznie lub poprzez operatora (konstruktora robota).

 • 4 grupy po 15 osób

1400 – 1430 : podsumowanie zawodów i konkursu, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

     


900 – 1400
pokazy, prezentacje przygotowane przez zaproszonych Gości

 • Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej
 • Wydział Mechaniczny – Technologiczny Politechniki Śląskiej, jednej z najlepszych uczelni technicznych w Polsce, kształci studentów między innymi na kierunkach automatyki i robotyki, informatyki stosowanej, inżynierii materiałowej i mechatroniki.

  WYKŁAD: Roboty mobilne do zastosowań specjalnych dr inż. Marcin Januszka, dr inż. Wawrzyniec Panfil


  • Wyższa Szkoła Mechatroniki w Katowicach
  • Wyższa Szkoła Mechatroniki w Katowicach kształci inżynierów oraz specjalistów w najbardziej poszukiwanych na rynkach pracy specjalnościach, posiada nowoczesną bazę laboratoryjną, współpracuje z lokalnym przemysłem.


   • Firma ENCON Sp. z o. o. z Wrocławia
   • Firma ENCON Spółka z o.o. – biuro inżynierskie automatyki przemysłowej specjalizujące się w obszarze automatyki procesowej, budowy maszyn oraz systemów zrobotyzowanych prezentacja zestawów dydaktycznych z mechatroniki.


    • Wydawnictwo HELION S. A. z Gliwic
    • Grupa Wydawnicza Helion SA – wydawnictwo specjalistyczne, od wielu lat lider w sektorze książki informatycznej, sponsor nagród dla uczestników Festiwalu.


     PIĄTEK 4 kwietnia 2014

     ŚLĄSKIE MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM EDUKACJI
     I BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

     ul. 75. Pułku Piechoty 1


     ZAKOŃCZENIE VI CHORZOWSKIEGO FESTIWALU NAUKI

     1000
     Zakończenie VI Chorzowskiego Festiwalu Nauki

     dr Aneta Szczygielska
     Wykład popularnonaukowy Powietrze w akcji

     Niezwykły wykład o zwykłym powietrzu, ubarwiony serią znakomitych eksperymentów odkrywających jego zaskakujące fizyczne i chemiczne właściwości, fundamentalny wpływ tych własności na nasze codzienne życie oraz ukazujący potęgę ciśnienia atmosferycznego.

     dr Aneta Szczygielska

     Dr Aneta Szczygielska pracuje w Pracowni Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, gdzie zajmuje się teorią i praktyką eksperymentu dydaktycznego. Na co dzień prowadzi pokazy eksperymentów fizycznych podczas wykładów dla studentów fizyki oraz innych kierunków ścisłych. Od wielu lat zajmuje się popularyzacją nauk przyrodniczych, bierze udział w organizowaniu cyklów wykładów dla uczniów, takich jak wrześniowe wykłady z pokazami pt. “Osobliwości Świata Fizyki”, “Z Najlepszymi przez Fizykę” czy “Wykłady na Zamówienie Szkół”, które często prowadzi. Organizuje również i prowadzi „Zabawy z fizyką” – pokazy eksperymentów kierowane do przedszkolaków a także laboratoria i wykłady z przyrody i fizyki, bogato ilustrowane prostymi doświadczeniami, adresowane do uczniów szkół wszystkich typów. Jest współorganizatorem Festynów i Festiwali Fizyki a także wydziałowego „Święta Liczby Pi” i Ogólnopolskiego Konkursu „Fizyka się liczy”. Jest także jednym z organizatorów i opiekunem szkoleń nauczycieli w zakresie fizyki cząstek elementarnych, prowadzonych w laboratoriach CERN w Szwajcarii. Laureatka Nagrody im. Krzysztofa Ernsta, przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Fizyczne, dwóch europejskich nagród przyznawanych przez EIROFORUM za popularyzację fizyki oaz nagród JM Rektora UŚ za działalność popularyzatorską i organizacyjną. W wolnym czasie uczy się języka niemieckiego i uczęszcza na zajęcia fitness. Kocha góry i zwierzęta! Uwielbia podróże i jazdę na nartach.

     • Podsumowanie
     • Emisja filmu krótkometrażowego Co się działo podczas festiwalu


     Print Friendly, PDF & Email