4 kwietnia CZWARTEK


CZWARTEK 4 kwietnia 2019


Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Lompy 13

 


900 – 1000
Warsztaty dziennikarskie
Media na Śląsku – red. Monika Krężel

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Po zakończeniu warsztatów nastąpi zwiedzanie drukarni Polska Press Spółka z o. o. – jednej z największych w Europie oraz wycieczka do redakcji „Dziennika Zachodniego” w Sosnowcu

Przejazd busem. Powrót ok. godz. 1330

Ilość miejsc: 20

Zgłoszenia: Grzegorz Zarzycki grzegorzzarzycki@interia.pl


Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
ul. Dąbrowskiego 113

 


1200 – 1330
PSI DETEKTYW – zagadki rozwiązane dzięki pomocy psów

Organizatorem zajęć jest FUNDACJA DOGIQ. Na poszczególnych stanowiskach trenerki z psami wykorzystują zabawki edukacyjne, szukają wraz z dziećmi elementu, który finalnie stworzy hasło. Zajęcia dostosowane do wieku dzieci. Psy są certyfikowane, pracujące z dziećmi, zdrowe, posiadające aktualne książeczki zdrowia. Używane są pomoce dydaktyczne adekwatne do zajęć – bezpieczne, kreatywne. Trenerkami są pedagodzy, oligofrenopedagodzy, behawioryści, studenci psychologii) po odpowiednim przygotowaniu do pracy z dziećmi

Zgłoszenia: Małgorzata Brzozowska admin@sniadecki.edu.pl


Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4
im. J. Śniadeckiego
ul. św. Piotra 1


FESTIWALOWA ZABAWA Z CHEMIĄ

Zajęcia dla przedszkolaków i uczniów klas I – III szkoły podstawowej.

Zapraszamy 2 grupy po 28 osób – rozpoczęcie zajęć:

  • 1000 – I grupa
  • 1200 – II grupa

Zgłoszenia: Małgorzata Brzozowska – admin@sniadecki.edu.pl


Filia Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Chorzowie
ul. ul. 3 – go Maja 22

 


Kobiecość niejedno ma imię.
Warsztaty oparte na poezji m.in. Wisławy Szymborskiej.

Prowadząca: Jolanta Drosdzol

Godzina 1000
Zapraszamy dziewczęta ze szkół ponadgimnazjalnych
Liczba miejsc: 25.

Godzina 1200
Zapraszamy wszystkie kobiety
Liczba miejsc: 25.

Zgłoszenia: Jolanta Drosdzol chorzow@pbw.katowice.pl


Muzeum w Chorzowie
ul. Powstańców 25

 


Zajęcia noblowskie w Muzeum w Chorzowie

1230 Wykład: mgr Wojciech Ciuraj
“Polsko – żydowscy laureaci Nagrody Nobla. Nieznane historie wybitnych umysłów”

Organizacja widowni: dorośli, szkoły ponadgimnazjalne, gimnazjum, starsze klasy szkół podstawowych – 50 miejsc

Zgłoszenia: Grażyna Widera dyrektor.zso@gmail.com


                  


Print Friendly, PDF & Email