14 marca ŚRODA


ŚRODA 14 marca 2018


Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
ul. 75 Pułku Piechoty 1


ŚWIĘTO LICZBY π

Informacje o imprezach na stronie Uniwersytetu Śląskiego


Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4
im. J. Śniadeckiego
ul. św. Piotra 1


FESTIWALOWA ZABAWA Z CHEMIĄ

Zajęcia dla przedszkolaków i uczniów klas I – III szkoły podstawowej.

Zapraszamy 2 grupy po 28 osób – rozpoczęcie zajęć:

 • 1000 – I grupa
 • 1200 – II grupa

Zgłoszenia: Małgorzata Brzozowska – admin@sniadecki.edu.pl


ŚLADAMI CHORZOWIAN – GRA MIEJSKA


Głównym celem gry jest popularyzacja historii miasta Chorzowa, w tym jego wybitnych postaci. Dodatkowymi atutami zabawy są:

 • możliwość aktywnego spędzenia czasu z wykorzystaniem różnych sprawności, m.in. intelektualnych, artystycznych, multimedialnych,
 • poznanie swojego miasta z innej perspektywy,
 • integracja zespołów klasowych, szkolnych.

Adresatami zabawy są uczniowie klas szóstych i siódmych chorzowskich szkół podstawowych – liczebność zespołu nie może przekraczać 10 osób.

PUNKTY TRASY ORAZ OGÓLNE WSKAZÓWKI DO ZADAŃ

 1. Budynek II Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Ligonia w Chorzowie – zbiórka zespołów, rozdanie map, sprawy organizacyjne
 2. Kościół św. Barbary – odszukanie wskazanego przez organizatorów witraża i przepisanie zamieszczonej na nim sentencji.
 3. Pomnik Powstańca Śląskiego – rozwiązanie rebusu związanego z wybitnymi mieszkańcami miasta.
 4. PTTK Chorzów – spotkanie z Bożogrobcami, w tym wysłuchanie krótkiego rysu historycznego powstania miasta i wykonanie zdjęcia.
 5. Urząd Miasta – zadanie związane z symbolami Chorzowa.
 6. Pomnik Redena czyli rozpoznajemy miejsca i budynki wokół Królewskiej Huty.
 7. Szyb Prezydent jako przykład rewitalizacji; rozwiązanie zagadki zapisanej za pomocą szyfru ułamkowego.
 8. Kompleks „Sztygarka” – podsumowanie gry miejskiej:
  • rozwiązanie krzyżówki dotyczącej historii Chorzowa,
  • złożenie przez zespoły elementów układanki w całość,
  • wręczenie pamiątkowych dyplomów.

UWAGI ORGANIZACYJNE:

 • Na każdym punkcie trasy są obecni agenci – przedstawiciele organizatorów (uczniowie klas mundurowych II LO).
 • Szczegóły zadań na poszczególnych punktach dostępne są za pośrednictwem aplikacji Actionbound.
 • Za poprawne wykonanie zadania zespoły otrzymują element układanki.
 • Na zakończenie gry uczestnicy wspólnie układają części w całość.
 • Wszystkie grupy, które poprawnie wykonały zadania gry oraz ułożyły układankę, otrzymają pamiątkowy dyplom oraz drobne upominki.

Zgłoszenia: e.baszczak.ligon@gmail.com lub a.gliga.ligon@gmail.com


Miejski Ośrodek Reakreacji i Sportu
ul. gen. H. Dąbrowskiego 113


WARSZTATY I POKAZ PRACY PSÓW TERAPEUTYCZNYCH
Śląskie Centrum Kynologiczne PRESTOR i Fundacja DOGIQ

1300 – 1400
Przyjaciel, pomocnik, terapeuta – instrukcja obsługi psa – warsztaty z komentarzem
Dla psiarzy i miłośników psów, którzy chcą uzupełnić wiedzę na temat psa – swojego przyjaciela.
1430 – 1530
Pies asystujący – jego rola, możliwości, przeznaczenie – warsztaty z komentarzem
Dla osób niepełnosprawnych oraz osób chcących pomóc osobom z niepełnosprawnością. Dla osób chcących wolontaryjnie pomóc w szkoleniu psów – asystentów.

Zgłoszenia: Małgorzata Brzozowska – admin@sniadecki.edu.pl


         


Print Friendly, PDF & Email