3 kwietnia ŚRODA


ŚRODA 3 kwietnia 2019


Sztygarka
SPOTKANIA Z NAUKĄ I TECHNIKĄ
ŚLĄSKI KOMPLEKS DOBREGO SMAKU I KLIMATU
S Z T Y G A R K A
ul. Piotra Skargi 34 a/ d
900 – 1230


SPOTKANIA Z NAUKĄ I TECHNIKĄ


Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego
Pracownicy naukowi i studenci zaprezentują nowoczesne materiały ceramiczne dla mikromechatroniki, członkowie Koła Naukowego Mikromechatroników pokażą model automatycznej bramy przesuwnej z oprogramowaniem sterującym oraz mini-robota mobilnego, podążającego za sygnałem zewnętrznym.


Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
Studenci Koła Naukowego Geologów, Koła Naukowego Geografów oraz Koła Naukowego GIS pokażą skały budujące wierzchnią warstwę naszej planety oraz tworzące je minerały, przedstawią, jakie praktyczne zastosowanie ma dendrochronologia w codziennym życiu, zaproszą do Geocachingu – nauki i zabawy z GPS, czyli poszukiwania „skarbów” za pomocą odbiorników GPS lub specjalnej aplikacji w telefonach komórkowych; do gry terenowej zapraszamy grupy do 20 uczestników.


Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej
Pracownicy naukowi i studenci przedstawią nowe technologie zmieniające otaczający nas świat, nowe produkty pomagające nam w życiu codziennym oraz nowe materiały mogące zrewolucjonizować naszą cywilizację.


Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej
Pracownicy naukowi oraz studenci zrzeszeni w Kołach Technomat i SMART Production zaprezentują ciekawe doświadczenia z zakresu inżynierii produkcji oraz inżynierii materiałowej i metalurgii.


Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej
Pracownicy naukowi oraz studenci zaprezentują grę interaktywną oraz roboty autonomiczne, które komunikują się z otoczeniem; przedstawią różne odnawialne źródła energii i technologie pozwalające wytwarzać energię w niekonwencjonalny sposób, wspierając tym samym naturę; pokażą interaktywne stanowisko do wizualizacji oddziaływania światła na skórę człowieka.


Wydział Inżynierii Środowiskowej i Energetyki Politechniki Śląskiej
Pracownicy naukowi oraz studenci Koła Naukowego Techniki Membranowe pokażą sekretny świat procesów oczyszczania wody i ścieków; zaprezentują niekonwencjonalne metody oczyszczania strumieni wodnych oparte o ciśnieniowe procesy membranowe; odwiedzający będą mieć możliwość udziału w odsłonie „Do It Yourself”, tworząc materiały membranowe z kolorowych polimerów; Koło Naukowe Techniki Cieplnej im. S. Ochęduszki zaprezentuje modele maszyn parowych i silników.


Wydział Transportu Politechniki Śląskiej
Pracownicy naukowi i studenci przedstawią, między innymi, refleksomierz do badania czasu reakcji, stanowisko tribologiczne, stanowisko do obserwacji śladów zużycia części środków transportu samochodowego oraz środek transportu miejskiego – hulajnogę z napędem wspomagającym oraz robota typu „line follower”.


Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Pracownicy zaprezentują stanowisko z manipulatorem kartezjańskim, umożliwiające wizualizację automatyzacji procesów przemysłowych, stanowisko z bramą automatyczną dedykowane do nauki budowy układów sterowania napędami, możliwości druku 3D, programowalny zestaw konstrukcyjny LEGO Mindstorms®, który umożliwia budowanie i programowanie własnych robotów LEGO.


IBM
Światowy lider w kreowaniu, rozwijaniu i produkcji najbardziej zaawansowanych technologii informatycznych obejmujących rozwiązania chmurowe, systemy komputerowe, oprogramowanie, systemy sieciowe, sztuczną inteligencję, pamięci masowe jak również rozwiązania z zakresu mikroelektroniki oraz globalnych rozwiązań Internet of Things, zaprezentuje zintegrowany system zarządzania urządzeniami domowymi oraz analizy i sposoby wykorzystania danych zebranych dzięki takiemu systemowi.


Rockwell Automation
Globalny dostawca rozwiązań dla przemysłu w zakresie techniki napędowej, sterowania i oprogramowania. Firma zaprezentuje robota typu delta – stand z wykorzystaniem serwonapędów Kinetix 550 oraz sterownika ControlLogix L85, sterowanie pompą cieczy, możliwości produktów z rodziny Components – sterownika Micro850, wyświetlacza HMI PanelView 800, serwonapędu Kinetix 300 oraz modułu bezpieczeństwa CR30, 2 × DemoBox – z sterownikiem CompactLogix; programowanie sterownika w języku Ladder Logic przy użyciu programu RSLogix 5000.


Schneider Electric
Obsługuje klientów w ponad 100 krajach, jest wiodącym dostawcą w obszarze rozdziału energii średniego i niskiego napięcia, zasilania gwarantowanego oraz automatyki. Firma zademonstruje aparaturę rozdzielczą, falownik, opomiarowanie rozdzielnicy i bezprzewodowy odczyt danych pomiarowych z przekładników pomiarowych, sterowanie obwodami – moduł Smartlink, przekładniki PowerTag, a także jak pokazywać rozszerzoną rzeczywistość – EcoStruxure Augumented Operator Advisor.


TAURON Dystrybucja S.A.
Największy dystrybutor energii elektrycznej w Polsce, wchodzący w skład TAURON Polska Energia. Firma zaprezentuje samochód z aparaturą pomiarową do diagnostyki kabli średniego napięcia, za pomocą której można wykonać próbę napięciową, co pozwala zdiagnozować stan techniczny kabla SN oraz wykryć jego słabe miejsca, gdzie potencjalnie w przyszłości może nastąpić awaria.


ENERGOPROJEKT – KATOWICE SA
Uznana w kraju i za granicą firma projektowo-inżynierska, świadcząca usługi projektowe i doradcze dla energetyki i innych sektorów gospodarki. Firma zaprezentuje stanowisko pracy inżyniera projektanta oraz specjalistyczny software, wykorzystywany do projektowania i modelowania.


Elgór + Hansen S.A.
Prowadzi pełną obsługę inwestycji w zakresie projektowania i produkcji urządzeń budowy przeciwwybuchowej oraz aparatury elektrycznej stosowanej w górnictwie. Firma zaprezentuje EH-PressCater – bezprzewodowy system pomiaru ciśnienia w stojakach obudowy ścianowej – system dedykowany dla górnictwa podziemnego oraz e-kopalnię – system sterowania i nadzoru nad pracą poszczególnych maszyn i urządzeń.


Encon – Koester Sp. z o.o. Sp. K. Wrocław
Dostawca nowoczesnych systemów dydaktycznych z zakresu automatyki i robotyki oraz kompletnego wyposażenie pracowni i stanowisk badawczych dla szkół i uczelni. Firma zaprezentuje cobota Universal Robots (cobot – robot przystosowany do pracy z człowiekiem), który jest szeroko stosowany w zakładach produkcyjnych w Polsce i na świecie oraz profesjonalne stanowiska dydaktyczne dla szkół i uczelni technicznych z obszaru automatyki, robotyki, elektroniki i innych.


Centrum Uskrzydlij Dzieciaki
Podczas Spotkań z Nauką i Techniką przedstawi możliwości rozwijania swoich pasji z dziedziny mechaniki, robotyki, modelarstwa i nie tylko. Na stanowisku moddingu Bartosz Studnik zaprezentuje zbudowany przez siebie komputer do gier chłodzony cieczą (jego waga to ok. 60 kg), przedstawi poszczególne podzespoły, pokaże, w jaki sposób montuje się układ chłodzący, a także jak samodzielnie zwiększyć wydajność i zmodernizować swojego PC – ta.

Zgłoszenia: Krystian Biadacz sekretariat@zstio3.pl; tel. 32 2466 163 lub 32 2465 611


SPOTKANIA MEDYCZNE W SZTYGARCE


1000 – 1045 „Cholesterol – przekleństwo naszej cywilizacji czy niezbędny metabolit biochemii człowieka?
Wykład wygłosi dr nauk medycznych Sławomir Smolik
1100 – 1200
1200 – 1300
Spotkania ze studentami
„Zastosowanie druku 3D w medycynie” – Wojciech Bojanowicz, Mikołaj Basza, Mikołaj Centkowski (realizują interesujący projekt drukowania czaszek w 3D)
 
„Jak sztuczna inteligencja ratuje życie?” – na przykładzie aplikacji IRBA; studenci opowiedzą, jak działa tzw. sztuczna inteligencja i w jaki sposób może zmienić przyszłość medycyny.

Zgłoszenia: Małgorzata Brzozowska admin@sniadecki.edu.pl


Muzeum w Chorzowie
ul. Powstańców 25

 


Zajęcia noblowskie w Muzeum w Chorzowie

1130 Wykład: mgr Piotr Zając
„Co poczniemy z noblistami – emocje i obserwacje wokół nagród Nobla”

Organizacja widowni: starsze klasy szkół podstawowych, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne – 40 osób

Zgłoszenia: Grażyna Widera dyrektor.zso@gmail.com


Miejski Dom Kultury „Batory”
ul. Stefana Batorego 6

 


JAK PĘKA SZKŁO – warsztaty z firmą Amberglass

Organizacja widowni: warsztaty/ pokaz dla grup 15 – 20 osób

Sala 207

  • I grupa od 900
  • II grupa od 1000
  • III grupa od 1100
  • IV grupa od 1200

Każdy pokaz poprzedzony będzie prezentacją wprowadzającą na temat produkcji szkła i tego, jak etapy technologiczne wpływają na sposób zachowania szkła pod wpływem obciążeń dynamicznych

Zgłoszenia: Adam Rudzik rudzik.adam@gmail.com


Starochorzowski Dom Kultury
ul. Siemianowicka 59

 


Wykaligrafować NOBLISTÓW

900 dwugodzinne warsztaty kaligrafii – jak pięknie pisać; zajęcia dla uczniów szkół podstawowych (klasy 7 i 8), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Organizacja widowni: grupa 10 – 15 osób

Zgłoszenia: Danuta Schelenz maridan@wp.pl


Chorzowskie Centrum Kultury
ul. Sienkiewicza 3

 


OPOWIEŚCI O MUZYCE – kameralny koncert umuzykalniający pt. „Razem i osobno – zespół Maes trio”

Godz. 900

Rozważania o kolorach brzmienia różnorodnych instrumentów. Zajęcia we współpracy z Filharmonia Śląską. „Muzyka zabiera nas tam, gdzie słowa nie mogą …” dlatego zapraszamy Was, aby w ciągu 45 minut przedstawić muzykę ze słowem dostosowanym do młodego słuchacza. Muzykę, która w ciągu ostatnich stuleci czarowała melomanów. W skład zespołu Maes – trio wchodzą 3 instrumenty: skrzypce, klarnet, fortepian. Każdy z nich reprezentuje inną grupę instrumentów, przez co brzmienie zespołu sprawia wrażenie większej liczby instrumentów. Daje to duże możliwości wykorzystania ich w różnym repertuarze – jak czardasz – najlepiej brzmiący na skrzypcach – czy polka – na klarnecie. Fortepian jest tu instrumentem spajającym całość. Będziemy mówić o tych możliwościach barwowych poszczególnych instrumentów. Będziemy słuchać różnych tańców w ciekawych aranżacjach założycielki zespołu, kompozytorki i aranżerki Marzeny Mikuły – Drabek

Organizacja widowni: uczniowie klas I – IV i dzieci z „zerówki”; 250 miejsc

Zgłoszenia: Agnieszka Pielok agnieszka_pielok@chck.pl; tel. 32 349 78 68/63


Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4
im. J. Śniadeckiego
ul. św. Piotra 1


FESTIWALOWA ZABAWA Z CHEMIĄ

Zajęcia dla przedszkolaków i uczniów klas I – III szkoły podstawowej.

Zapraszamy 2 grupy po 28 osób – rozpoczęcie zajęć:

  • 1000 – I grupa
  • 1200 – II grupa

Zgłoszenia: Małgorzata Brzozowska – admin@sniadecki.edu.pl


ŚLĄSKI KOMPLEKS DOBREGO SMAKU I KLIMATU
S Z T Y G A R K A
ul. Piotra Skargi 34 a/ d

 


Spotkanie „Pukając do nieba bram …” Muzyki Boba Dylana z płyt winylowych słuchać i o kulturze rocka rozmawiać będą Łukasz Gliński i Jacek Kurek przy współpracy Vintage Audio Shop.

Zapraszamy na dyskusję naukowca z fanem poświęconą twórczości Boba Dylana i niezwykłej roli, jaką odgrywa w kulturze – nie tylko popularnej. W trakcie spotkania odtwarzana będzie muzyka artysty, głównie z płyt winylowych.

Organizacja widowni: młodzież i dorośli; liczba miejsc: 50

Zgłoszenia: Marek Otczyk gruba.bluesa@gmail.com


                  


Print Friendly, PDF & Email