29 marca ŚRODA


ŚRODA 29 marca 2017


Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Grzegorza Fitelberga
ul. gen. H. Dąbrowskiego 43

 


REWOLUCJE I PRZEŁOMY W MUZYCE
„Zapraszamy uczniów chorzowskich szkół podstawowych, gimnazjów
i ponadgimnazjalnych na wykład / warsztaty, które wprowadzą uczestników w historię zaskakujących przemian w muzyce”.

900 – 1000
Wykład i prezentacja multimedialna dla uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych
Liczba miejsc: 140
 
1030 – 1130
Liczba miejsc: 40
 

lub

1200 – 1300
Liczba miejsc: 40
 

lub

1330 – 1430
Liczba miejsc: 40
 

Zajęcia warsztatowe poprzedzone krótkim wykładem dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej

Zgłoszenia: Zgłoszenia przyjmuje sekretariat szkoły; tel. (32) 2490054 ; sekretariat@fitelberg.pl


Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Lompy 13

 


1100 – 1500
„Matematyczne rewolucje” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych organizowane przez Śląski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki

Trzy tury warsztatów do wyboru:
 
„Japońskie rewolucje” – Zofia Miczek, Anna Ząbkowska – Petka
(godz. 1100 – 1200, 1200 – 1300, 1300 – 1400; każda z grup maks. 20 osób; sala nr 6)
 
„Origami fraktalne” – Marta Kądziołka, Teresa Żodziewska
(godz. 1100 – 1200, 1200 – 1300, 1300 – 1400; każda z grup maks. 20 osób; sala nr 7)
 
„Rewolucyjnie bo nieeuklidesowo” – Grzegorz Derbis
(godz. 1100 – 1200, 1200 – 1300, 1300 – 1400; każda z grup maks. 20 osób; sala nr 8)
 
„Matematyczne powątpiewanie” – Krzysztof Oleś
(godz. 1100 – 1200, 1200 – 1300, 1300 – 1400; każda z grup maks. 20 osób; sala nr 1a)

1400 – 1500
Wykład „Matematyczne rewolucje – jak matematycznie obalono monarchię”
dr Michał Trzęsiok z Katedry Analiz Gospodarczych i Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Sala widowiskowa, 80 osób

Zgłoszenia: koles.3lo@gmail.com


Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4
im. J. Śniadeckiego
ul. św. Piotra 1


FESTIWALOWA ZABAWA Z CHEMIĄ

Zajęcia dla przedszkolaków i uczniów klas I – III szkoły podstawowej.

Zapraszamy 2 grupy po 28 osób – rozpoczęcie zajęć:

  • 1000 – I grupa
  • 1200 – II grupa

Zgłoszenia: Małgorzata Brzozowska – admin@sniadecki.edu.pl


         


Print Friendly