27 marca PONIEDZIAŁEK


PONIEDZIAŁEK 27 marca 2017

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
ul. 75 Pułku Piechoty 1


INAUGURACJA IX CHORZOWSKIEGO FESTIWALU NAUKI


930 – 1030
Inauguracja IX Chorzowskiego Festiwalu Nauki

 • performance teatralny na początek – „Wizytacja” Teatr III LO im. Stefana Batorego
 • słowo wstępne Prezydenta Miasta
 • wykład inauguracyjny:
  dr Tomasz Goryczka „Dokąd sięga ludzki wzrok – możliwości poznawcze świata w skali nano.”

Zgłoszenia: dyrektor.zso@gmail.com


1100 – 1400
Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
ul. 75 Pułku Piechoty 1


Zapoznanie z ofertą laboratoriów Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji
i Badań Interdyscyplinarnych połączone ze zwiedzaniem.

Zakład Biofizyki i Fizyki Molekularnej

 1. Pracownia Szerokopasmowej Spektroskopii Dielektrycznej

Szerokopasmowa Spektroskopia Dielektryczna jest niezwykle użyteczną techniką eksperymentalną umożliwiającą badanie dynamiki molekularnej różnorodnych materiałów, m.in. polimerów, plastycznych kryształów, substancji farmaceutycznych. Istotą tej metody jest śledzenie efektów związanych z oddziaływaniem zewnętrznego zmiennego pola elektrycznego z badaną substancją i pomiar wielkości charakteryzujących reakcję układu na przyłożone pole.

Obecnie w naszym laboratorium możliwe jest badanie dynamiki molekularnej w różnych warunkach termodynamicznych, w tym w funkcji podwyższonego ciśnienia (aż do 1,6 GPa).

 1. Pracownia Skaningowej Kalorymetrii Różnicowej Analiza

Termiczna definiowana jako zespół metod badania zmian wybranych właściwości fizycznych substancji pod wpływem działania temperatury. Do metod termoanalitycznych zaliczamy, m.in. różnicową analizę termiczną (DTA), metodę kalorymetrii różnicowej, analizę termograwimetryczną (TGA) i termomechaniczną (TMA).

Skaningowa Kalorymetria Skaningowa jest techniką, w której mierzy się moc cieplną, a dokładnie zmiany strumienia cieplnego między próbką badaną i referencyjną.

 1. Pracownia chemiczna

W pełni wyposażone laboratorium chemiczne w którym prowadzone są syntezy organiczne, reakcji polimeryzacji oraz układy ograniczone przestrzennie pozwalające na badanie zachowania nanomateriałów.

Zakład Fizyki Ciała Stałego

 1. Pracownia Spektroskopii Masowej

Temat: „Od komórek do tkanek; charakteryzacja materiałów biologicznych z wykorzystaniem spektrometru TOF-SIMS”
Oprowadzający: K. Balin
Pokój: E/-01/01

 1. Laboratorium Fizyki Powierzchni

Temat: „Charakteryzacja materiałów technikami powierzchniowo czułymi”
Oprowadzający: K. Balin
Pokój: E/-01/3+4

 1. Laboratorium Mikroskopii ze Skanującą Sondą

Temat: „W świecie nano – mikroskopia ze skanującą sondą”
Oprowadzający: M. Wojtyniak
Pokój: E/-01/5

Pracownie specjalistyczne optometrii

 1. Optyka okularowa

Pracownia wyposażona jest w urządzenia do pomiaru mocy optycznej soczewek okularowych: dioptromierze lunetowe z kompensatorem pryzmatycznym, dioptromierz elektroniczy, pupilometry, sferometr. Ponadto posiadamy urządzenia do obróbki ręcznej soczewek okularowych jak: szlifierki, polerki, rowkarki, wiertarki oraz bezszablonowy automat szlifierski wyposażony w skaner opraw i centroskop manualny

Temat: „Wykonywanie pomocy wzrokowych”
Oprowadzający: D. Zygadło
Pokój: A/-1/10

 1. Optometria

Pracownia wyposażona jest w skiaskopy dzięki którym słuchacze poznają procedury skiaskopii statycznej i dynamicznej.

Temat: „Badania refrakcji i procedur optometrycznych”
Oprowadzający: D. Zygadło
Pokój: A/-1/8

 1. Kontaktologia

Temat: „Dopasowanie soczewek kontaktowych i badanie przedniego odcinka oka”
Oprowadzający: D. Zygadło
Pokój: A/-1/9

Każda grupa zwiedzających może liczyć do 15 osób. Zwiedzanie laboratoriów będzie odbywało się równolegle. Każda grupa zwiedza każde laboratorium. Opiekunowie grup zostaną poinformowani, orientacyjnie o której godzinie grupa zostanie skierowana do zwiedzania pracowni.

Zaproszenie na warsztaty organizowane przez studentów
Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji
i Badań Interdyscyplinarnych połączone ze zwiedzaniem.

Warsztaty: „Lego Mindstorm – zbuduj z nami swojego robota” Celem warsztatów jest zaprojektowanie, zbudowanie i zaprogramowanie przez uczestników robotów bazujących na klockach Lego Mindstorm. Zajęcia mają na celu rozwijanie pasji i pobudzenie wyobraźni konstruktorów chętnych poznać podstawy i tajniki robotyki. Głównym celem zajęć będzie stworzenie i zaprogramowanie robota śledzącego linię i wydającego proste dźwięki.

Warsztaty: „Python nie jest taki straszny” Głównym celem warsztatów z języka Python jest cel nabycia podstawowych umiejętności z zakresu programowania wysokopoziomowego. Na zajęciach pokażemy państwu łatwy sposób na rozwiązanie skomplikowanych zadań z zakresu matematyki i fizyki, które mogą okazać się bardzo przydatne przy owocnej nauce do egzaminu dojrzałości. Poznamy używane obecnie technologię i postaramy się zarazić państwa szczerą pasją do informatyki.

Zgłoszenia: festiwalnauki@slowacki.edu.pl


         


Print Friendly