12 marca PONIEDZIAŁEK


PONIEDZIAŁEK 12 marca 2018

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
ul. 75 Pułku Piechoty 1a


INAUGURACJA X CHORZOWSKIEGO FESTIWALU NAUKI


900 – 1030
Inauguracja X Chorzowskiego Festiwalu Nauki

  • 10 lat Festiwalu Nauki – filmowa retrospekcja
  • słowo wstępne Prezydenta Miasta
  • wykład inauguracyjny:
    prof. dr hab. Piotr Skubała „Człowiek jako superorganizm”

Zgłoszenia: dyrektor.zso@gmail.com


1100 – 1400
Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
ul. 75 Pułku Piechoty 1a


Wykłady i zajęcia w laboratoriach
Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

Nazwisko
Imię
Typ
zajęć
Tytuł
zajęć
Sala Ilość
osób
Czas
trwania
Terminy
zajęć
dr Adrian Barylski laboratorium warsztaty tribologiczne C/2/12 8 30 12:30 – 13:00
mgr Marta Rejmund (doktorantka IV roku) laboratorium Kraina Eksperymentów C/0/01 15 30 11:50 – 12:20
13:10 – 13:40
13:50 – 14:20
mgr inż.
Karolina Gajos
warsztaty
pokazowe
Nowoczesne techniki wytwarzania – obrabiarki CNC S/-1/27 5 30 11:10 – 11:40
12:30 – 13:00
13:50 – 14:20
dr Andrzej Swinarew
mgr Tomasz Flak
laboratorium Chemia to życie C/2/08 15 30 11:10 – 11:40
12:30 – 13:00
13:50 – 14:20
dr Katarzyna Balin prezentacja
laboratorium
Obrazowanie mikro i nanostruktur za pomocą wiązki jonów bizmutu E/-01/01 15 30 11:10 – 11:40
11:50 – 12:20
13:10 – 13:40
13:50 – 14:20
dr Marcin Wojtyniak zwiedzanie
laboratorium
Jak zobaczyć atomy E/-01/05 15 30 11:10 – 11:40
11:50 – 12:20
13:10 – 13:40
13:50 – 14:20
dr Magdalena Raczynska – Szajgin
mgr Marlena Golec
laboratorium Mikroskopowa obserwacja cytoszkieletu i jego wpływ na kształt komórek H/0/12 6 30 11:10 – 11:40
11:50 – 12:20
13:10 – 13:40
13:50 – 14:20
mgr. inż.
Teresa Kasprzyk
pokazy/
warsztaty
Zobaczyć temperaturę – obrazowanie termiczne H/0/02 10 30 12:30 – 13:00
13:10 – 13:40
dr Anna Mrozek – Wilczkiewicz laboratorium Izolacja DNA metodą domową F/1/12 10 30 11:50 – 12:20
13:10 – 13:40
dr hab.
Małgorzata Karolus
seminarium Promieniowanie rentgenowskie –
natura i zastosowanie w inżynierii materiałowej
15 30 11:50 – 12:20
dr Dominik Szczerba wykład Fizyka w medycynie S/0/11 30 12:30 – 13:00
student
Kamil Kasperski
warsztat komputerowy Lego Mindstorm A/0/06 10 30 11:10 – 11:40
11:50 – 12:20
student
Wojciech Wolny
warsztat komputerowy Python nie taki straszny P/0/07 10 30 12:30 – 13:00
13:10 – 13:40
studentka
Weronika Łazarz
warsztat komputerowy Fraktale – geometryczna nieskończoność A/0/06 10 30 12:30 – 13:00
student, pracownik
Dawid Kruk
warsztat komputerowy Internet nie działa A/-1/4 15 30 11:10 – 11:40
11:50 – 12:20
dr inż.
Krzysztof Aniołek
laboratorium Badania właściwości mechanicznych materiałów S/-1/10 10 30 12:30 – 13:00
dr Mateusz Dulski laboratorium Być jak Sherlock F/0/03 8 30 11:10 – 11:40
11:50 – 12:20
13:10 – 13:40
13:50 – 14:20
mgr Sylwia Stolarczyk seminarium Ruchy oczu a uczenie się S/0/11 20 30 13:10 – 13:40
mgr Dorota Zygadło warsztat Jak się tworzy okulary? Pracownia optyki okularowej A/-1/10 10 30 11:10 – 11:40
11:50 – 12:20
mgr Sylwia Stolarczyk warsztat Jak się mierzy wzrok? Pracownia optometrii A/-1/8 10 30 11:10 – 11:40
11:50 – 12:20
mgr Dorota Zygadło
Magdalena Sobczyk
warsztat Jak się ocenia zdrowie oczu? Pracownia kontaktologii A/-1/9 10 30 13:10 – 13:40
13:50 – 14:20
dr Agnieszka
Szurko
mgr Sandra Altmann
zajęcia pokazowe w laboratorium Jak hodować komórki w laboratorium? F/1/06 10/
15
30 11:10 – 11:40
12:30 – 13:00
13:50 – 14:20
dr Joanna Maszybrocka
dr inż. Michał Dworak
warsztat Świat druku 3d C/2/14 8/
15
30 13:10 – 13:40
13:50 – 14:20

Charakterystyka zajęć prowadzonych
w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

PROWADZĄCY OPIS ZAJĘĆ
dr Adrian Barylski Tribologia to nauka i technika dotycząca powierzchni, nawzajem na siebie działających, znajdujących się względem siebie w ruchu oraz wszelkie związane z tym zagadnienia praktyczne. Warsztaty mają na celu przybliżenie tematyki badań tribologicznych i pozwolą na zapoznanie się z pracownią tribologiczną Instytutu Nauki o Materiałach. Podczas warsztatów będzie można przeprowadzić przykładowe testy zużycia, pomiary profilografometryczne powierzchni czy obserwacje mikroskopowe śladów zużycia oraz wiele innych ciekawych zagadnień związanych z warstwą wierzchnią badanych materiałów.
mgr Marta Rejmund (doktorantka IV roku) W czasie zajęć uczestnicy dowiedzą się m.in. jak zrobić lampę z lawą, czy można nadmuchać balon bez użycia ust, czym jest chemiczne jojo, zobaczą jak otrzymać mnóstwo piany i przygotować chemiczną lokomotywę. To tylko kilka propozycji, które będzie można zobaczyć podczas magicznych pokazów.
mgr inż.
Karolina Gajos
Na warsztatach słuchacze zapoznają się z nowoczesnymi technikami obróbki skrawaniem materiałów na nowoczesnych obrabiarkach CNC. Zaprezentowany zostanie pokaz frezowania 3D wraz z demonstracją oprogramowania typu CAM.
dr Andrzej Swinarew
mgr Tomasz Flak
Zajęcia będą miały na celu pokazać ciekawostki świata chemii, efektywne wybuchy (czarny proch i nitroceluloza), procesy spalania, oddziaływania luminescencyjne zarówno ze światłem widzialnym, jak i ultrafioletowym, kuchnia molekularna z wykorzystaniem ciekłego azotu (lody dla każdego!).
dr Katarzyna Balin Zajęcia mają na celu zaprezentowanie jednej z technik spektroskopowych – spektroskopii masowej jonów wtórnych (TOF-SIMS). W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami związanymi z praktycznymi aspektami pomiarów techniką TOF-SIMS zarówno w ujęciu podstaw fizycznych tego typu badań, budowy aparatury pomiarowej jak i przykładów problemów naukowych jakie ta technika pozwala rozwiązać. W trakcie zajęć zaprezentowane zostaną wyniki pomiarów materiałów biologicznych takich jak komórki (roślinne i zwierzęce) oraz tkanki (mózgi szczurów) oraz wyniki pomiarów różnego rodzaju materiałów funkcjonalnych (materiały biomedyczne, przemysłowe).
dr Marcin Wojtyniak Ile to jest nano? Co to jest nanotechnologia i do czego może służyć? Czy można zobaczyć (lub dotknąć) jednego atomu? Odpowiedź na te pytania można znaleźć odwiedzając laboratorium mikroskopii ze skanującą sondą w prezentacji „Jak zobaczyć atomy”
dr Magdalena Raczynska – Szajgin
mgr Marlena Golec
Zdolność komórek do przyjmowania różnorodnych kształtów, wykonywania ruchów np. pełzających czy organizowania swojego wnętrza zależy od szkieletu komórki, tzw. cytoszkieletu, tworzonego przez skomplikowaną sieć białkowych filamentów (włókien) rozciągających się wewnątrz cytoplazmy. W odróżnieniu od naszego własnego szkieletu kostnego cytoszkielet jest bardzo dynamiczną strukturą, która musi podlegać szybkiej reorganizacji, tak by komórka mogła się dzielić, zmieniać kształt i odpowiadać na bodźce. W takcie zajęć wszystkie osoby zainteresowane biologią i naukami pokrewnymi będą mogły skorzystać z mikroskopu wyposażonego we fluorescencję i kontrast fazowy, aby obejrzeć organizację cytoszkieletu aktynowego w prawidłowych komórkach tkanki łącznej (fibroblastach) oraz komórkach linii nowotworowych hodowanych w warunkach in vitro. Ponadto uczestnicy zajęć będą mogli samodzielnie podać komórkom toksynę, która zaburza strukturę cytoszkieletu aktynowego, a następnie ocenić, jaki ma to wpływ na kształt komórek. W trakcie zajęć będzie można również obejrzeć krótki film pokazujący ruchliwość rosnących komórek oraz dowiedzieć się o wielu interesujących szczegółach dotyczących budowy i funkcji cytoszkieletu.
mgr inż.
Teresa Kasprzyk
Warsztaty pozwalają zrozumieć naturę promieniowania podczerwonego oraz znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:Jak można zdalnie mierzyć temperaturę? Czy temperatura powierzchni ciała różni się od temperatury wnętrza? Dlaczego temperatura powierzchni ciała człowieka może mówić o jego zdrowiu? Gdzie wykorzystujemy termowizję w przemyśle i dlaczego może być ona przydatna w ratownictwie? Czy termowizja może znaleźć zastosowanie w medycynie?
dr Anna Mrozek – Wilczkiewicz W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzą się czym jest DNA i jaką pełni funkcję. W części eksperymentalnej będą mogli obserwować jak wyizolować DNA z owoców oraz spróbować wyizolować swoje własne DNA i zobaczyć je „gołym okiem”! A to wszystko z wykorzystaniem przedmiotów, które można znaleźć we własnej kuchni!
dr hab.
Małgorzata Karolus
W ramach wykładu proponujemy wirtualną „wycieczkę” do różnego typu laboratoriów badawczych, w których wykorzystywane jest promieniowania rentgenowskie. Począwszy od pracowni samego Wilhelma Roentgena aż po najnowocześniejsze laboratoria fizyczne i chemiczne. Dla lepszego poznania zagadnienia będzie przytoczonych kilka istotnych liczb i schematów, będzie wyjaśnione na czym polega istota powstawania promieniowania rentgenowskiego i do czego może się ono przydać w życiu i nauce. Przedstawione będą możliwości wykorzystania promieniowania elektromagnetycznego w fizyce, chemii i medycynie oraz… w sztuce.
dr Dominik Szczerba Przekrój przez zagadnienia współczesnej fizyki i jej wpływ na badania medyczne.
student
Kamil Kasperski
Są to praktyczne zajęcia z robotami Lego Mindstorm. Poruszanie się robotem, zastosowanie czujników, omijanie przeszkód.
student
Wojciech Wolny
Nauka podstawowa programowania w języku python, pokazanie że programowanie nie jest straszne. Zajęcia przewidziane dla osób zaczynających przygodę z programowaniem lub szukających nowych zainteresowań.
 
PS: Osoby bardziej zaawansowane również zaproszone, zawsze znajdziemy jakiś problem do rozwiązania.
studentka
Weronika Łazarz
Zajęcia są przeznaczone głównie dla osób, które znają podstawy programowania oraz matematykę na poziomie gimnazjalnym. Ich celem jest przybliżenie pojęcia nieskończoności na podstawie geometrycznej reprezentacji fraktali. Podczas zajęć uczestnicy przetestują działanie programów w języku Python, konstruujących najbardziej znane fraktale oraz spróbują stworzyć własny.
student, pracownik
Dawid Kruk
Praktyczne podejście do tematu: „Nie działa internet i chcę wiedzieć kogo lub czego to wina”
dr inż.
Krzysztof Aniołek
W trakcie pokazów laboratoryjnych przeprowadzona zostanie statyczna próba rozciągania stali. Uczestnicy zapoznają się z budową maszyny wytrzymałościowej, technicznymi aspektami próby rozciągania oraz wyznaczanymi parametrami.
dr Mateusz Dulski Na zajęciach postaramy się, idąc tropem sławnego detektywa odkryć różnice kryjące się w mrokach naszego świata, a porównując różnego typu ślady i przedmioty postaramy się odpowiedź skąd pochodzą i z czego są zrobione.
mgr Sylwia Stolarczyk W trakcie krótkiego wykładu zostaną poruszone zagadnienia związane z okulomotoryką, podstawami widzenia obuocznego oraz wpływem anomalii widzenia obuocznego i zaburzeń ruchów oczu na możliwości uczenia się.
mgr Dorota Zygadło Podczas zajęć będzie można zapoznać się z technikami wykonywania pomocy wzrokowych, do których zaliczamy okulary korekcyjne. Podczas warsztatów zobaczą Państwo techniki pomiarów parametrów tworzonych pomocy wzrokowych oraz technikę obróbki i montażu szkieł okularowych do opraw.
mgr Sylwia Stolarczyk W trakcie zajęć będzie można zapoznać się z pracą gabinetu optometrycznego, spróbować ocenić ostrość wzroku, stereopsję, widzenie obuoczne. Będzie można skorzystać z komputerowego badania wzroku za pomocą autorefraktometru.
mgr Dorota Zygadło
Magdalena Sobczyk
W ramach warsztatu uczniowie zapoznają się z lampami szczelinowymi służącymi do oceny przedniego odcinka oka. W trakcie warsztatu będzie można dotknąć soczewek kontaktowych i poznać możliwość ich wykorzystania.
dr Agnieszka Szurko
mgr Sandra Altmann
Hodowle komórkowe stanowią obecnie podstawowe źródło materiału biologicznego do pracy doświadczalnej naukowców. W ramach zajęć pokazowych przedstawione zostaną m.in. zasady pracy w sterylnej pracowni biologicznej, rodzaje hodowli komórkowych oraz warunki prowadzenia hodowli in vitro.
dr Joanna Maszybrocka
dr inż.
Michał Dworak
Zastanawiasz się czym jest druk 3D? Jak powstaje trójwymiarowy model? Do czego wykorzystywane jest drukowanie przestrzenne? Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas warsztatów „Świat druku 3d”.

Zgłoszenia: festiwalnauki@slowacki.edu.pl


Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4
im. J. Śniadeckiego
ul. św. Piotra 1


FESTIWALOWA ZABAWA Z CHEMIĄ

Zajęcia dla przedszkolaków i uczniów klas I – III szkoły podstawowej.

Zapraszamy 2 grupy po 28 osób – rozpoczęcie zajęć:

  • 1000 – I grupa
  • 1200 – II grupa

Zgłoszenia: Małgorzata Brzozowska – admin@sniadecki.edu.pl

Zgłoszenia: festiwalnauki@slowacki.edu.pl


         


Print Friendly, PDF & Email