V Chorzowski Festiwal Nauki EDYCJA 2013

Wiesław CiężkowskiDRODZY CHORZOWIANIE.

Zapraszam w imieniu organizatorów do udziału w V Chorzowskim Festiwalu Nauki. Tegoroczna formuła, choć nieco inna niż w latach ubiegłych, opiera się na tym samym założeniu: nauka jest częścią naszych dążeń, kształtowania naszych osobowości i prób odpowiedzi na pytania wykraczające czasami poza potrzeby dnia codziennego.

Spróbujmy wszyscy przekonać się, że nauka może być fascynująca! Prawa i prawdy naukowe, interesująco podane, mogą być wstępem do realizacji samego siebie, mogą dać odpowiedź na wiele pytań, które nurtują nas bez względu na to, ile mamy lat i czym się zajmujemy.

Program V Chorzowskiego Festiwalu Nauki przygotowaliśmy zgodnie z prezentowaną wyżej ideą. Bo choć obiecujemy według naszych nadziei, a dotrzymujemy według naszych obaw, jestem przekonany, że nasze propozycje będą znakomitą okazją do rozszerzenia wiedzy i pogłębienia własnych zainteresowań. Zapewniam, że w naszej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od wieku, wykształcenia i zainteresowań, a propozycje wykładów, warsztatów, prelekcji, pokazów, oferowane przez szkoły wyższe, spełnią oczekiwania wszystkich uczestników.

Organizując taki festiwal nie możemy zapomnieć o prezentacji naszych lokalnych instytucji. Od lat upowszechniamy wśród mieszkańców osiągnięcia naukowe i techniczne chorzowskich uczelni, a poprzez formułę festiwalu staramy się zintegrować lokalną społeczność ze środowiskiem naukowym. I coraz lepiej nam się to udaje.

W tym roku główne wydarzenia festiwalowe odbywać się będą na uczelniach wyższych i instytucjach badawczych znajdujących się na terenie naszego miasta. Do współpracy zaprosiliśmy Uniwersytet Śląski, Wyższą Szkołę Bankową, Górnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości im. Karola Goduli, Śląską Wyższą Szkołę Informatyczno – Medyczną oraz Górnośląską Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Kardynała Augusta Hlonda, Planetarium Śląskie.

Bogata i różnorodna oferta naukowa z różnych dziedzin nauki, która zostanie zaprezentowana w ramach V Festiwalu Nauki, utwierdza mnie także w przekonaniu, że to rozwiązanie pozwoli lepiej, niż w latach ubiegłych, zaprezentować aspiracje badawcze i potencjał chorzowskich uczelni.

V Chorzowski Festiwal Nauki odbędzie się od 11 do 15 marca 2013 r. Nie sposób wymienić tu wszystkich tematów i tytułów bloków tematycznych, zapraszam więc do uważnego studiowania programu naszego festiwalu na stronie internetowej www.festiwalnauki.chorzow.eu

Zapraszamy do szkół wyższych organizujących zajęcia w poszczególne dni Festiwalu. Dziękuję tym wszystkim, którzy wsparli inicjatywę organizacji przedsięwzięć naukowych, podzielili się swym doświadczeniem i wiedzą, dziękuję organizatorom za bezinteresowne zaangażowanie w przygotowanie festiwalu, a wszystkim uczestnikom życzę uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące różnych dziedzin nauki.

 

Z poważaniem.
mgr Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego


KOMITET ORGANIZACYJNYKOMITET ORGANIZACYJNY
V CHORZOWSKIEGO FESTIWALU NAUKI


Wiesław CiężkowskiWiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 
 
 


Krystian BiadaczKrystian Biadacz
Członek Komitetu

Krystian Biadacz – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie Batorym. Jest absolwentem kierunku matematyka na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Zarządzania w Oświacie na Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania w Katowicach im. gen. Jerzego Ziętka. Autor programu nauczania matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Członek zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego Ruch Chorzów, członek Chorzowskiego Towarzystwa Naukowego im. Kurta Aldera. Organizator współpracy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska i Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, z Wydziałem Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej, z Instytutem Geopolityki w Częstochowie oraz firmą Tauron Dystrybucja S.A.


Małgorzata BrzozowskaMałgorzata Brzozowska
Członek Komitetu

Małgorzata Brzozowska – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Chorzowie. Jest absolwentką Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego na kierunku filologia polska, ukończyła także studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Oświatą. W 2003r. była inicjatorem podpisania umowy o współpracę z klubem sportowym Ruch Chorzów S.A. w zakresie kształcenia i wychowania młodzieży objętej szkoleniem sportowym. Natomiast w 2008r. była współorganizatorem powstania Licealnego Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w piłce nożnej, jedynego w województwie śląskim i jednego z czterech w Polsce. Współpracuje ze Śląskim Związkiem Piłki Nożnej, Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach i Krakowie, Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Górnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości, Wyższą Szkołą Bankową, Uniwersytetem Śląskim.


Przemysław FabjańskiPrzemysław Fabjański
Członek Komitetu

Dyrektor Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcacych w Chorzowie. Od 1989 opiekun Koła Geografów „Peneplena”, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, praktyczna nauka geografii i związanych z nią dyscyplin, organizowanie Chorzowskiego Tygodnia Podróży oraz spotkań z alpinistami, geografami, podróżnikami, zajęć terenowych; wyjazdy naukowe, wyprawy geograficzne (również na inne kontynenty), opiekun Szkolnego Klubu PTTK, organizowanie wyjazdów narciarskich i żeglarskich; działalność charytatywna: zbiórki pieniędzy i darów dla domów dziecka i ofiar katastrof naturalnych, organizacja występów, koncertów, integracja osób niepełnosprawnych, autor programu edukacyjnego „Szkolne wyprawy geograficzne” i współautor programu nauczania geografii w liceach. Absolwenci szkoły są studentami kierunków przyrodniczych wielu uczelni, wychowanie wielu geografów, laureatów i finalistów ogólnopolskiej olimpiady geograficznej oraz wielu uczestników etapu okręgowego, przygotowanie od strony organizacyjnej i merytorycznej wielu wycieczek turystyczno – geograficznych oraz wypraw geograficznych, m.in. do Indii, Nepalu i na Sri Lankę, do Pakistanu, Myanmaru, Wietnamu, Laosu, Kambodży, Tajlandii, Malezji, Singapuru, Brunei, Bangladeszu, Indonezji, Etiopii, Egiptu, Jordanii, Turcji i krajów europejskich, organizacja trekingów w Himalaje i Karakorum. P.: wiele artykułów (reportaży) w prasie lokalnej i krajowej , audycji radiowych, częsty gość programów telewizyjnych dotyczących problematyki edukacyjnej i podróżniczej (programy lokalne i ogólnopolskie), autor reportażu „Szkolny dzienniczek indyjskiej przygody” (2007).


Wojciech KwaśnyWojciech M. Kwaśny
Członek Komitetu

Nauczyciel dyplomowany w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie, w skład którego wchodzi I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego oraz Gimnazjum Dwujęzyczne. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Wykładowca przedmiotów fizyka i informatyka. Inicjator podłączenia szkół średnich do sieci Internet. Nauczyciel prowadzący olimpijczyków z fizyki i informatyki, w tym zwycięzcy Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej w 2008 roku oraz finalisty tejże Olimpiady w 2012 r. Za swoje osiągnięcia wyróżniony dyplomami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Uczestnik szkoleń dla nauczycieli fizyki w Międzynarodowym Laboratorium Cząstek Elementarnych CERN w Genewie w latach 2007 – 2008. Reprezentant Polski na Międzynarodowe Warsztaty GIFT 2009 w dniach 19 – 23 kwietnia w Wiedniu organizowane we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną ESA. Szkolny koordynator projektów europejskich wdrażanych przez szkołę. Współorganizator konkursów przedmiotowych z przedmiotu fizyka i informatyka. Od roku 1999 Członek Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Chorzowa.


Krzysztof OleśKrzysztof Oleś
Członek Komitetu

Krzysztof Oleś Nauczyciel matematyki w chorzowskim III Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego. Członek Zarządu Katowicko-Częstochowskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz informatyki. Jest opiekunem uczniów startujących w konkursach i olimpiadach. Publikował m. in. w „Delcie”, kwartalniku „Nauczyciele i Matematyka”, „Tygodniku Powszechnym”.


Grażyna WideraGrażyna Widera
Członek Komitetu

Grażyna Widera – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie. Jest absolwentką Wydziału Artystyczno – Pedagogicznego Uniwersytetu Śląskiego na kierunku wychowanie muzyczne, ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą oraz ICT, języka angielskiego i języka polskiego. Jest opiekunem Młodzieżowej Rady Miasta oraz czynnym instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego.


Grzegorz ZarzyckiGrzegorz Zarzycki
Członek Komitetu

Nauczyciel języka polskiego w IV LO w Chorzowie i Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie, absolwent IV LO i Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od lat zajmuje się problemami związanymi z regionem i gwarą śląską. Inicjator i organizator wielu przedsięwzięć o charakterze naukowym i kulturotwórczym. Pomysłodawca i organizator konkursów recytacji w gwarze śląskiej o zasięgu regionalnym. Współautor dwóch książek o tematyce regionalnej.
PROGRAM


WYKŁADY I WARSZTATY
V CHORZOWSKIEGO FESTIWALU NAUKI


PONIEDZIAŁEK 11 marca 2013

ŚLĄSKIE MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUMEDUKACJI i BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH
ul. 75 Pułku Piechoty 1


INAUGURACJA V CHORZOWSKIEGO FESTIWALU NAUKI


1000
Otwarcie Festiwalu
Zastępca Prezydenta Miasta – Wiesław Ciężkowski

ABY SIĘ ZAPISAĆ KLIKNIJ TUTAJ

Podstawą poznania świata są obserwacja i eksperyment. Umożliwiają one zbudowanie teorii, które wyrażone za pomocą języka matematyki, pozwalają zrozumieć strukturę materii i prawa rządzące zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie. W kilku wykładach i pokazach zostaną przedstawione nie tylko własności wybranych elementów materii nieożywionej i ożywionej, ale również metody i drogi dochodzenia do wiedzy o nich.

Dr Aneta Szczygielska przedstawi szereg eksperymentów ukazujących czym jest temperatura i jaki ma wpływ na własności materii. Prof. Maciej Maśka opowie jak możemy za pomocą laserów modelować zachowanie rzeczywistych układów złożonych z atomów i cząsteczek. Dr Żaneta Wojnarowska wytłumaczy jak można wpłynąć na leki, aby były lepiej przyswajalne przez organizm człowieka, natomiast prof. Ilona Bednarak przedstawi nam prawdziwe gwiazdy Wszechświata, opowiadając jak powstają, żyją i umierają.

Wiedząc już nieco o mikro- i makroświecie zajrzymy do pracowni badawczych i zapoznamy się z nowoczesną aparaturą pomiarową. Dzięki specjalnym przyrządom możemy bowiem poznać własności atomów i cząsteczek, zajrzeć do komórek organizmów, ale również zbudować nowe źródła energii i zaprojektować unikalne materiały o pożądanych własnościach. Wszystko to z humorem, bo przyroda nas ciągle zaskakuje, i powagą, bo wiedza pomaga nam zrozumieć i przekształcać świat.

1015 – 1100
Wykład inauguracyjny: dr Aneta Szczygielska – Uniwersytet Śląski Ciepło – zimno
Wykład z podstaw fizyki połączony z eksperymentami

dr Aneta Szczygielska

1115 – 1200
WYKŁADY ODBYWAJĄCE SIE JEDNOCZEŚNIE W TRZECH SALACH WYKŁADOWYCH


1115 – 1200
prof. dr hab. Maciej Maśka
Kryształy ze światła, czyli o symulowaniu materii

prof. dr hab. Maciej Maśka
ABY SIĘ ZAPISAĆ KLIKNIJ TUTAJ

1115 – 1200
dr Żaneta Wojnarowska
Leki amorficzne

dr Żaneta Wojnarowska
ABY SIĘ ZAPISAĆ KLIKNIJ TUTAJ

1115 – 1200
dr hab. prof. UŚ Ilona Bednarek
Z życia gwiazdy

dr hab. prof. UŚ Ilona Bednarek
ABY SIĘ ZAPISAĆ KLIKNIJ TUTAJ

1115 – 1200
dr hab. Małgorzata Karolus
Promieniowanie elektromagnetyczne w badaniach dzieł sztuki

ABY SIĘ ZAPISAĆ KLIKNIJ TUTAJ

ZAJĘCIA W LABORATORIACH ŚLĄSKIEGO MIĘDZYUCZELNIANEGO
CENTRUM EDUKACJI i BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH (ŚM CEBI)


ABY SIĘ ZAPISAĆ KLIKNIJ TUTAJ
Młodzież zostanie podzielona na grupy do 20 osób, które cyklicznie bedą zwiedzać poszczególne laboratoria.

GODZINY FORMA ZEJĘĆ TEMAT ZAJĘĆ PROWADZĄCY LICZBA MIEJSC
1215 – 1345 warsztaty Mikroświat – atomy i czasteczki dr Katarzyna Balin do 20
1215 – 1345 warsztaty Jak leczą leki dr Żaneta Wojnarowska do 20
1215 – 1345 warsztaty Co widać w żywej komórce dr Marzena Rams – Baron do 20
1215 – 1345 warsztaty Wszystko świeci dr Andrzej Swinarew do 20
1215 – 1345 warsztaty Gorący lód dr Joanna Panek do 20
1215 – 1345 warsztaty Wodór: Paliwo przyszłości dr Bożena Łosiewicz do 20
1215 – 1345 warsztaty Węże Faraona mgr inż. Agnieszka Smołka do 20
1215 – 1345 warsztaty Życie metali mgr Magdalena Szklarska do 20

ZAJĘCIA W ŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYCZNO – MEDYCZNEJ
ul. Sportowa 21


ABY SIĘ ZAPISAĆ KLIKNIJ TUTAJ

DATA GODZINA CZAS TRWANIA WYDARZENIE MAKSYMALNA ILOŚĆ MIEJSC
11.03.2013 1030 – 1200 90 min. Warsztaty technik rysunkowych. Prowadzący: dr Tomasz Tobolewski 20
11.03.2013 1100 – 1230 90 min. Projektowanie plakatu
Prowadzący:
prof. dr hab. Roman Kalarus
dr Kaja Renkas
20
11.03.2013 – 15.03.2013 Wystawa prac studentów kierunku grafika na przestrzeni budynku Uczelni

WTOREK 12 marca 2013

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IM. KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA W MYSŁOWICACH
Młodzieżowy Dom Kultury ul. Lompy 13

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI IM. KAROLA GODULI W CHORZOWIE
ul. Racławicka 23


ZAJĘCIA ORGANIZOWANE PRZEZ GÓRNOŚLĄSKĄ WYŻSZĄ SZKOŁĘ PEDAGOGICZĄ
IM. KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA W MYSŁOWICACH
w Młodzieżowym Domu Kultury ul. Lompy 13


900 – 945
Rozwój ku samodzielności w okresie dorastania. Od symbiozy z rodzicami do separacji
Wykład: doc. dr Sonia Kędziora

Wykład zawiera psychologiczną analizę tzw. procesu separacji, tzn. oddzielania się dorastających dzieci od swoich rodziców , usamodzielniania się w celu porzucenia roli dziecka i podjęcia roli człowieka dorosłego . Przedstawione zostaną trudności i obawy towarzyszące zarówno rodzicom jak i dorastającej młodzieży.

ABY SIĘ ZAPISAĆ KLIKNIJ TUTAJ

945 – 1030
Znaczenie Górnośląskiej WSP im. kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach w kształtowaniu postaw wolontariatu wśród studentek i studentów

Studenci zaprezentują wolontariat wśród społeczności akademickiej Górnośląskiej WSP im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. Przedstawią szerokie spectrum działalności studentek i studentów w obszarze pomocy i wsparcia, integracji oraz kultywowania tradycji akademickich. Studenci opowiedzą o motywach prospołecznych wolontariuszy oraz satysfakcji z dawania siebie innym.

W drugiej części studenci zaprezentują film promujący Uczelnię: Górnośląska WSP to całkiem inna historia, który został nagrany i wyprodukowany przez społeczność akademicką. Jest to obraz Uczelni w zabawnej formie przedstawiający całokształt funkcjonowania studentów w swojej Alma Mater.

ABY SIĘ ZAPISAĆ KLIKNIJ TUTAJ

1030
W poszukiwaniu samego siebie

Warsztaty: doc. dr Dorota LuberCelem warsztatów jest pomoc młodemu człowiekowi w odnalezieniu siebie, w budowaniu poczucia własnej wartości, a także w wyjściu poza siebie, w stronę innych i nabycie umiejętności nawiązywania relacji opartych na zrozumieniu odmienności wśród ludzi. Warsztaty przebiegać będą w trzech odsłonach: Jacy jesteśmy?, Ja i inni?, Zrozumieć siebie i drugiego człowieka. W dyskusji podsumowującej młodzi ludzie będą mieli możliwość wyrazić swoje opinie na temat istoty zrozumienia w relacjach międzyludzkich.

ABY SIĘ ZAPISAĆ KLIKNIJ TUTAJ

1030
Rzeźba jako „alter ego” młodego człowieka

Wykład połączony z warsztatami: dr Justyna SpruttaNa wykładzie Świat rzeźby uczniowie zapoznają się z najsłynniejszymi w dziejach sztuki dziełami rzeźbiarskimi. Zostanie również omówiona ikonografia niektórych z rzeźb oraz przybliżone portrety ich twórców. Wykład wzbogacą ilustracje oraz anegdoty związane z wybitnymi rzeźbiarzami i ich dziełami.

Podczas warsztatów rzeźbiarskich (lepienie z gliny) uczniowie będą mieli za zadanie wyrazić w tworzonej przez siebie rzeźbie – przedstawiającej bądź abstrakcyjnej – własne emocje, pragnienia i lęki, których aktualnie doświadczają. Rzeźba bowiem ma stać się niejako autoportretem młodocianego artysty, któremu to autoportretowi towarzyszy dopełniający sens dzieła komentarz jego twórcy.

ABY SIĘ ZAPISAĆ KLIKNIJ TUTAJ

900 – 1130
Stoisko promocyjne Górnośląskiej WSP im Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach
Studenci

ABY SIĘ ZAPISAĆ KLIKNIJ TUTAJ


ZAJĘCIA ORGANIZOWANE PRZEZ GÓRNOŚLĄSKĄ WYŻSZĄ SZKOŁĘ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
IM. KAROLA GODULI W CHORZOWIE
ul. Racławicka 23


1000 – 1100
Jak stworzyć własną grę komputerową
Wykład: mgr Jakub Cikała, do 200 osób

Wykładowca przedstawi możliwości stworzenia własnej gry komputerowej bez posiadania wiedzy informatycznej. Prowadzący scharakteryzuje narzędzia niezbędne do stworzenia gry oraz omówi możliwości programu.

ABY SIĘ ZAPISAĆ KLIKNIJ TUTAJ

1115 – 1315
Gra rynkowa
Warsztaty: dr Krystyna Królik, do 30 osób

Uczniowie podzieleni na małe grupy będą opracowywali strategię wprowadzenia nowego produktu na rynek. Do zadań grup będzie należało opracowanie logo, opakowania, ustalenie ceny oraz strategii reklamowej.

ABY SIĘ ZAPISAĆ KLIKNIJ TUTAJ

1115 – 1315
Gra giełdowa
Warsztaty: dr Bartłomiej Jabłoński, do 30 osób

Uczniowie poznają podstawowe zasady inwestowania na giełdzie. Intencją gry, jest zaprezentowanie uczestnikom podstaw inwestowania na rynku kapitałowym i możliwości pomnażania kapitału i maksymalizacji dochodu.

ABY SIĘ ZAPISAĆ KLIKNIJ TUTAJ

1330 – 1530
Gra reklamowa
Warsztaty: mgr Joanna Żyta, do 30 osób

Uczniowie poznają główne cechy marki dzięki grze zespołowej. Podzieleni na dwie drużyny opisując unikalne cechy danej marki odgadują ukryte hasła.

ABY SIĘ ZAPISAĆ KLIKNIJ TUTAJ

1330 – 1530
Organizujemy grę terenową
Warsztaty: mgr Marcin Budziński, do 30 osób

Warsztat ma na celu wykreowanie pomysłów na gry terenowe. Grupowa rywalizacja dotycząca eventu z wykorzystanie przestrzeni miejskich. Opracowanie tematyki, zasad oraz strategii gry terenowej.

ABY SIĘ ZAPISAĆ KLIKNIJ TUTAJ

Każdy warsztat odbywa się raz! W międzyczasie od godziny 1200 – 1600, co dwie godziny mogą się zapisywać chętni na Dzień gier. Przygotowanych będzie kilkadziesiąt gier planszowych. Maksymalna ilość 30 os./2h (3 tury). Osoby, które kończą warsztaty, również mogą zapisywać się na Dzień gier.


ZAJĘCIA W ŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYCZNO – MEDYCZNEJ
ul. Sportowa 21


ABY SIĘ ZAPISAĆ KLIKNIJ TUTAJ

DATA GODZINA CZAS TRWANIA WYDARZENIE MAKSYMALNA ILOŚĆ MIEJSC
12.03.2013 1130 – 1230 45 min. Ćwicz dla zdrowia i kondycji Warsztaty ruchowe dla młodzież gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej mgr Krzysztof Majewski 25
12.03.2013 1200 – 1330 90 min. Techniki plastyczne dla najmłodszych dr Ewa Kozłowska mgr Natalia Romaniuk 20
11.03.2013 – 15.03.2013 Wystawa prac studentów kierunku grafika na przestrzeni budynku Uczelni

ZAJĘCIA ORGANIZOWANE PRZEZ PLANETARIUM ŚLĄSKIE
Al. Planetarium 4

Niespokojna planeta WARSZTATY W STACJI SEJSMOLOGICZNEJ I METEOROLOGICZNEJ


ABY SIĘ ZAPISAĆ KLIKNIJ TUTAJ

GODZINA RODZAJ ZAJĘĆ MAKSYMALNA ILOŚĆ MIEJSC
1000, 1100*, 1200 ZAJĘCIA W STACJI SEJSMOLOGICZNEJ 20
1000, 1100*, 1200 ZAJĘCIA W STACJI METEOROLOGICZNEJ 50

* W przypadku większej liczby chętnych

PROWADZĄCY:

Bogusława Zagoła
Kierownik Działu Dydaktyki i Popularyzacji Planetarium Śląskiego
Stefan Janta
Wicedyrektor Planetarium Śląskiego
Lech Motyka
Dyrektor Planetarium Śląskiego

W stacji meteorologicznej uczestnicy warsztatów zapoznają się z budową przyrządów pomiarowych, wynikami badań (stacja działa już przeszło 50 lat) oraz skutkami stanów ekstremalnych atmosfery (huragany, trąby powietrzne, susze, powodzie itd.)

Zajęcia w stacji sejsmologicznej, wyposażonej w czułe sejsmografy różnego typu, pozwolą zrozumieć rejestrację drgań skorupy ziemskiej.

Zapisy lokalnych wstrząsów antropogenicznych i odległych trzęsień Ziemi stanowić będą tło do wyjaśnienia tragedii wynikających z ruchów płyt tektonicznych (trzęsienia, fale tsunami, wulkanizm)


DZIECIĘCY FESTIWAL NAUKI
przy wsparciu Fundacji Edukacyjnej KOMBINATORY
Miejski Dom Kultury „Batory” ul. Stefana Batorego 6

900 – 1500


ABY SIĘ ZAPISAĆ KLIKNIJ TUTAJ dr Leokadia Szymczyk

W ramach Festiwalu Nauki zorganizowane zostaną dwie formy atrakcji dla najmłodszych; jedną z nich będą warsztaty, a drugą stoiska, otwarte przez cały dzień.

WARSZTATY

Warsztaty będą odbywały się równocześnie w kilku salach w MDK „Batory”. Każde warsztaty zostaną powtórzone 4 razy.

TEMAT ZAJĘĆ WIEK UCZESTNIKÓW ILOŚĆ UCZESTNIKÓW CZAS TRWANIA ZAJĘĆ
Budujemy własną hulajnogę 7 – 10 lat do 8 90 minut
Wszystko o dwutlenku węgla – eksperymenty indywidualne 4 – 8 lat do 8 75 minut
Konstrukcje, konstrukcje, konstrukcje

  • obiekty latające
  • mosty z papieru
  • własny rurociąg
5 – 9 lat 10 75 minut
Zróbmy coś z niczego, czyli jak zbudować samochód z pudła po telewizorze 5 – 9 lat 8 90 minut
Zabawy ze światłem 4 – 7 lat 8 60 minut
Akademia cierpliwego rodzica rodzice 14 90 minut

STOISKA

Stoiska będą otwarte dla dzieci w zaplanowanych godzinach i będą działały na zasadzie krótkich pokazów. Stoiska będą umiejscowione w jednym miejscu tak, aby jak najwięcej dzieci mogło wziąć udział w zabawie.

CO DLA KOGO
Dwa kwadranse chemii (palimy pieniądze, sztuczna krew, chemiczny ogród, ogień w proszku, pH) 4 – 9 lat
Dlaczego pająki nartniki chodzą po wodzie, czyli magia napięcia powierzchniowego 4 – 9 lat
English every day 2 – 5 lat
Powietrze wokół nas (papier w kubku, czy powietrze coś waży, ciśnienie powietrza) 4 – 8 lat
Tajemniczy napar, czyli suchy lód w natarciu 3 – 8 lat
Wodny koncert 3 – 8 lat
Czy można zobaczyć DNA na własne oczy? 8 – 10 lat

 


ZAJĘCIA ORGANIZOWANE PRZEZ CHORZOWSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE
PRZY WSPÓŁUDZIALE ZESPÓŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 3
ul. Stefana Batorego 37

SESJA POPULARNO – NAUKOWA Nikola Tesla – wspomnienie w 70 – tą rocznicę śmierci
SESJA ODBĘDZIE SIĘ W SALACH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 3


ABY SIĘ ZAPISAĆ (ZAPISY DOTYCZĄ CAŁEJ SESJI) KLIKNIJ TUTAJ


1100
Rozpoczęcie sesji
Przywitanie gości, wprowadzenie do tematu

1105
Wystąpienie J. E. Radojko Bogojevića Ambasadora Republiki Serbii w Polsce

1115
Nikola Tesla – Mistrz błyskawic
Emisja filmu biograficznego

1215
Wojna prądów: Nikola Tesla vs Thomas Edison
Prelekcja prof. Andrzeja Krawczyka, prezesa Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu

1240
Genialne wynalazki Nikoli Tesli
Prelekcja Krzysztofa Słowińskiego, współautora polskiej biografii Nikoli Tesli

1305
Nikola Tesla – Portret Geniusza
Prelekcja Przemysława Słowińskiego, współautora polskiej biografii Nikoli Tesli

1330
Podsumowanie i zakończenie sesji


ŚRODA 13 marca 2013

ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYCZNO – MEDYCZNA
ul. Sportowa 21


ABY SIĘ ZAPISAĆ KLIKNIJ TUTAJ

GODZINA CZAS TRWANIA WYDARZENIE MAKSYMALNA ILOŚĆ MIEJSC
1000 – 1045 45 min. Środowisko Grafiki 3D Prezentacja: dr Witold Skrzypek 60
1000 – 1045 45 min. Analiza ruchu oka Jak działa ludzkie oko i czy różni się od kamery, jak mierzyć ruch oka, do czego można go wykorzystać. Pokazane także zostaną urządzenia do rejestracji ruchu oka. dr inż. Paweł Kasprowski 60
1100 – 1145 45 min. Jak geny i mrówki rozwiązują problemy? Czy komputer może wszystko policzyć? Jak mrówki znajdują najkrótszą drogę? Czy ewolucja może pomóc w pakowaniu plecaka? Czy chwasty mogą się do czegoś przydać? Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedź podczas wykładu pt. Jak geny i mrówki rozwiązują problemy? mgr inż. Daniel Kostrzewa 60
1115 – 1200 45 min. Rezonans między rezystancją a Frequency Dependent Negative Resistance (FDNR) symulowany w Multisimie Wykład profesora SWSIM dr hab. inż. Lecha Tomawskiego 50
1200 – 1225 25 min. SPA (Sanus Per Aqua) czyli hydroterapia w lecznictwie Wykład: dr Halina Brus 80
1230 – 1300 30 min. Badam się więc jestem zdrowa Profilaktyka w nowotworze piersi – wykład i pogadanka: mgr Jerzy Zieliński, Mgr Edyta Drzazga, lic Anna Trybel 80
1200 – 1230 30 min. Po co komu logika Wystąpienie z przykładami prowadzone w żartobliwym tonie przeznaczone dla młodzieży dr Dariusz Dąbek 60
1230 – 1315 45 min. Nagroda Nobla 2011 w dziedzinie chemii Wykład: prof. dr hab. Marian Surowiec 50
1330 – 1415 45 min. Dyfrakcja, interferencja, załamanie światła – pokazy i demonstracje Wykład prof. dr hab. Marian Surowiec 50
1400 – 1450 50 min. Wypalenie zawodowe i możliwości jego zapobiegania Wykład: dr hab. n med. Małgorzata Kowalska 80
1500 – 1540 40 min. Czy środowisko ma związek ze stanem zdrowia Wykład: dr hab. n. med. Małgorzata Kowalska 80

W DNIACH 11 – 15 MARCA 2013 ODBYWA SIĘ WYSTAWA PRAC STUDENTÓW KIERUNKU GRAFIKA NA PRZESTRZENI BUDYNKU UCZELNI

CZWARTEK 14 marca 2013

ŚWIĘTO LICZBY Π ŚLĄSKIE MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM EDUKACJI i BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH
ul. 17 Pułku Piechoty 1
WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA
ul. Sportowa 29


ŚWIĘTO LICZBY Π
ZAJĘCIA ORGANIZOWANE PRZEZ ŚLĄSKIE MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM EDUKACJI
i BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH
ul. 17 Pułku Piechoty 1


1000 – 1100
Mikrotomografia rentgenowska – metoda obrazowania trójwymiarowego

Wykład poprowadzi pan mgr Michał Walczak (doktorant) z Zakładu Komputerowych Systemów BiomedycznychZastosowanie promieniowania rentgenowskiego do obrazowania układu kostnego człowieka zrewolucjonizowało diagnostykę medyczną. W roku siedemdziesiątych XX wieku powstały pierwsze tomografy komputerowe, dzięki którym można stworzyć trójwymiarowe obrazy ukazujące wewnętrzne organizmu. Bez niszczenia obiektu badań możemy zajrzeć do wnętrza przedmiotów, urządzeń i skamielin, aby zobaczyć co jest w środku. Dzięki wykładowi mgr Michała Walczaka, doktoranta na Wydziale Nauki o Materiałach, poznamy jak działają tomografy i zobaczymy przykłady ich zastosowań.

Wiedza o otaczającym nas świecie ciągle wzbogacana jest poprzez pracę tysięcy uczonych, którzy dokonują miliony eksperymentów i obliczeń. Dziś głowa badacza, komputer i specjalistyczne urządzenia pomiarowe decydują o rozwoju nauk przyrodniczych. Dzięki specjalnym przyrządom możemy bowiem poznać własności atomów i cząsteczek, zajrzeć do komórek organizmów, ale również zbudować nowe źródła energii i zaprojektować unikalne materiały o pożądanych własnościach. Takie urządzenia pomiarowe, niekiedy bardzo skomplikowane i kosztowne, możemy zobaczyć odwiedzając pracownie badawcze w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie.

ABY SIĘ ZAPISAĆ KLIKNIJ TUTAJ


ŚWIĘTO LICZBY Π
ZAJĘCIA W LABORATORIACH ŚLĄSKIEGO MIĘDZYUCZELNIANEGO CENTRUM EDUKACJI
i BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH (ŚM CEBI)


ABY SIĘ ZAPISAĆ KLIKNIJ TUTAJ

Młodzież zostanie podzielona na grupy do 20 osób, które cyklicznie bedą zwiedzać poszczególne laboratoria.

GODZINY FORMA ZEJĘĆ TEMAT ZAJĘĆ PROWADZĄCY LICZBA MIEJSC
1115 – 1300 warsztaty Mikroświat – atomy i czasteczki dr Katarzyna Balin do 20
1115 – 1300 warsztaty Jak leczą leki dr Żaneta Wojnarowska do 20
1115 – 1300 warsztaty Co widać w żywej komórce dr Marzena Rams – Baron do 20
1115 – 1300 warsztaty Wszystko świeci dr Andrzej Swinarew do 20
1115 – 1300 warsztaty Gorący lód dr Joanna Panek do 20
1115 – 1300 warsztaty Wodór: Paliwo przyszłości dr Bożena Łosiewicz do 20
1115 – 1300 warsztaty Węże Faraona mgr inż. Agnieszka Smołka do 20
1115 – 1300 warsztaty Życie metali mgr Magdalena Szklarska do 20

ZAJĘCIA ORGANIZOWANE PRZEZ WYŻSZĄ SZKOŁĘ BANKOWĄ
ul. Sportowa 29


ABY SIĘ ZAPISAĆ KLIKNIJ TUTAJ
OPIS WYKŁADÓW I WARSZTATÓW ZNAJDZIESZ PONIŻEJ TABELI

­­­­GODZINA­­­­ ­­­­WARSZTAT I ⁄ WARSZTAT II­­­­ ­­­­LIMIT MIEJSC­­­­ ­­­­SALA­­­­
930 – 1030 Sprawdź siebie czyli test kompetencji dr Łukasz Makowski 60 osób nr 5
Teambuilding i gry integracyjne Paweł Cieślak Stageman Polska 60 osób nr 7
1030 – 1130 Co to jest PR i na czym polega praca PRowca Patrycja Paczyńska 60 osób nr 5
Eksplozja kontrolowana czyli pokazy doświadczeń chemicznych i fizycznych Grupa Carbonium 60 osób nr 7
1130 – 1230 Zostać inwestorem Gra strategiczna: Karina Machura 60 osób nr 5
Ścieżka własnego rozwoju dr Łukasz Makowski 60 osób nr 7
1230 – 1430 Kreatywność – podstawa działalności w XXI w. Edyta Gleich dla 60 osób, sala nr 5
dr Łukasz Makowski
Trener z zakresu: zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania sprzedażą, negocjacji, autoprezentacji w biznesie, komunikacji interpersonalnej, marketingu, PRu, analizy marketingowej, narzędzi marketingowych w sprzedaży oraz innych. Od roku 2010 prodziekan WZ w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Członek Rady Programowej specjalistycznych publikacji. W 2008 oraz 2010 roku odbył staż naukowy na Uniwersytecie Łotwy w Rydze. Zdobywca grantu naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Także redaktor pisma przemysłowo–gospodarczego (2004–2007), dyrektor produktu oraz sieci sprzedaży w latach 2004, 2007–2010.
Chcąc odnieść sukces należy efektywnie planować swoją przyszłość zawodową, potrafić podejmować trafne decyzje oraz mieć kilka innych kompetencji pozwalających znaleźć i utrzymać miejsce pracy. Warsztaty mają na celu pomóc uczestnikom w niniejszym obszarze.
Patrycja Paczyńska
Pełnomocnik Rektora ds. PR w Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Od lat planuje i wdraża działania w obszarze PR, utrzymuje pozytywne kontakty z mediami oraz tworzy i aktualizuje artykuły prasowe oraz informacje na stronach www. Tworzy strategie komunikacji, doradza w zakresie działań komunikacyjnych oraz zarządza sytuacjami kryzysowymi. W ramach utrzymywania relacji z mediami przygotowuje spotkania, konferencje prasowe, inicjuje wywiady i komentarze dla mediów. Na czym polega praca PR-owca:
Dobry piarowiec powinien posiadać szerokie horyzonty myślowe oraz różnorodne zainteresowania. Wśród pożądanych cech adeptów zawodu istotna jest również umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych .Specjaliści od PR zwykle wąsko definiują grupę docelową swoich działań, aby precyzyjniej przygotować dla nich ofertę. W drugim przypadku nacisk kładziony jest na proces zarządzania informacją, który ma za zadanie stworzenie w świadomości odbiorcy konieczności istnienia organizacji, jej integralności ze środowiskiem ją otaczającym, etc.
Karina Machura
Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości w III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie, realizuje wiele programów edukacyjnych adresowanych do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, współautor programu „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”. Od wielu lat współpracuje z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości – jest trenerem szkoleń dla nauczycieli oraz autorem wielu materiałów dydaktycznych.Gra:W grze decyzyjnej „Zostać inwestorem” rywalizują ze sobą zespoły 5-6 osobowe. Każdy zespół będzie musiał określić ile pracować, na co i kiedy wydawać zarobione pieniądze, czy warto skorzystać z oferty pożyczki, a może warto zaoszczędzić zarobione pieniądze? Gra „Zostać inwestorem” w uproszczony sposób pokazuje wybory, których na co dzień dokonują konsumenci. Wygrywa ten zespół, który najlepiej gospodaruje swoimi zasobami.
Grupa Carbonium
Pragnę przybliżyć Państwu naszą ofertę zajęć naukowo – przyrodniczych dla młodzieży. Prowadząc zajęcia pragniemy rozbudzić w uczestnikach chęć odkrywania tajemnic, zdobywania wiedzy i poznawania świata. Pokazy organizujemy w placówkach edukacyjnych dając Państwu poczucie dodatkowego komfortu . Warto podkreślić, iż prowadzimy zajęcia dla różnych grup wiekowych. Nasze pokazy mają charakter nie tylko wizualny, część doświadczeń uczy logicznego myślenia. Są to m.in.:

Ciekły azot
Zaprezentujemy kilka doświadczeń z ciekłym azotem (skraplanie powietrza, zamrażanie przedmiotów itd.)
Suchy lód
Pokażemy, że nie zawsze lód powstaje z wody
Magiczne monety
Zmiana koloru monet ze złotego na srebrny
Sztuczna krew
Przedstawienie reakcji kompleksowania (wykorzystywanie chemii w przemyśle filmowym)
Paweł Cieślak
Szkolenie Teambuilding i gry integracyjne – warsztat teoretyczno – praktyczny to propozycja dla tych, którzy pracują w branży eventowej, ale także dla managerów, uczniów, studentów, nauczycieli a nawet… rodziców. Pokażemy na nim kilkanaście gier, które zapewniają zbudowanie relacji między uczestnikami.Warsztat dostarczyć ma wszelkich informacji i umiejętności, które są niezbędne w pracy teambuildingowej. Praca ta nie jest łatwa i wymaga wielu umiejętności praktycznych. O tych umiejętnościach dowiesz się właśnie na szkoleniu. Ogromna popularność, charyzmatyczny prowadzący i duża dawka wiedzy o integracji – gwarantowane!Kurs jest skierowany do wszystkich osób, które pracują z grupami. Zaprezentowane gry, zabawy i scenariusze nadają się do integracji wszelkich grup: uczniowskich, handlowych, studenckich, turystycznych i innych. Szkolenie pokazuje, jak przez zabawę można uczyć współpracy, kreować naturalnych liderów i rozwiązywać konflikty w grupie.
Edyta Gleich
Trenerka, konsultantka, coach. Na stałe współpracuje z biznesem, ngo i administracją. Prowadzi szkolenia i konsultacje biznesowe dla właścicieli i pracowników MŚP z zakresu zarządzania oraz budowania partnerstw międzysektorowych. Współpracuje z ngo w zakresie edukacji i przedsiębiorczości społecznej. Prezeska Centrum Edukacji Nieformalnej Trampolina w Chorzowie. Kreatywność – podstawa działalności w XXI w. Zajęcia w formie warsztatowej – stymulowanie kreatywności własnej, twórczość grupowa, przeszkody i bariery procesu twórczego. Metody kreatywnego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.

PIĄTEK 15 marca 2013

CHORZOWSKIE CENTRUM KULTURY
ul. Sienkiewicza 3


ZAKOŃCZENIE V CHORZOWSKIEGO FESTIWALU NAUKI

ABY SIĘ ZAPISAĆ KLIKNIJ TUTAJ


1000
Przywitanie gości. Wystąpienie Pana Prezydenta

mgr Wiesław Ciężkowski

1015 – 1100
Skały i lody Kilimandżaro
Wykład: prof. dr hab. Jerzy Żaba

prof. dr hab. Jerzy Żaba

1115
Co się działo na V Chorzowskim Festiwalu Nauki Prelekcja filmu
Uroczyste zakończenie V Chorzowskiego Festiwalu Nauki


WARSZTATY TOWARZYSZĄCE KONFERENCJI
Wspomaganie dzieci w rozwijaniu inteligencji operacyjnej jako warunek odnoszenia sukcesów w edukacji matematycznej w przedszkolu i w szkole.
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH nr 2 im. Gerarda Cieślika
ul. Wolności 133

1700 – 2200

Wieczorne spotkanie z matematyką Warsztaty z udziałem uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, nauczycieli – koordynator: mgr Zofia Majerska; e-mail: kliknij tutaj.

Konferencji metodycznej towarzyszyć będzie wystawa aktualnej literatury pedagogiczno – psychologicznej przygotowanej przez Filię PBW w Chorzowie oraz wystawa prezentująca dorobek Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Oddziału Katowicko – Częstochowskiego.
Więcej informacji można uzyskać na stronie www.wieczor.tk


KONFERENCJA SZKOLENIOWA MATEMATYKÓW CHORZÓW 18 MARCA 2013r.
Wspomaganie dzieci w rozwijaniu inteligencji operacyjnej
jako warunek odnoszenia sukcesów w edukacji matematycznej w przedszkolu i w szkole.

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 1 ul. 3 Maja 22

Zarząd Katowicko – Częstochowskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki ma przyjemność zawiadomić, że w dniu 18 marca 2013 roku organizuje szkoleniową konferencję metodyczną dla nauczycieli przedszkoli oraz nauczycieli matematyki szkół podstawowych i gimnazjalnych.

TEMAT
Wspomaganie dzieci w rozwijaniu inteligencji operacyjnej jako warunek odnoszenia sukcesów w edukacji matematycznej w przedszkolu i w szkole.
MIEJSCE KONFERENCJI
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 1, Chorzów, ul. 3 Maja 22
TERMIN KONFERENCJI
18 marca 2012r., godz. 1200 – 1700
ORGANIZATORZY
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Chorzowa, Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki; zespół doradców metodycznych Chorzowa, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – Filia w Chorzowie.
CEL
  1. Charakterystyka inteligencji operacyjnej w sensie J. Piageta
  2. Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności rachunkowych a rozumowania operacyjne w sensie J. Piageta
  3. Rola operacyjnego rozumowania w kształtowaniu umiejętności mierzenia długości, pojemności, ciężaru i czasu
  4. Dyskusja, dzielenie się doświadczeniami
  5. Zapoznanie się z aktualną literaturą związaną z tematem konferencji
HONOROWY PATRONAT
mgr Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miasta Chorzowa ds. Społecznych
HONOROWY GOŚĆ PROWADZĄCY WYKŁAD
prof. dr hab. Edyta Gruszczyk – Kolczyńska
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa
PROGRAM KONFERENCJI
1200 – 1210 – Otwarcie
1210 – 1330 – Wykład, część I
1330 – 1400 – Przerwa na kawę.
1400 – 1600 – Wykład, część II oraz dyskusja
1615 – 1700 – Spotkanie prof. dr hab. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej z nauczycielami i dyrektorami przedszkoli i szkół Chorzowa, które od września 2013 mają zamiar przystąpić do realizacji eksperymentu pedagogicznego zatytułowanego: Klasa eksperymentalna z rozszerzonym programem edukacji matematycznej i plastycznej w zakresie wspomagania dzieci w rozwoju uzdolnień matematycznych” lub już go realizują


Print Friendly, PDF & Email