Wykłady i warsztaty


WYKŁADY I WARSZTATY
X CHORZOWSKIEGO FESTIWALU NAUKI


PONIEDZIAŁEK 12 marca 2018

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
ul. 75 Pułku Piechoty 1


INAUGURACJA X CHORZOWSKIEGO FESTIWALU NAUKI


900 – 1030
Inauguracja X Chorzowskiego Festiwalu Nauki

 • 10 lat Festiwalu Nauki – filmowa retrospekcja
 • słowo wstępne Prezydenta Miasta
 • wykład inauguracyjny:
  prof. dr hab. Piotr Skubała „Człowiek jako superorganizm”

Zgłoszenia: dyrektor.zso@gmail.com


1100 – 1400
Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
ul. 75 Pułku Piechoty 1


Wykłady i zajęcia w laboratoriach
Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

Nazwisko
Imię
Typ
zajęć
Tytuł
zajęć
Sala Ilość
osób
Czas
trwania
Terminy
zajęć
dr Adrian Barylski laboratorium warsztaty tribologiczne C/2/12 8 30 12:30 – 13:00
mgr Marta Rejmund (doktorantka IV roku) laboratorium Kraina Eksperymentów C/0/01 15 30 11:50 – 12:20
13:10 – 13:40
13:50 – 14:20
mgr inż.
Karolina Gajos
warsztaty
pokazowe
Nowoczesne techniki wytwarzania – obrabiarki CNC S/-1/27 5 30 11:10 – 11:40
12:30 – 13:00
13:50 – 14:20
dr Andrzej Swinarew
mgr Tomasz Flak
laboratorium Chemia to życie C/2/08 15 30 11:10 – 11:40
12:30 – 13:00
13:50 – 14:20
dr Katarzyna Balin prezentacja
laboratorium
Obrazowanie mikro i nanostruktur za pomocą wiązki jonów bizmutu E/-01/01 15 30 11:10 – 11:40
11:50 – 12:20
13:10 – 13:40
13:50 – 14:20
dr Marcin Wojtyniak zwiedzanie
laboratorium
Jak zobaczyć atomy E/-01/05 15 30 11:10 – 11:40
11:50 – 12:20
13:10 – 13:40
13:50 – 14:20
dr Magdalena Raczynska – Szajgin
mgr Marlena Golec
laboratorium Mikroskopowa obserwacja cytoszkieletu i jego wpływ na kształt komórek H/0/12 6 30 11:10 – 11:40
11:50 – 12:20
13:10 – 13:40
13:50 – 14:20
mgr. inż.
Teresa Kasprzyk
pokazy/
warsztaty
Zobaczyć temperaturę – obrazowanie termiczne H/0/02 10 30 12:30 – 13:00
13:10 – 13:40
dr Anna Mrozek – Wilczkiewicz laboratorium Izolacja DNA metodą domową F/1/12 10 30 11:50 – 12:20
13:10 – 13:40
dr hab.
Małgorzata Karolus
seminarium Promieniowanie rentgenowskie –
natura i zastosowanie w inżynierii materiałowej
15 30 11:50 – 12:20
dr Dominik Szczerba wykład Fizyka w medycynie S/0/11 30 12:30 – 13:00
student
Kamil Kasperski
warsztat komputerowy Lego Mindstorm A/0/06 10 30 11:10 – 11:40
11:50 – 12:20
student
Wojciech Wolny
warsztat komputerowy Python nie taki straszny P/0/07 10 30 12:30 – 13:00
13:10 – 13:40
studentka
Weronika Łazarz
warsztat komputerowy Fraktale – geometryczna nieskończoność A/0/06 10 30 12:30 – 13:00
student, pracownik
Dawid Kruk
warsztat komputerowy Internet nie działa A/-1/4 15 30 11:10 – 11:40
11:50 – 12:20
dr inż.
Krzysztof Aniołek
laboratorium Badania właściwości mechanicznych materiałów S/-1/10 10 30 12:30 – 13:00
dr Mateusz Dulski laboratorium Być jak Sherlock F/0/03 8 30 11:10 – 11:40
11:50 – 12:20
13:10 – 13:40
13:50 – 14:20
mgr Sylwia Stolarczyk seminarium Ruchy oczu a uczenie się S/0/11 20 30 13:10 – 13:40
mgr Dorota Zygadło warsztat Jak się tworzy okulary? Pracownia optyki okularowej A/-1/10 10 30 11:10 – 11:40
11:50 – 12:20
mgr Sylwia Stolarczyk warsztat Jak się mierzy wzrok? Pracownia optometrii A/-1/8 10 30 11:10 – 11:40
11:50 – 12:20
mgr Dorota Zygadło
Magdalena Sobczyk
warsztat Jak się ocenia zdrowie oczu? Pracownia kontaktologii A/-1/9 10 30 13:10 – 13:40
13:50 – 14:20
dr Agnieszka
Szurko
mgr Sandra Altmann
zajęcia pokazowe w laboratorium Jak hodować komórki w laboratorium? F/1/06 10/
15
30 11:10 – 11:40
12:30 – 13:00
13:50 – 14:20
dr Joanna Maszybrocka
dr inż. Michał Dworak
warsztat Świat druku 3d C/2/14 8/
15
30 13:10 – 13:40
13:50 – 14:20

Charakterystyka zajęć prowadzonych
w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

PROWADZĄCY OPIS ZAJĘĆ
dr Adrian Barylski Tribologia to nauka i technika dotycząca powierzchni, nawzajem na siebie działających, znajdujących się względem siebie w ruchu oraz wszelkie związane z tym zagadnienia praktyczne. Warsztaty mają na celu przybliżenie tematyki badań tribologicznych i pozwolą na zapoznanie się z pracownią tribologiczną Instytutu Nauki o Materiałach. Podczas warsztatów będzie można przeprowadzić przykładowe testy zużycia, pomiary profilografometryczne powierzchni czy obserwacje mikroskopowe śladów zużycia oraz wiele innych ciekawych zagadnień związanych z warstwą wierzchnią badanych materiałów.
mgr Marta Rejmund (doktorantka IV roku) W czasie zajęć uczestnicy dowiedzą się m.in. jak zrobić lampę z lawą, czy można nadmuchać balon bez użycia ust, czym jest chemiczne jojo, zobaczą jak otrzymać mnóstwo piany i przygotować chemiczną lokomotywę. To tylko kilka propozycji, które będzie można zobaczyć podczas magicznych pokazów.
mgr inż.
Karolina Gajos
Na warsztatach słuchacze zapoznają się z nowoczesnymi technikami obróbki skrawaniem materiałów na nowoczesnych obrabiarkach CNC. Zaprezentowany zostanie pokaz frezowania 3D wraz z demonstracją oprogramowania typu CAM.
dr Andrzej Swinarew
mgr Tomasz Flak
Zajęcia będą miały na celu pokazać ciekawostki świata chemii, efektywne wybuchy (czarny proch i nitroceluloza), procesy spalania, oddziaływania luminescencyjne zarówno ze światłem widzialnym, jak i ultrafioletowym, kuchnia molekularna z wykorzystaniem ciekłego azotu (lody dla każdego!).
dr Katarzyna Balin Zajęcia mają na celu zaprezentowanie jednej z technik spektroskopowych – spektroskopii masowej jonów wtórnych (TOF-SIMS). W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami związanymi z praktycznymi aspektami pomiarów techniką TOF-SIMS zarówno w ujęciu podstaw fizycznych tego typu badań, budowy aparatury pomiarowej jak i przykładów problemów naukowych jakie ta technika pozwala rozwiązać. W trakcie zajęć zaprezentowane zostaną wyniki pomiarów materiałów biologicznych takich jak komórki (roślinne i zwierzęce) oraz tkanki (mózgi szczurów) oraz wyniki pomiarów różnego rodzaju materiałów funkcjonalnych (materiały biomedyczne, przemysłowe).
dr Marcin Wojtyniak Ile to jest nano? Co to jest nanotechnologia i do czego może służyć? Czy można zobaczyć (lub dotknąć) jednego atomu? Odpowiedź na te pytania można znaleźć odwiedzając laboratorium mikroskopii ze skanującą sondą w prezentacji „Jak zobaczyć atomy”
dr Magdalena Raczynska – Szajgin
mgr Marlena Golec
Zdolność komórek do przyjmowania różnorodnych kształtów, wykonywania ruchów np. pełzających czy organizowania swojego wnętrza zależy od szkieletu komórki, tzw. cytoszkieletu, tworzonego przez skomplikowaną sieć białkowych filamentów (włókien) rozciągających się wewnątrz cytoplazmy. W odróżnieniu od naszego własnego szkieletu kostnego cytoszkielet jest bardzo dynamiczną strukturą, która musi podlegać szybkiej reorganizacji, tak by komórka mogła się dzielić, zmieniać kształt i odpowiadać na bodźce. W takcie zajęć wszystkie osoby zainteresowane biologią i naukami pokrewnymi będą mogły skorzystać z mikroskopu wyposażonego we fluorescencję i kontrast fazowy, aby obejrzeć organizację cytoszkieletu aktynowego w prawidłowych komórkach tkanki łącznej (fibroblastach) oraz komórkach linii nowotworowych hodowanych w warunkach in vitro. Ponadto uczestnicy zajęć będą mogli samodzielnie podać komórkom toksynę, która zaburza strukturę cytoszkieletu aktynowego, a następnie ocenić, jaki ma to wpływ na kształt komórek. W trakcie zajęć będzie można również obejrzeć krótki film pokazujący ruchliwość rosnących komórek oraz dowiedzieć się o wielu interesujących szczegółach dotyczących budowy i funkcji cytoszkieletu.
mgr inż.
Teresa Kasprzyk
Warsztaty pozwalają zrozumieć naturę promieniowania podczerwonego oraz znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:Jak można zdalnie mierzyć temperaturę? Czy temperatura powierzchni ciała różni się od temperatury wnętrza? Dlaczego temperatura powierzchni ciała człowieka może mówić o jego zdrowiu? Gdzie wykorzystujemy termowizję w przemyśle i dlaczego może być ona przydatna w ratownictwie? Czy termowizja może znaleźć zastosowanie w medycynie?
dr Anna Mrozek – Wilczkiewicz W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzą się czym jest DNA i jaką pełni funkcję. W części eksperymentalnej będą mogli obserwować jak wyizolować DNA z owoców oraz spróbować wyizolować swoje własne DNA i zobaczyć je „gołym okiem”! A to wszystko z wykorzystaniem przedmiotów, które można znaleźć we własnej kuchni!
dr hab.
Małgorzata Karolus
W ramach wykładu proponujemy wirtualną „wycieczkę” do różnego typu laboratoriów badawczych, w których wykorzystywane jest promieniowania rentgenowskie. Począwszy od pracowni samego Wilhelma Roentgena aż po najnowocześniejsze laboratoria fizyczne i chemiczne. Dla lepszego poznania zagadnienia będzie przytoczonych kilka istotnych liczb i schematów, będzie wyjaśnione na czym polega istota powstawania promieniowania rentgenowskiego i do czego może się ono przydać w życiu i nauce. Przedstawione będą możliwości wykorzystania promieniowania elektromagnetycznego w fizyce, chemii i medycynie oraz… w sztuce.
dr Dominik Szczerba Przekrój przez zagadnienia współczesnej fizyki i jej wpływ na badania medyczne.
student
Kamil Kasperski
Są to praktyczne zajęcia z robotami Lego Mindstorm. Poruszanie się robotem, zastosowanie czujników, omijanie przeszkód.
student
Wojciech Wolny
Nauka podstawowa programowania w języku python, pokazanie że programowanie nie jest straszne. Zajęcia przewidziane dla osób zaczynających przygodę z programowaniem lub szukających nowych zainteresowań.
 
PS: Osoby bardziej zaawansowane również zaproszone, zawsze znajdziemy jakiś problem do rozwiązania.
studentka
Weronika Łazarz
Zajęcia są przeznaczone głównie dla osób, które znają podstawy programowania oraz matematykę na poziomie gimnazjalnym. Ich celem jest przybliżenie pojęcia nieskończoności na podstawie geometrycznej reprezentacji fraktali. Podczas zajęć uczestnicy przetestują działanie programów w języku Python, konstruujących najbardziej znane fraktale oraz spróbują stworzyć własny.
student, pracownik
Dawid Kruk
Praktyczne podejście do tematu: „Nie działa internet i chcę wiedzieć kogo lub czego to wina”
dr inż.
Krzysztof Aniołek
W trakcie pokazów laboratoryjnych przeprowadzona zostanie statyczna próba rozciągania stali. Uczestnicy zapoznają się z budową maszyny wytrzymałościowej, technicznymi aspektami próby rozciągania oraz wyznaczanymi parametrami.
dr Mateusz Dulski Na zajęciach postaramy się, idąc tropem sławnego detektywa odkryć różnice kryjące się w mrokach naszego świata, a porównując różnego typu ślady i przedmioty postaramy się odpowiedź skąd pochodzą i z czego są zrobione.
mgr Sylwia Stolarczyk W trakcie krótkiego wykładu zostaną poruszone zagadnienia związane z okulomotoryką, podstawami widzenia obuocznego oraz wpływem anomalii widzenia obuocznego i zaburzeń ruchów oczu na możliwości uczenia się.
mgr Dorota Zygadło Podczas zajęć będzie można zapoznać się z technikami wykonywania pomocy wzrokowych, do których zaliczamy okulary korekcyjne. Podczas warsztatów zobaczą Państwo techniki pomiarów parametrów tworzonych pomocy wzrokowych oraz technikę obróbki i montażu szkieł okularowych do opraw.
mgr Sylwia Stolarczyk W trakcie zajęć będzie można zapoznać się z pracą gabinetu optometrycznego, spróbować ocenić ostrość wzroku, stereopsję, widzenie obuoczne. Będzie można skorzystać z komputerowego badania wzroku za pomocą autorefraktometru.
mgr Dorota Zygadło
Magdalena Sobczyk
W ramach warsztatu uczniowie zapoznają się z lampami szczelinowymi służącymi do oceny przedniego odcinka oka. W trakcie warsztatu będzie można dotknąć soczewek kontaktowych i poznać możliwość ich wykorzystania.
dr Agnieszka Szurko
mgr Sandra Altmann
Hodowle komórkowe stanowią obecnie podstawowe źródło materiału biologicznego do pracy doświadczalnej naukowców. W ramach zajęć pokazowych przedstawione zostaną m.in. zasady pracy w sterylnej pracowni biologicznej, rodzaje hodowli komórkowych oraz warunki prowadzenia hodowli in vitro.
dr Joanna Maszybrocka
dr inż.
Michał Dworak
Zastanawiasz się czym jest druk 3D? Jak powstaje trójwymiarowy model? Do czego wykorzystywane jest drukowanie przestrzenne? Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas warsztatów „Świat druku 3d”.

Zgłoszenia: festiwalnauki@slowacki.edu.pl


Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4
im. J. Śniadeckiego
ul. św. Piotra 1


FESTIWALOWA ZABAWA Z CHEMIĄ

Zajęcia dla przedszkolaków i uczniów klas I – III szkoły podstawowej.

Zapraszamy 2 grupy po 28 osób – rozpoczęcie zajęć:

 • 1000 – I grupa
 • 1200 – II grupa

Zgłoszenia: Małgorzata Brzozowska – admin@sniadecki.edu.pl

Zgłoszenia: festiwalnauki@slowacki.edu.pl


WTOREK 13 marca 2018


Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Lompy 13

 


1000 – 1400
„Matematyka po polsku”

zajęcia dla uczniów szkół podstawowych (klasy siódme), gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych
– organizowane przez Śląski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki

Trzy tury warsztatów do wyboru: 1000 – 1100; 1100 – 1200; 1200 – 1300

„Od SCYTALE po ENIGMĘ”
 
Marta Kądziołka (sala nr 6) – grupa do 15 osób
„Podróż w czasie”
 
Katarzyna Budziłek – Jurek, Justyna Widera (sala nr 8) – grupa do 15 osób
„Ścisnąć i nie ruszyć – czyli o twierdzeniu Banacha”
 
Krzysztof Oleś (sala 7) – grupa do 15 osób

1300 – 1400 – wykład „Teraz Polska (matematycznie)”
Grzegorz Derbis (doradca metodyczny matematyków Miasta Chorzów)
sala widowiskowa – 80 miejsc

Zgłoszenia: koles.3lo@gmail.com


Planetarium Śląskie
al. Planetarium 4

 


Zajęcia w Planetarium Śląskim dla młodzieży szkół średnich

Spotkanie w stacji meteorologicznej – prowadzi mgr Witold Opiełka
godz. 1000 – 50 miejsc
godz. 1100 – 50 miejsc

Seans w Sali planetarium – prowadzi mgr Jacek Szczepanik
godz. 1200 – 1340 – 350 miejsc

Zgłoszenia: sekretariat Planetarium tel. 32 745 27 28


FESTIWALOWA ZABAWA Z CHEMIĄ

Zajęcia dla przedszkolaków i uczniów klas I – III szkoły podstawowej.

Zapraszamy 2 grupy po 28 osób – rozpoczęcie zajęć:

 • 1000 – I grupa
 • 1200 – II grupa

Zgłoszenia: Małgorzata Brzozowska – admin@sniadecki.edu.pl


DZIENNIK ZACHODNI
Media Centrum
ul. Baczyńskiego 25a
41 – 203 Sosnowiec

 


Media na Śląsku przeszłość – przyszłość
Wycieczka do redakcji „Dziennika Zachodniego” w Sosnowcu

 • Warsztaty dziennikarskie
  red. Adam Daszewski
 • Zwiedzanie drukarni Polska Press Spółka z o.o. – jednej z największych w Europie

Ilość miejsc: 20
Przejazd busem. Wyjazd 930, powrót ok. 1400
Zbiórka: parking naprzeciw Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących, ul. Dąbrowskiego

Zgłoszenia: grzegorzzarzycki@interia.pl


ŚRODA 14 marca 2018


Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
ul. 75 Pułku Piechoty 1


ŚWIĘTO LICZBY π

Informacje o imprezach na stronie Uniwersytetu Śląskiego


Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4
im. J. Śniadeckiego
ul. św. Piotra 1


FESTIWALOWA ZABAWA Z CHEMIĄ

Zajęcia dla przedszkolaków i uczniów klas I – III szkoły podstawowej.

Zapraszamy 2 grupy po 28 osób – rozpoczęcie zajęć:

 • 1000 – I grupa
 • 1200 – II grupa

Zgłoszenia: Małgorzata Brzozowska – admin@sniadecki.edu.pl


ŚLADAMI CHORZOWIAN – GRA MIEJSKA


Głównym celem gry jest popularyzacja historii miasta Chorzowa, w tym jego wybitnych postaci. Dodatkowymi atutami zabawy są:

 • możliwość aktywnego spędzenia czasu z wykorzystaniem różnych sprawności, m.in. intelektualnych, artystycznych, multimedialnych,
 • poznanie swojego miasta z innej perspektywy,
 • integracja zespołów klasowych, szkolnych.

Adresatami zabawy są uczniowie klas szóstych i siódmych chorzowskich szkół podstawowych – liczebność zespołu nie może przekraczać 10 osób.

PUNKTY TRASY ORAZ OGÓLNE WSKAZÓWKI DO ZADAŃ

 1. Budynek II Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Ligonia w Chorzowie – zbiórka zespołów, rozdanie map, sprawy organizacyjne
 2. Kościół św. Barbary – odszukanie wskazanego przez organizatorów witraża i przepisanie zamieszczonej na nim sentencji.
 3. Pomnik Powstańca Śląskiego – rozwiązanie rebusu związanego z wybitnymi mieszkańcami miasta.
 4. PTTK Chorzów – spotkanie z Bożogrobcami, w tym wysłuchanie krótkiego rysu historycznego powstania miasta i wykonanie zdjęcia.
 5. Urząd Miasta – zadanie związane z symbolami Chorzowa.
 6. Pomnik Redena czyli rozpoznajemy miejsca i budynki wokół Królewskiej Huty.
 7. Szyb Prezydent jako przykład rewitalizacji; rozwiązanie zagadki zapisanej za pomocą szyfru ułamkowego.
 8. Kompleks „Sztygarka” – podsumowanie gry miejskiej:
  • rozwiązanie krzyżówki dotyczącej historii Chorzowa,
  • złożenie przez zespoły elementów układanki w całość,
  • wręczenie pamiątkowych dyplomów.

UWAGI ORGANIZACYJNE:

 • Na każdym punkcie trasy są obecni agenci – przedstawiciele organizatorów (uczniowie klas mundurowych II LO).
 • Szczegóły zadań na poszczególnych punktach dostępne są za pośrednictwem aplikacji Actionbound.
 • Za poprawne wykonanie zadania zespoły otrzymują element układanki.
 • Na zakończenie gry uczestnicy wspólnie układają części w całość.
 • Wszystkie grupy, które poprawnie wykonały zadania gry oraz ułożyły układankę, otrzymają pamiątkowy dyplom oraz drobne upominki.

Zgłoszenia: e.baszczak.ligon@gmail.com lub a.gliga.ligon@gmail.com


Miejski Ośrodek Reakreacji i Sportu
ul. gen. H. Dąbrowskiego 113


WARSZTATY I POKAZ PRACY PSÓW TERAPEUTYCZNYCH
Śląskie Centrum Kynologiczne PRESTOR i Fundacja DOGIQ

1300 – 1400
Przyjaciel, pomocnik, terapeuta – instrukcja obsługi psa – warsztaty z komentarzem
Dla psiarzy i miłośników psów, którzy chcą uzupełnić wiedzę na temat psa – swojego przyjaciela.
1430 – 1530
Pies asystujący – jego rola, możliwości, przeznaczenie – warsztaty z komentarzem
Dla osób niepełnosprawnych oraz osób chcących pomóc osobom z niepełnosprawnością. Dla osób chcących wolontaryjnie pomóc w szkoleniu psów – asystentów.

Zgłoszenia:Małgorzata Brzozowska – admin@sniadecki.edu.pl


CZWARTEK 15 marca 2018


Sztygarka

SPOTKANIA Z NAUKĄ I TECHNIKĄ
ŚLĄSKI KOMPLEKS DOBREGO SMAKU I KLIMATU
S Z T Y G A R K A
ul. Piotra Skargi 34 a/d
930 – 1230


SPOTKANIA Z NAUKĄ I TECHNIKĄ


Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej
Pracownicy naukowi i studenci odpowiedzą na pytania: czy nowe technologie zmieniają otaczający nas świat, jak nowe produkty pomagają nam w życiu codziennym, kiedy nowe materiały zrewolucjonizują naszą cywilizację; zaprezentują czym się zajmują, od inżynierii materiałowej do nanotechnologii, od automatyki i robotyki po mechatronikę, mechanikę i budowę maszyn.

Opiekun: dr inż. Bogusław Ziębowicz


Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej
Studenci Koła Studenckiego SMART Production zaprezentują ciekawe doświadczenia z zakresu inżynierii produkcji oraz inżynierii materiałowej.

Opiekun: dr inż. Sandra Grabowska


Wydział Inżynierii Środowiskowej i Energetyki Politechniki Śląskiej
Członkowie kół naukowych – Techniki Cieplnej im. S. Ochęduszki oraz Technik Membranowych zaprezentują modele maszyn parowych i silników, a także rozwiązania dla przyszłych rynków energii.

Opiekun: dr inż. Edyta Kudlek


Wydział Transportu Politechniki Śląskiej
Studenci kół naukowych Silesia Racing, C.A.D. i Silesia Automotive zaprezentują modele dydaktyczne nowatorskich rozwiązań dla samochodów, stanowiska do wyznaczania współczynnika tarcia, robota typu line follower; drony z symulatorem.

Opiekun: dr inż. Damian Hadryś


Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Technologii i Mechatroniki
Pracownicy naukowi i studenci zaprezentują nowoczesne materiały ceramiczne dla mikromechatroniki, członkowie Koła Naukowego Mikromechatroników pokażą model automatycznej bramy przesuwnej z oprogramowaniem sterującym oraz mini robota mobilnego, podążającego za sygnałem zewnętrznym.

Opiekun: dr Jolanta Dzik


Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Pracownicy naukowi i studenci zaprezentują manipulatory przemysłowe i ich działanie, roboty jeżdżące, możliwości druku 3D oraz zastosowania sterowników PLC.

Opiekun: mgr Adam Urbańczyk


Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
Pracownicy naukowi i studenci zaprezentują System Informacji Geograficznej, naziemną stację meteorologiczną, stanowisko dendrochronologiczne – odpowiedzą na pytania, jak prognozuje się pogodę, czy drzewa są tylko źródłem tlenu.

Opiekun: mgr Michał Ciepły


Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej
Studenci Koła Naukowego Future Structural Analyses działającego przy Katedrze Mechaniki i Mostów przedstawią projektowanie złożonych konstrukcji budowlanych, zaprezentują model mostu, jego statyczne i dynamiczne efekty.

Opiekun: inż. Szymon Grzesiak


TAURON Dystrybucja S.A.
Największy dystrybutor energii elektrycznej w Polsce, wchodzący w skład TAURON Polska Energia – zaprezentuje samochód z aparaturą pomiarową do diagnostyki kabli średniego napięcia, za pomocą której można wykonać próbę napięciową, co pozwala zdiagnozować stan techniczny kabla SN oraz wykryć jego słabe miejsca, gdzie potencjalnie w przyszłości może nastąpić awaria.


ENERGOPROJEKT – KATOWICE SA
Uznana w kraju i za granicą firma projektowo-inżynierska, świadcząca usługi projektowe i doradcze dla energetyki i innych sektorów gospodarki – zaprezentuje stanowisko pracy inżyniera projektanta oraz specjalistyczny software, wykorzystywany do projektowania i modelowania.


Firma AKTIN Sp. z o.o.
Firma zajmująca się kompleksowym wyposażaniem placówek oświatowych, oferuje między innymi tablice interaktywne, projektory multimedialne, sprzęt komputerowy – zaprezentuje laboratorium cyfrowe, robota PHOTON, działanie programu Solid Works do modelowania przestrzennego, a także zestaw – skaner + drukarka 3D oraz klocki LEGO Mindstorms i Jimu Robots do nauki robotyki.


Elgór + Hansen S.A.
Firma zajmująca się projektowaniem zintegrowanych systemów zasilania i sterowania kompleksami wydobywczymi oraz produkcją aparatury elektrycznej dla górnictwa – zaprezentuje modele maszyn i urządzeń górniczych, manipulatory przemysłowe, systemy sterowania, automatyzacji, wizualizacji pracy maszyn i urządzeń dla górnictwa.


Encon – Koester Sp. z o.o. Sp. K.
Dostawca nowoczesnych systemów dydaktycznych z zakresu automatyki i robotyki oraz kompletnego wyposażenie pracowni i stanowisk badawczych dla szkół i uczelni – zaprezentuje zestawy dydaktyczne z mechatroniki i robotyki, robota przemysłowego Uniwersal Robots oraz – z zakresu automatyki – rzeczywiste obiekty sterowania.


F&F Filipowski Sp. J.
Lider w branży elektronicznej, oferuje szeroką gamę elektronicznych urządzeń sterujących, urządzeń dla potrzeb automatyki przemysłowej i domowej – zaprezentuje urządzenia z automatyki przemysłowej, działanie systemu inteligentnego domu F&Home.


ASPOSOFT Biuro Usług Informatycznych
Firma zapewniająca kompleksową obsługę w zakresie nowoczesnych technologii komputerowych od doradztwa, przez zakup sprzętu aż do etapu jego zainstalowania i uruchomienia – zaprezentuje sprzęt serwerowy i komputerowy firmy Hewlett Packard oraz przedstawi możliwości wykorzystania sprzętu komputerowego w astronomii amatorskiej.


Podczas Spotkań z Nauką i Techniką będą także prezentować swoje prace (urządzenia, modele, doświadczenia) uczniowie chorzowskich szkół oraz uczestnicy zajęć w Centrum Uskrzydlij Dzieciaki – młodzi naukowcy, wynalazcy i konstruktorzy rozwijający swoje pasje z dziedziny fizyki, matematyki, mechaniki, robotyki, modelarstwa i nie tylko.

Zapraszamy także do strefy e–sportu, przygotowanej przez eSports Association, gdzie będzie można zobaczyć, jak wygląda profesjonalny trening graczy komputerowych, spotkać się autorem projektu WISDER Maciejem Zabłockim, redaktorem PCLab i Komputer Świat, a na stanowisku moddingu Bartosz Studnik zaprezentuje zbudowany przez siebie komputer do gier chłodzony cieczą (jego waga to ok. 60 kg) oraz, jak zmodernizować w domu swojego PC – ta.

Zgłoszenia grup odwiedzających: sekretariat@zstio3.pl; tel. 32 2466163; 32 2465611


1100 – 1230
Niezapomniane zajęcia w Muzeum Hutnictwa


„Ogień – stal – człowiek”
Wykład z muzyką i prezentacją obrazów
dr Jacek Kurek (Muzeum w Chorzowie i Politechnika Śląska)
 
Pokaz z zakresu metalurgii
dr Jacek Pieprzyca (Politechnika Śląska)

Zgłoszenia: dyrektor.zso@gmail.com


Sztygarka

„Impresje w Chorzowie” – spotkanie ze sztuką
ŚLĄSKI KOMPLEKS DOBREGO SMAKU I KLIMATU
S Z T Y G A R K A
ul. Piotra Skargi 34 a/d
930 – 1115


Zajęcia dla starszych klas szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych i dorosłych

930 – 1015
Impresjonizm w muzyce i malarstwie – w 100. rocznicę śmierci Claude´a Debussy´ego oraz 135. rocznicę śmierci Édouarda Maneta
prow. Grażyna Widera

1030 – 1115
Muzyka i ujęcie chwili w filmie – warsztaty filmowe
prow. Krzysztof Paliński
prow. Grażyna Widera

Zgłoszenia: dyrektor.zso@gmail.com


Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4
im. J. Śniadeckiego
ul. św. Piotra 1


FESTIWALOWA ZABAWA Z CHEMIĄ

Zajęcia dla przedszkolaków i uczniów klas I – III szkoły podstawowej.

Zapraszamy 2 grupy po 28 osób – rozpoczęcie zajęć:

 • 1000 – I grupa
 • 1200 – II grupa

Zgłoszenia: Małgorzata Brzozowska – admin@sniadecki.edu.pl


Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Lompy 13

 


SPOTKANIA Z MEDIAMI

1000 – 1045
Wykład z prezentacją – dr hab. prof. Uniwersytetu Śląskiego Mirosława Siuciak
„Rola dawnej prasy w podtrzymywaniu polskości na Górnym Śląsku”
Ilość miejsc: 30

Ok. godz. 1100
I grupa (20 osób) – Wycieczka do TVP Katowice, zwiedzanie i spotkanie z dziennikarzem
II grupa (10 osób) – Wycieczka do Radia Katowice – warsztaty poprowadzi dr Sabina Skałka – Gawlik

Uwaga: wycieczka do TVP Katowice i do Radia Katowice tylko dla uczestników wykładu dr hab. M. Siuciak

Zgłoszenia: grzegorzzarzycki@interia.pl


PIĄTEK 16 marca 2018

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
ul. 75 Pułku Piechoty 1


ZAKOŃCZENIE X CHORZOWSKIEGO FESTIWALU NAUKI

1130 – 1300
Zakończenie X Chorzowskiego Festiwalu Nauki
Sala audiowizualna – 170 miejsc

 • pokaz chemiczny (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4)
 • pokaz multimedialny – co się działo na X Chorzowskim Festiwalu Nauki
 • WYKŁAD „Smog – rodzaje, przyczyny i skutki dla zdrowia człowieka”
  dr hab. Danuta Smołka – Danielowska
 • podsumowanie – Prezydent Miasta

Zgłoszenia: dyrektor.zso@gmail.com


         


Print Friendly, PDF & Email