Wykłady i warsztaty


WYKŁADY I WARSZTATY
IX CHORZOWSKIEGO FESTIWALU NAUKI


PONIEDZIAŁEK 27 marca 2017

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
ul. 75 Pułku Piechoty 1


INAUGURACJA IX CHORZOWSKIEGO FESTIWALU NAUKI


930 – 1030
Inauguracja IX Chorzowskiego Festiwalu Nauki

 • performance teatralny na początek – „Wizytacja” teatr III LO im. Stefana Batorego
 • słowo wstępne Prezydenta Miasta
 • wykład inauguracyjny:
  dr Tomasz Goryczka „Dokąd sięga ludzki wzrok – możliwości poznawcze świata w skali nano.”

Zgłoszenia: dyrektor.zso@gmail.com


1100 – 1400
Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
ul. 75 Pułku Piechoty 1


Zapoznanie z ofertą laboratoriów Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji
i Badań Interdyscyplinarnych połączone ze zwiedzaniem.

Zakład Biofizyki i Fizyki Molekularnej

 1. Pracownia Szerokopasmowej Spektroskopii Dielektrycznej

Szerokopasmowa Spektroskopia Dielektryczna jest niezwykle użyteczną techniką eksperymentalną umożliwiającą badanie dynamiki molekularnej różnorodnych materiałów, m.in. polimerów, plastycznych kryształów, substancji farmaceutycznych. Istotą tej metody jest śledzenie efektów związanych z oddziaływaniem zewnętrznego zmiennego pola elektrycznego z badaną substancją i pomiar wielkości charakteryzujących reakcję układu na przyłożone pole.

Obecnie w naszym laboratorium możliwe jest badanie dynamiki molekularnej w różnych warunkach termodynamicznych, w tym w funkcji podwyższonego ciśnienia (aż do 1,6 GPa).

 1. Pracownia Skaningowej Kalorymetrii Różnicowej Analiza

Termiczna definiowana jako zespół metod badania zmian wybranych właściwości fizycznych substancji pod wpływem działania temperatury. Do metod termoanalitycznych zaliczamy, m.in. różnicową analizę termiczną (DTA), metodę kalorymetrii różnicowej, analizę termograwimetryczną (TGA) i termomechaniczną (TMA).

Skaningowa Kalorymetria Skaningowa jest techniką, w której mierzy się moc cieplną, a dokładnie zmiany strumienia cieplnego między próbką badaną i referencyjną.

 1. Pracownia chemiczna

W pełni wyposażone laboratorium chemiczne w którym prowadzone są syntezy organiczne, reakcji polimeryzacji oraz układy ograniczone przestrzennie pozwalające na badanie zachowania nanomateriałów.

Zakład Fizyki Ciała Stałego

 1. Pracownia Spektroskopii Masowej

Temat: „Od komórek do tkanek; charakteryzacja materiałów biologicznych z wykorzystaniem spektrometru TOF-SIMS”
Oprowadzający: K. Balin
Pokój: E/-01/01

 1. Laboratorium Fizyki Powierzchni

Temat: „Charakteryzacja materiałów technikami powierzchniowo czułymi”
Oprowadzający: K. Balin
Pokój: E/-01/3+4

 1. Laboratorium Mikroskopii ze Skanującą Sondą

Temat: „W świecie nano – mikroskopia ze skanującą sondą”
Oprowadzający: M. Wojtyniak
Pokój: E/-01/5

Pracownie specjalistyczne optometrii

 1. Optyka okularowa

Pracownia wyposażona jest w urządzenia do pomiaru mocy optycznej soczewek okularowych: dioptromierze lunetowe z kompensatorem pryzmatycznym, dioptromierz elektroniczy, pupilometry, sferometr. Ponadto posiadamy urządzenia do obróbki ręcznej soczewek okularowych jak: szlifierki, polerki, rowkarki, wiertarki oraz bezszablonowy automat szlifierski wyposażony w skaner opraw i centroskop manualny

 1. Optometria

Pracownia wyposażona jest w skiaskopy dzięki którym słuchacze poznają procedury skiaskopii statycznej i dynamicznej.

 1. Kontaktologia

Każda grupa zwiedzających może liczyć do 10 osób. Zwiedzanie laboratoriów będzie odbywało się równolegle.

Zgłoszenia: festiwalnauki@slowacki.edu.pl


WTOREK 28 marca 2017


Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie
Al. Planetarium 4
 

 
zajęcia warsztatowe


Zajęcia w Planetarium Śląskim dla przedszkolaków i klas I – III
Zajęcia będzie prowadzić Pani mgr Agata Spruś

godz. 845
Seans dla dzieci przedszkolnych (5 – 6 lat): „Z wizytą u Pana Twardowskiego”.
30 minut. 100 osób
 
Z wizytą u Pana Twardowskiego – dawno, dawno temu, za górami za lasami, na planecie zwanej Ziemią mieszkał sobie pewien szlachcic… Nazywał się Twardowski. Całymi dniami przesiadywał w swojej alchemicznej pracowni i czytał mądre księgi. Pod koniec życia przeniósł się na Księżyc, gdzie przebywa do dziś. Seans zabiera nas w podróż do Pana Twardowskiego, który odkryje przed nami tajemnice Srebrnego Globu. Dowiemy się też jak i dlaczego szlachcic ów zamieszkał tak daleko od Ziemi.
godz. 945
Seans dla dzieci z klas I – III szkoły podstawowej: „Królestwo planet”
2 lekcje po 35 minut. Koniec ok. 11.30 – 100 osób
 
“Królestwo planet” Orientacja na sferze niebieskiej (widnokrąg, zenit, Wielki i Mały Wóz, Gwiazda Polarna, kierunki świata). Gwiazdy i gwiazdozbiory. Zodiak. Słońce, Układ Słoneczny i jego składniki: planety bliższe i dalsze, księżyce, planetoidy, komety.

Zgłoszenia: 32 745 27 28


Muzeum w Chorzowie
ul. Powstańców 25

 


Wykład
1000 – 1130
dr Jacek Kurek: „Rewolucja epoki Beatlesów. (O latach 60-tych XX wieku)” – słowo, obraz i muzyka

Ok. 50 miejsc

Zgłoszenia: festiwalnauki@slowacki.edu.pl


Sztygarka

SPOTKANIA Z NAUKĄ I TECHNIKĄ
ŚLĄSKI KOMPLEKS DOBREGO SMAKU I KLIMATU
S Z T Y G A R K A
ul. Piotra Skargi 34 a/d
1000 – 1300


SPOTKANIA Z NAUKĄ I TECHNIKĄ
– z nowymi technologiami z zakresu mechaniki, elektroniki, automatyki przemysłowej, mechatroniki, informatyki, robotyki

Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej
Członkowie Koła Naukowego Nanotechnologii i Materiałów Funkcjonalnych z Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych przedstawią techniki i sposoby tworzenia rozmaitych struktur na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek.

Opiekun: dr inż. Bogusław Ziębowicz


Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej
Studenci z kół naukowych Mater-Tech i Technomat poprowadzą warsztaty odlewnictwa, między innymi odlewania aluminium do akwarium, a także ćwiczenia z zakresu inżynierii odwrotnej – skanowania i druku 3D oraz konkurs – Wygraj z czasem na linii produkcyjnej.

Opiekun: dr inż. Sandra Grabowska


Wydział Inżynierii Środowiskowej i Energetyki Politechniki Śląskiej
Członkowie kół naukowych – Czyste Technologie Energetyczne, Technologów Wody i Ścieków – Kłaczek, Biotechnologów oraz Technik Membranowych – pokażą, jak fascynująca może być nauka o środowisku, zaprezentują eksperymenty, które można przeprowadzić w laboratorium środowiskowym, opowiedzą, czym zajmuje się biotechnologia, w jaki sposób uzdatnić wodę do celów spożywczych i przemysłowych, w jaki sposób zmniejszyć obciążenie środowiska związane z wytwarzaniem energii.

Opiekun: dr hab. inż. Grzegorz Nowak


Wydział Transportu Politechniki Śląskiej
Pracownicy naukowi i studenci pokażą, jak skonstruować pojazdy LineFollower i światłolub, jak zbudować kamerę termowizyjną czy też frezarkę sterowaną numerycznie, przedstawią możliwości zastosowania tych urządzeń, zaprezentują także, jak działają sterowniki w pojazdach samochodowych.

Opiekun: dr inż. Henryk Bąkowski


Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Technologii i Mechatroniki
Pracownicy Instytutu – dr inż. L. Kozielski, dr P. Niemiec – przedstawią prezentacje na temat podstaw współczesnej robotyki i nowoczesnych materiałów ceramicznych dla mikromechatroniki, Członkowie Koła Naukowego Mikromechatroników Instytutu pokażą model automatycznej bramy przesuwnej wraz z oprogramowaniem sterującym oraz mini robota mobilnego, podążającego za sygnałem zewnętrznym.

Opiekun: dr Jolanta Dzik


Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Pracownicy naukowi i studenci zaprezentują manipulatory przemysłowe i ich działanie, roboty jeżdżące, możliwości druku 3D oraz zastosowania sterowników PLC.

Opiekun: mgr Grzegorz Walaszczyk


TAURON Dystrybucja S.A.
Największy dystrybutor energii elektrycznej w Polsce, wchodzący w skład TAURON Polska Energia – zaprezentuje samochód z aparaturą pomiarową do diagnostyki kabli średniego napięcia, za pomocą, której można wykonać próbę napięciową, co pozwala zdiagnozować stan techniczny kabla SN oraz wykryć jego słabe miejsca, gdzie potencjalnie w przyszłości może nastąpić awaria.


Firma Rockwell Automation Sp. z o. o. polski przedstawiciel amerykańskiego producenta automatyki przemysłowej oraz rozwiązań informatycznych z siedzibą w Milwaukee, Wisconsin przedstawi działanie różnych sterowników PLC, zaprezentuje także projekty taśmociągu, pompy i wind, będące zestawami demonstracyjnymi zawierającymi zaprogramowane i gotowe do pracy komponenty firmy Rockwell Automation, dzięki którym możliwa do zrealizowania jest praktycznie każda automatyzacja poszczególnego procesu technologicznego.


Firma AKTIN Sp. z o.o. z Sosnowca
zajmuje się kompleksowym wyposażaniem placówek oświatowych, oferuje między innymi zestawy i tablice interaktywne, projektory multimedialne, sprzęt komputerowy zaprezentuje laboratorium cyfrowe, działanie programu Solid Works do modelowania przestrzennego, a także zestaw – skaner + drukarka 3D, zastosowania głowic do frezowania, grawerowania, obróbki laserowej oraz klocki LEGO Mindstorms do nauki robotyki.


Encon – Koester Sp. z o. o. Sp. K. z Wrocławia
dostarcza nowoczesne systemy dydaktyczne z zakresu automatyki i robotyki oraz kompletne wyposażenie pracowni i stanowisk badawczych dla szkół i uczelni zaprezentuje zestawy dydaktyczne z mechatroniki i robotyki, robota przemysłowego Uniwersal Robots oraz – z zakresu automatyki – rzeczywiste obiekty sterowania.


F&F Filipowski Sp. J. z Pabianic
działa w branży elektronicznej, oferuje szeroką gamę elektronicznych urządzeń sterujących, urządzeń dla potrzeb automatyki przemysłowej i domowej zaprezentuje urządzenia z automatyki przemysłowej, działanie systemu inteligentnego domu F&Home.


Greenpower Polska
fundacja założona przez studentów Politechniki Śląskiej w Gliwicach, promuje i organizujące wyścigi pojazdów elektrycznych w ramach cyklu Greenpower zaprezentuje pojazdy elektryczne startujące w wyścigach pojazdów elektrycznych Greenpower, które narodziły się w Angli; obecnie zawody Greenpower mają rangę międzynarodową, w wyścigach biorą udział także drużyny z krajów spoza Europy, między innymi z USA i RPA.


MAM TALENT

Zapraszamy na spotkanie z uczniami chorzowskich szkół – młodymi naukowcami, wynalazcami i konstruktorami, rozwijającymi swoje pasje, którzy będą prezentować własne prace (urządzenia, modele, doświadczenia) z dziedziny fizyki, biologii, biotechnologii, mechaniki, robotyki, modelarstwa i nie tylko.

Zgłoszenia: sekretariat@zstio3.pl
tel. 32 2466 163 lub 32 2465 611


Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4
im. J. Śniadeckiego
ul. św. Piotra 1


FESTIWALOWA ZABAWA Z CHEMIĄ

Zajęcia dla przedszkolaków i uczniów klas I – III szkoły podstawowej.

Zapraszamy 2 grupy po 28 osób – rozpoczęcie zajęć:

 • 1000 – I grupa
 • 1200 – II grupa

Zgłoszenia: Małgorzata Brzozowska – admin@sniadecki.edu.pl


ŚRODA 29 marca 2017


Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Grzegorza Fitelberga
ul. gen. H. Dąbrowskiego 43

 


REWOLUCJE I PRZEŁOMY W MUZYCE
„Zapraszamy uczniów chorzowskich szkół podstawowych, gimnazjów
i ponadgimnazjalnych na wykład / warsztaty, które wprowadzą uczestników w historię zaskakujących przemian w muzyce”.

900 – 1000
Wykład i prezentacja multimedialna dla uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych
Liczba miejsc: 140
 
1030 – 1130
Liczba miejsc: 40
 

lub

1200 – 1300
Liczba miejsc: 40
 

lub

1330 – 1430
Liczba miejsc: 40
 

Zajęcia warsztatowe poprzedzone krótkim wykładem dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej

Zgłoszenia: Zgłoszenia przyjmuje sekretariat szkoły; tel. (32) 2490054 ; sekretariat@fitelberg.pl


Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Lompy 13

 


1100 – 1500
„Matematyczne rewolucje” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych organizowane przez Śląski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki

Trzy tury warsztatów do wyboru:
 
„Japońskie rewolucje” – Zofia Miczek, Anna Ząbkowska – Petka
(godz. 1100 – 1200, 1200 – 1300, 1300 – 1400; każda z grup maks. 20 osób; sala nr 6)
 
„Origami fraktalne” – Marta Kądziołka, Teresa Żodziewska
(godz. 1100 – 1200, 1200 – 1300, 1300 – 1400; każda z grup maks. 20 osób; sala nr 7)
 
„Rewolucyjnie bo nieeuklidesowo” – Grzegorz Derbis
(godz. 1100 – 1200, 1200 – 1300, 1300 – 1400; każda z grup maks. 20 osób; sala nr 8)
 
„Matematyczne powątpiewanie” – Krzysztof Oleś
(godz. 1100 – 1200, 1200 – 1300, 1300 – 1400; każda z grup maks. 20 osób; sala nr 1a)

1400 – 1500
Wykład „Matematyczne rewolucje – jak matematycznie obalono monarchię”
dr Michał Trzęsiok z Katedry Analiz Gospodarczych i Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Sala widowiskowa, 80 osób

Zgłoszenia: koles.3lo@gmail.com


Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4
im. J. Śniadeckiego
ul. św. Piotra 1


FESTIWALOWA ZABAWA Z CHEMIĄ

Zajęcia dla przedszkolaków i uczniów klas I – III szkoły podstawowej.

Zapraszamy 2 grupy po 28 osób – rozpoczęcie zajęć:

 • 1000 – I grupa
 • 1200 – II grupa

Zgłoszenia: Małgorzata Brzozowska – admin@sniadecki.edu.pl


CZWARTEK 30 marca 2017


Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Lompy 13

 


900 – 1000
Warsztaty dziennikarskie – Monika Krężel z „Dziennika Zachodniego” (10 osób)
Historia prasy. Od maszyn drukarskich i linotypu po gazety w Internecie.

Monika Krężel, dziennikarka tytułu „Dziennik Zachodni”. Z prasą regionalną związana od początku lat 90. Pracowała w „Trybunie Śląskiej” w dziale miejskim, następnie reporterskim oraz w dziale łączności z czytelnikami. W „Dzienniku Zachodnim” odpowiadała za przygotowanie cotygodniowego dodatku „Praca – Edukacja”. Obecnie jest dziennikarką działu projektów specjalnych. Publikowała teksty w ogólnopolskiej prasie branżowej, prowadzi zajęcia z zakresu public relations i dziennikarstwa w szkołach w naszym regionie.

Zgłoszenia: grzegorzzarzycki@interia.pl


900 – 1000 (I grupa) oraz 1030 – 1130 (II grupa)
Warsztaty z fotoreporterem – Lucyna Nenow, fotoreporterka „Dziennika Zachodniego” (2 grupy po 10 osób – należy przynieść własne zdjęcia)
Fotorewolucja. Potencjał fotografii we współczesnym świecie.

Lucyna Nenow, fotoreporterka Dziennika Zachodniego z dwudziestoletnim stażem, fotoedytor. Dokumentuje najważniejsze wydarzenia w regionie. Autorka zdjęć znanych postaci polityki, kultury i sportu.

Zgłoszenia: grzegorzzarzycki@interia.pl


1100 – 1200
Wykład z prezentacją – dr Arkadiusz Kuzio – Podrucki
„Szlachecka nobilitacja górniczych młotków” – kariery od górnika do milionera w heraldyce

Ilość miejsc: 25

Zgłoszenia: herrom@interia.pl


Zajęcia w hali elektrowni Huty „Kościuszko”
ul. Metalowców 13


od godz. 1030
Wejście na teren hali – ok. 100 miejsc

 • wystawa starych fotografii i dokumentów „Jak Polak w Brazylii kolej budował” – Jerzy Łuka – Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka
 • pokaz tańca – brazylijska SAMBA

1130 – 1230
Wykład, obraz, muzyka – dr Jacek Kurek

„Dzieje agonii starego świata” (o rewolucji bolszewickiej)

Zgłoszenia: festiwalnauki@slowacki.edu.pl


Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4
im. J. Śniadeckiego
ul. św. Piotra 1


FESTIWALOWA ZABAWA Z CHEMIĄ

Zajęcia dla przedszkolaków i uczniów klas I – III szkoły podstawowej.

Zapraszamy 2 grupy po 28 osób – rozpoczęcie zajęć:

 • 1000 – I grupa
 • 1200 – II grupa

Zgłoszenia: Małgorzata Brzozowska – admin@sniadecki.edu.pl


ZAJĘCIA W PARKU ŚLĄSKIM


900 – 1330
Warsztaty dla młodzieży (w 3 turach) – Budynek przy Alei Gwiazd 2

  900 – 1030 – I tura
1030 – 1230 – II tura
1200 – 1330 – III tura

 1. warsztat ornitologiczno – terenowy
  Przełomowe podejście do polowania na ptaki – aparat fotograficzny i lornetka zamiast strzelby (15 miejsc)
 2. warsztat o sekretnym życiu drzew
  Drzewa czują, komunikują się, planują, cierpią i tęsknią? Rewolucyjnie o drzewach. (15 miejsc)
 3. warsztat przy mikroskopach
  Rewolucja w obserwacji świata – przełomowe odkrycie Antoniego van Leeuwenhoeka. (15 miejsc)
 4. warsztat odnawialnych źródeł energii
  Wybuduj elektrownię z klocków lego. Wyprodukuj prąd (15 miejsc)

900 – 1530
Zajęcia dla seniorów – Budynek przy Alei Głównej i ściankach płaczu

900 – 1030
Przełam się! Czas na rewolucję w postrzeganiu możliwości seniora. Warsztat: język i kultura angielska (15 miejsc)

1045 – 1200
Przełam się! Czas na rewolucję w postrzeganiu możliwości seniora. Warsztat: taniec i ruch (20 miejsc)

1215 – 1330
Przełam się! Czas na rewolucję w postrzeganiu możliwości seniora – spacer z kijami po parku – START SPRZED BARTKA – instruktaż: jak uprawiać nordic walking, opowieść o mijanych atrakcjach parkowych

1400 – 1530
Przełam się! Czas na rewolucję w postrzeganiu możliwości seniora – warsztaty rękodzieła (10 miejsc)

Zgłoszenia: Anna Poraj – anna.poraj@parkslaski.pl


PIĄTEK 31 marca 2017

CHORZOWSKIE CENTRUM KULTURY
ul. Sienkiewicza 3


ZAKOŃCZENIE IX CHORZOWSKIEGO FESTIWALU NAUKI

930 – 1130
Zakończenie IX Chorzowskiego Festiwalu Nauki
Sala audiowizualna – 170 miejsc

 • pokaz chemiczny
 • pokaz multimedialny – co się działo na IX Chorzowskim Festiwalu Nauki
 • WYKŁAD „Mineraloga podróż do wnętrza ciała”
  prof. dr hab. Janusz Janeczek

Zgłoszenia: dyrektor.zso@gmail.com


         


Print Friendly