Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3

II Chorzowski Festiwal Nauki

II Chorzowski Festiwal NaukiZespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3

OMNIBUS

W dniu 10 marca bieżącego roku, w ramach II Chorzowskiego Festiwalu Nauki, nasza szkoła zorganizowała Konkurs „OMNIBUS 2010”. Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas III gimnazjów, wzięło w nim udział dziewięć czteroosobowych zespołów z chorzowskich gimnazjów: Gimnazjum Nr 1 im. Marii Konopnickiej, Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II, Gimnazjum Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Gimnazjum Nr 6 z Oddziałami Sportowymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Miłośników Ziemi Śląskiej, Gimnazjum Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi, Gimnazjum Nr 10 im. Jana Kochanowskiego, Gimnazjum Integracyjnego w Zespole Szkół Integracyjnych oraz Gimnazjum nr 6 im. W. Korfantego w Rudzie Śląskiej.

Konkurs był przeprowadzony w trzech etapach. Uczestnicy mogli się wykazać wiedzą z zakresu przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie oraz ogólnymi wiadomościami o państwach Unii Europejskiej, znajomością języka polskiego, umiejętnością rozpoznawania prostych wyrażeń i słów w takich językach jak: rosyjski, angielski, niemiecki, włoski oraz znajomością gwary śląskiej. Do formułowanych pytań i zadań były wykorzystane prezentacje multimedialne, w trzecim etapie drużyny mogły wspierać się przy odpowiedziach informacjami pozyskiwanymi z Internetu. Walka pomiędzy drużynami była bardzo zacięta, ostatecznie III miejsce zajęło Gimnazjum Nr 6 z Oddziałami Sportowymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Miłośników Ziemi Śląskiej, II miejsce Gimnazjum Nr 10 im. Jana Kochanowskiego, I miejsce Gimnazjum Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w składzie: Hanna Skrzypiec, Paweł Sowa, Katarzyna Boroń, Beniamin Dudek. Gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy wszystkim uczestnikom. Zapraszamy w przyszłym roku na kolejną edycję, już w ramach III Chorzowskiego Festiwalu Nauk.

Rozwój energetyki a ekologia

Konferencja popularnonaukowa „Rozwój energetyki a ekologia” była pierwszą, organizowaną wspólnie z firmą Vattenfall, imprezą II Chorzowskiego Festiwalu Nauki w naszej szkole. Na wstępie dyrektor Krystian Biadacz zacytował uwagi prof. Marka Bartosika z Politechniki Łódzkiej, dotyczące sytuacji energetycznej świata i Polski, w tym ciekawostkę, że w drugiej połowie XX wieku nasze pokolenie zużyło więcej energii, niż wszystkie poprzednie pokolenia w całej poznanej dotychczas historii ludzkości.

Następnie uczestnicy konferencji mogli wysłuchać cyklu ciekawych wykładów przygotowanych przez pracowników firmy Vattenfall: „Zmiany w obszarze energetyki na przestrzeni ostatnich lat i kierunki jej rozwoju” – Jacka Jenerała, „Zagrożenia środowiska naturalnego powodowane przez urządzenia elektroenergetyczne – profilaktyka i likwidacja zagrożeń” – Andrzeja Skrzyszowskiego, „Samochody elektryczne” – Andrzeja Szypa oraz wykładu, podsumowującego spotkanie – „Ocena ryzyka środowiskowego procesów produkcji energii elektrycznej i środków transportu” – dr Janiny Fudały zastępcy dyrektora Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. W konferencji, oprócz uczniów szkół chorzowskich, uczestniczyli uczniowie szkół objętych, tak jak nasza, patronatem firmy Vattenfall: Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Gliwicach, Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Bytomiu wraz z dyrektorem Zygmuntem Rubinem, Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Rybniku wraz z dyrektorem Markiem Holonem. Firma Vattenfall przygotowała także stoisko z folderami i upominkami, nad którym pieczę miała Anna Rutkowska, odpowiedzialna z ramienia firmy za kontakty ze szkołami.

Zobaczyłem, zrozumiałem, wiem

W dniu 12.03.2010 r w ramach II Chorzowskiego Festiwalu Nauki nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 zorganizowali warsztaty tematyczne pod hasłem „Zobaczyłem, zrozumiałem, wiem”. Skierowane one były do uczniów szkół gimnazjalnych i obejmowały pokazy, doświadczenia oraz ćwiczenia z zakresu: fizyki, biologii, elektrotechniki, mechatroniki, robotyki i informatyki. Uczniowie na zajęciach z fizyki mogli się przekonać, jak w praktyce działają podstawowe prawa dynamiki, zasada zachowania energii, siły spójności, przylegania i napięcia, jaki jest wpływ próżni na stan skupienia materii.

Mogli zobaczyć zjawisko polaryzacji światła oraz sposoby zastosowania magnesów neodymowych. Podczas zajęć z biologii uczniowie samodzielnie wykonywali świeże preparaty ze skórki cebuli, paprotki, liści moczarki kanadyjskiej i hodowli pantofelka, po czym obserwowali te zjawiska pod mikroskopem. W pracowni elektrotechniki i elektroniki zademonstrowano badanie wytrzymałości dielektrycznej różnych materiałów, przygotowano pokazy lampy plazmowej, drabiny Jacoba, generatora piorunów, grzejnictwa indukcyjnego. Natomiast w pracowni mechatroniki i robotyki – wspólnie z Wyższą Szkołą Mechatroniki i firmą ENCON – zaprezentowano działanie stanowisk multimedialno-treningowych z napędów elektrycznych, podstaw mechatroniki, sterowników PLC  i techniki regulacji oraz techniki cyfrowej i mikroprocesorowej. Dużym zainteresowaniem cieszyło się również programowanie robotów oraz pokazy ich działania. Natomiast na zajęciach z informatyki zademonstrowano możliwości programu Photoshop, obróbkę graficzną. Uczniowie mogli samodzielnie dokonywać fotomontażu i retuszu oraz pracować w programie do obróbki plików rastrowych. Podczas wszystkich pokazów, doświadczeń i ćwiczeń młodzież miała możliwość zobaczyć na żywo przebieg niektórych zjawisk, zrozumieć ich powstawanie,  i przekonać się, że wiedzieć wtedy można więcej i nauczyć się szybciej.

Europa a Rosja w ujęciu geopolitycznym

W dniu 11 marca 2010 roku w naszej szkole została zorganizowana, w ramach II Chorzowskiego Festiwalu Nauki, przy współudziale Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, konferencja popularnonaukowa „Europa a Rosja w ujęciu geopolitycznym”. Konferencja stanowiła kontynuację cyklu wykładów z zakresu geopolityki, rozpoczętych podczas ubiegłorocznego I CHFN.

Głównym organizatorem konferencji był nauczyciel naszej szkoły mgr Dawid Madejski, a zaproszonymi gośćmi byli pracownicy naukowi: Uniwersytetu Warszawskiego – dr Przemysław Sieradzan – znawca problematyki wschodniej, w szczególności rosyjskiej oraz Uniwersytetu Śląskiego – dr Kornel Skawiński. W konferencji oprócz uczniów naszej szkoły, wzięli udział uczniowie z I LO im. J. Słowackiego, III LO im. Stefana Batorego oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych.

W trakcie swojego wystąpienia dr Przemysław Sieradzan przybliżył problematykę geopolityki, nauki, która od 110 lat jest samodzielną dziedziną w wielu krajach na świecie, a w Polsce ma ambicje stać się odrębną dyscypliną. Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z zagadnieniami, które pozwalają inaczej spojrzeć na politykę państw aspirujących do roli mocarstw światowych. Mieli tez możliwość znaleźć odpowiedzi na postawione wcześniej pytania: Gdzie przebiega rzeczywista granica wschodnia Europy i zachodnia Rosji? Jak kształtują się aktualne strefy wpływów Europy i Rosji? Kto jest dzisiaj „sojusznikiem”, a kto „wrogiem” Europy i Rosji? Czy Europa zdoła utrzymać tempo swojego „marszu na Wschód”, czy też Rosja położy definitywnie tamę dla tego procesu i rozpocznie „rekonkwistę”, odzyskując utracone w 1991 r. terytoria? Czy możliwe jest pokojowe współistnienie Europy i Rosji lub wspólna kooperacja polityczno-militarna, czy raczej obydwa te regiony geopolityczne są skazane na „odwieczny” konflikt?

Ilość zadawanych w trakcie dyskusji pytań oraz ich różnorodność dowiodła, że problematyka przyszłości świata w ujęciu geopolitycznym cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży. Wykłady z geopolityki będziemy kontynuować w przyszłym roku.

III Chorzowski Festiwal Nauki

POKAZY: ZOBACZYŁEM, ZROZUMIAŁEM, WIEM w ZSTiO Nr 3

23 marca 2011 roku od 10:30 do 15:00 klasopracownie – fizyczna, biologiczna, mechatroniczna, elektryczna i dwie informatyczne – zamieniły się w laboratoria, w których uczniowie gimnazjum mogli obserwować i samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, poznać zasady działania urządzeń elektrycznych czy też robotów, wykonać preparaty mikroskopowe i poćwiczyć obrabianie zdjęć w photoshopie.

W pokazach przygotowanych przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły uczestniczyli gimnazjaliści z chorzowskich i rudzkich gimnazjów. Ideę pokazów najpełniej oddaje myśl onfucjusza:USŁYSZAŁEM – ZAPOMNIAŁEM, ZOBACZYŁEM – ZAPAMIĘTAŁEM, ZROBIŁEM – ZROZUMIAŁEM. Kolejna już edycja pokazów, odbywająca się w ramach Chorzowskiego Festiwalu Nauki, ciesząca się niesłabnącym zainteresowaniem, potwierdza, że aktywizujące metody nauczania przynoszą najlepsze efekty.

Polska unitarna czy federalna?

22 marca 2011 r. w murach Chorzowskiego Centrum Kultury odbyła się debata pt. Polska unitarna czy federalna? zorganizowana przez naszą szkołę i Chorzowskie Towarzystwo Naukowe im. Kurta Aldera.

W debacie udział wzięli: dr Małgorzata Myśliwiec (Uniwersytet Śląski), ks. bp Tadeusz Szurman Zwierzchnik Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego, dr Jerzy Gorzelik przewodniczący Ruchu Autonomii Śląska, Marek Wójcik poseł na Sejm RP (Platforma Obywatelska), prof. dr hab. Zygmunt Woźniczka (Uniwersytet Śląski) oraz Leszek Sykulski prezes Instytutu Geopolityki w Częstochowie. Został także odczytany list senatora Bronisława Korfantego (Prawo i Sprawiedliwość), skierowany przez do jej uczestników.

W toku debaty dyskutanci zaprezentowali swoje stanowisko nt. administracyjno-prawnego porządku funkcjonowania państwa. Określili się mianowicie jako zwolennicy unitaryzmu, autonomii (koncepcja autonomicznych regionów – koncepcja pozostająca w ramach państwa unitarnego) oraz federalizmu. Broniąc swoich racji uczestnicy debaty posługiwali się nie tylko argumentami natury prawnej czy historycznej, ale sięgali także do aspektów kulturowych oraz ekonomicznych rozpatrywanego problemu. Swoistym novum było odwołanie się do argumentów z dziedziny geopolityki. Dyskusja odbywała się na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, nie była pozbawiona emocji i kontrowersji, lecz – w przeciwieństwie do „wielkiego świata polityki” – cechowała się szacunkiem i życzliwością, jaką okazywali sobie dyskutanci.

Uczestnicy debaty udowodnili, że rozpatrywane zagadnienie (Polska unitarna czy federalna?), nie jest sporem czysto akademickim, mglistym teorematem, ale realnie istniejącym dylematem, który w perspektywie czasu będzie wymagał rozwiązania.

Mechatronika dzisiaj i jutro

Dnia 24 marca, w ramach III Chorzowskiego Festiwalu Nauki, odbyła się w naszej szkole konferencja popularnonaukowa „Mechatronika dzisiaj i jutro”.

Termin mechatronika pojawił się w Japonii, został po raz pierwszy użyty w roku 1969, najprościej można powiedzieć, że mechatronika stanowi połączenie mechaniki, elektrotechniki i elektroniki, informatyki, automatyki oraz robotyki. Celem konferencji była prezentacja stanu obecnego mechatroniki, pokazanie aspektów projektowania mechatronicznego, modelowania systemów mechatronicznych, już realizowanych wdrożeń oraz prowadzonych badań w tej dziedzinie, zasygnalizowanie, co nas czeka w przyszłości.

Wszyscy mogli wysłuchać niezwykle ciekawych wystąpień:

  • prof. dr hab. inż. Jerzego Świdra, Dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego  Politechniki Śląskiej na temat wybranych aspektów projektowania mechatronicznego;
  • dr inż. Dariusza Szymańskiego, Rektora Wyższej Szkoły Mechatroniki w Katowicach, który przedstawił zarys modelowania systemów mechatronicznych,
  • dr inż. Mariusza Hetmańczyka z Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej o drodze współczesnego inżyniera mechatronika od nowoczesnego kształcenia po atrakcyjne zatrudnienie;
  • Pana Andrzeja Szypa, przedstawiciela firmy Vattenfall, kierownika projektu E – Mobility Polska na temat najnowszego miejskiego samochodu elektrycznego Stromos, zbudowanego przez firmę Vattenfall przy współpracy z Politechniką Śląską;
  • Pana Rafała Bondarowskiego przedstawiciela firmy ASTOR, który zaprezentował działalność swojej firmy, także w zakresie współpracy ze szkołami oraz prowadzonych przez firmę Astor badań, wdrożeń i kierunków rozwoju.

Uczestnicy konferencji mieli również możliwość programowania robotów prezentowanych przez Politechnikę Śląską i firmę Astor, zobaczenia najnowszego samochodu elektrycznego Stromos i wypróbowania skutera i roweru z napędem elektrycznym firmy Vattenfall.

OMNIBUS

W dniu 15 kwietnia 2011 roku w siedzibie naszej szkoły odbyła się II edycja konkursu dla gimnazjalistów Omnibus. W konkursie brały udział czteroosobowe zespoły reprezentujące chorzowskie gimnazja.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy z nich polegał na rozwiązaniu testu wyboru z takich dziedzin jak historia, WOS, fizyka, chemia, geografia czy biologia. Zespoły zostały wyposażone w piloty umożliwiające wybór prawidłowej odpowiedzi, tak, aby komputer mógł zarejestrować odpowiedzi wszystkich grup. Dzięki takiemu rozwiązaniu, wykonanie test u składającego się z pięćdziesięciu pytań przebiegło sprawnie i szybko.

 Do drugiego etapu konkursu dostały się cztery drużyny, które zmierzyły się z zadaniem z języka polskiego i języków obcych jak również wykazały się znajomością obsługi komputera i wykorzystania Internetu.

Po zaciętej rywalizacji zwyciężyło gimnazjum nr 10. Drugie miejsce zajęło gimnazjum nr 2 a na trzecim miejscu uplasowało się gimnazjum nr 1.

V Chorzowski Festiwal Nauki

Sesja popularno – naukowa pt. Nikola Tesla – wspomnienie Geniusza w 70-tą rocznicę śmierci

Dnia 12 marca 2013 roku, zgodnie z harmonogramem V Chorzowskiego Festiwalu Naukowego, odbyła się sesja popularno – naukowa pt. „Nikola Tesla – wspomnienie Geniusza w 70-tą rocznicę śmierci”. Organizatorem sesji było Chorzowskie Towarzystwo Naukowe im. Kurta Aldera, zaś gospodarzem Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3. Honorowy patronat nad sesją objęła Ambasada Republiki Serbii w RP oraz Muzeum Nikoli Tesli w Belgradzie. Swoją obecnością zaszczycili nas J. E. Ambasador Serbii w RP Radojko Bogojević, Konsul Generalny Serbii w RP Mihaiło Petkovski, Konsul Honorowy Republiki Serbii w RP Ranko Tomović. Gościem sesji był także główny organizator V ChFN wiceprezydent Chorzowa Pan Wiesław Ciężkowski oraz dr Waldemar Kwaśny prodziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej. W programie sesji zaplanowano projekcję filmu pt. „Mistrz błyskawic” oraz trzy prelekcje: Krzysztofa K. Słowińskiego i Przemysława Słowińskiego – autorów jedynej w Polsce biografii N. Tesli pt. „Władca piorunów” oraz prof. Andrzeja Krawczyka, prezesa Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu pt. „Wojna prądów: Nikola Tesla vs Thomas Edison”. W sesji uczestniczyli uczniowie chorzowskich szkół, młodzież z rybnickiego Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych, zabrzańskiego Zespołu Szkół nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego, a także społeczność ZSTiO Nr 3, która Nikolę Teslę wybrała na patrona swojej szkoły. Po rozpoczęciu sesji i powitaniu gości przez Prezesa CHTN Pana Dawida Madejskiego i Dyrektora ZSTiO Nr 3 Pana Krystiana Biadacza głos zabrał J. E. Ambasador Serbii w RP Pan Radojko Bogojević, który wyraził wielką radość z zaproszenia i zainteresowania życiem i dokonaniami Jego wielkiego rodaka. Wierzymy, o czym świadczą także głosy uczestników, że sesja przyczyni się do lepszego poznania sylwetki genialnego Serba, któremu los nie szczędził przeciwności. Mamy także nadzieję, że stanie się impulsem dla młodzieży, by poznawać jego ogromny dorobek naukowy. Młodzież ZSTiO Nr 3, przygotowując się do jubileuszu 60 – lecia Szkoły, w czasie którego oficjalnie zostanie nadane V LO i TM-E imię Nikoli Tesli, kontynuować będzie spotkania z genialnym futurologiem w czasie lekcji wychowawczych i klasowych mini – sesji.

Print Friendly, PDF & Email