Organizacja widowni


ORGANIZACJA WIDOWNI I ZGŁOSZENIA UDZIAŁU


PONIEDZIAŁEK 27 marca 2017:

 • INAUGURACJA IX CHORZOWSKIEGO FESTIWALU NAUKI
  Osoba odpowiedzialna i rezerwacja miejsc:
  mgr Grażyna Widera
  e-mail: dyrektor.zso@gmail.com
 •  

 • ZAJĘCIA LABORATORYJNE W ŚLĄSKIM MIĘDZYUCZELNIANYM CENTRUM EDUKACJI
  i BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH

  Osoba odpowiedzialna i rezerwacja miejsc:
  mgr Przemysław Fabjański, mgr Wojciech M. Kwaśny
  e-mail: festiwalnauki@slowacki.edu.pl
 •  

WTOREK 28 marca 2017:

 • ZAJĘCIA W PLANETARIUM ŚLĄSKIM DLA PRZEDSZKOLAKÓW
  Osoba odpowiedzialna i rezerwacja miejsc:
  sekretariat Planetarium
  e-mail: sekretariat@planetarium.edu.pl; tel. 32 745 27 28
 •  

 • MUZEUM W CHORZOWIE
  Osoba odpowiedzialna i rezerwacja miejsc:
  mgr Przemysław Fabjański
  e-mail: festiwalnauki@slowacki.edu.pl
 •  

 • SPOTKANIA Z NAUKĄ I TECHNIKĄ KOMPLEKS SZTYGARKA
  Osoba odpowiedzialna i rezerwacja miejsc:
  zgłoszenia grup odwiedzających: sekretariat@zstio3.pl; tel. 32 2466 163 lub 32 2465 611
 •  

 • FESTIWALOWA ZABAWA Z CHEMIĄ
  Osoba odpowiedzialna i rezerwacja miejsc:
  mgr Małgorzata Brzozowska
  e-mail: admin@sniadecki.edu.pl
 •  

ŚRODA 29 marca 2017:

 • ZAJĘCIA W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ
  Osoba odpowiedzialna i rezerwacja miejsc:
  Zgłoszenia przyjmuje sekretariat szkoły; tel. (32) 2490054 ; e-mail: sekretariat@fitelberg.pl
 •  

 • ZAJĘCIA W MDK ul. Lompy 13
  Osoba odpowiedzialna i rezerwacja miejsc:
  e-mail: koles.3lo@gmail.com
 •  

 • FESTIWALOWA ZABAWA Z CHEMIĄ
  Osoba odpowiedzialna i rezerwacja miejsc:
  mgr Małgorzata Brzozowska
  e-mail: admin@sniadecki.edu.pl
 •  

CZWARTEK 30 marca 2017:

 • ZAJĘCIA W MDK ul. Lompy 13
  Osoba odpowiedzialna i rezerwacja miejsc:
  e-mail: grzegorzzarzycki@interia.pl; herrom@interia.pl
 •  

 • ZAJĘCIA W HALI HUTY „KOŚCIUSZKO”
  Osoba odpowiedzialna i rezerwacja miejsc:
  mgr Przemysław Fabjański
  e-mail: festiwalnauki@slowacki.edu.pl
 •  

 • FESTIWALOWA ZABAWA Z CHEMIĄ
  Osoba odpowiedzialna i rezerwacja miejsc:
  mgr Małgorzata Brzozowska
  e-mail: admin@sniadecki.edu.pl
 •  

 • ZAJĘCIA W PARKU ŚLĄSKIM
  Osoba odpowiedzialna i rezerwacja miejsc:
  mgr Anna Poraj
  e-mail: anna.poraj@parkslaski.pl
 •  

PIĄTEK 31 marca 2017:

 • ZAKOŃCZENIE IX CHORZOWSKIEGO FESTIWALU NAUKI
  CHORZOWSKIE CENTRUM KULTURY

  Osoba odpowiedzialna i rezerwacja miejsc:
  e-mail: dyrektor.zso@gmail.com
 •  


         


Print Friendly