Imprezy towarzyszące


ZASKAKUJĄCA MATEMATYKA
 
webinaria dla uczniów szkół podstawowych (klasy siódme, ósme), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych organizowane przez Śląski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki


 • Zaskakujące prawdopodobieństwo
  zajęcia online, 2 kwietnia 2019 w godzinach 1800 – 1900
 • Zaskakująca geometria
  zajęcia online, 3 kwietnia 2019 w godzinach 1930 – 2030

Zgłoszenia: Krzysztof Oleś koles.3lo@gmail.com


WARSZTATY W SKANSENIE
 
Górnośląski Park Etnograficzny
ul. Parkowa 25
 
4 kwietnia 2019


Moje wymarzone podwórko – warsztaty plastyczno-projektowe

 • godziny rozpoczęcia warsztatów: 900; 1130
 • każda grupa do 15 osób (wiek dowolny)

W poszukiwaniu wiosny – warsztaty florystyczne

 • godziny rozpoczęcia warsztatów: 900; 1130
 • każda grupa do 15 osób (wiek dowolny)

Zwyczaje wielkanocne – warsztaty

 • godziny rozpoczęcia warsztatów: 900; 1000; 1100; 1200
 • każda grupa do 25 osób (wiek dowolny)

Zaczarowana wiklina – warsztaty wikliniarskie

 • godzina rozpoczęcia warsztatów: 1000 (czas trwania około 4 godziny)
 • grupa do 10 osób (dorośli i starsza młodzież)

Zgłoszenia: Adam Rudzik rudzik.adam@gmail.com


WYSTAWA „NOBLIŚCI”
 
1 – 5 kwietnia 2019
 
Filia Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Chorzowie
ul. 3 – go Maja 22


Zgłoszenia: Jolanta Drosdzol chorzow@pbw.katowice.pl


V konferencja z cyklu:
“Współczesne wyzwania w edukacji”
 
dla dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów i rodziców „Idea edukacji włączającej – utopia czy przyszłość placówek edukacyjnych? – dziecko z autyzmem i ZA”
 
4 kwietnia 2019 r. godz. 1200 – 1500
 
Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie
ul. Lompy 13


1210 – 1250
„Idea edukacji włączającej kierunkiem rozwoju organizacyjnego szkoły – badania ewaluacyjne”
dr Karol Bidziński Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

1250 – 1330
„Zajęcia rewalidacyjne w pracy z uczniem z Zespołem Aspergera (ZA): czy praca indywidualna ma sens u osób z trudnościami w funkcjonowaniu społeczno – emocjonalnym?”
dr Krystyna Pomorska psycholog, pedagog, terapeuta behawioralny, wykładowca Uniwersytetu SWPS oraz członek zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej

1345 – 1430
„Jak pracować z klasą, w której uczą się dzieci z autyzmem w tym ZA”
mgr Ilona Rzemieniuk Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera „Nie – Grzeczne Dzieci”

1430 – 1500
„Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów wysokofunkcjonujących ze spektrum ASD”
dr hab. Ewa Borowiec Kierownik Zakładu Dydaktyki Ogólnej i Pedeutologii Uniwersytet Śląski

Zgłoszenia: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chorzowie: konferencjachorzow.ppp@gmail.com, tel. 32 241 54 39


                  


Print Friendly, PDF & Email