Komitet organizacyjny


KOMITET ORGANIZACYJNY
XI CHORZOWSKIEGO FESTIWALU NAUKI


Wiesław CiężkowskiWiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 
 
 


Krystian BiadaczKrystian Biadacz
Członek Komitetu

Krystian Biadacz – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie Batorym. Jest absolwentem kierunku matematyka na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Zarządzania w Oświacie na Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania w Katowicach im. gen. Jerzego Ziętka. Autor programu nauczania matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Członek zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego Ruch Chorzów, członek Chorzowskiego Towarzystwa Naukowego im. Kurta Aldera. Organizator współpracy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska i Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, z Wydziałem Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej, z Instytutem Geopolityki w Częstochowie oraz firmą Tauron Dystrybucja S.A.


Małgorzata BrzozowskaMałgorzata Brzozowska
Członek Komitetu

Małgorzata Brzozowska – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Chorzowie. Jest absolwentką Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego na kierunku filologia polska, ukończyła także studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Oświatą. W 2003r. była inicjatorem podpisania umowy o współpracę z klubem sportowym Ruch Chorzów S.A. w zakresie kształcenia i wychowania młodzieży objętej szkoleniem sportowym. Natomiast w 2008r. była współorganizatorem powstania Licealnego Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w piłce nożnej, jedynego w województwie śląskim i jednego z czterech w Polsce. Współpracuje ze Śląskim Związkiem Piłki Nożnej, Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach i Krakowie, Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Górnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości, Wyższą Szkołą Bankową, Uniwersytetem Śląskim.


Przemysław FabjańskiPrzemysław Fabjański
Członek Komitetu

Dyrektor Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcacych w Chorzowie. Od 1989 opiekun Koła Geografów „Peneplena”, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, praktyczna nauka geografii i związanych z nią dyscyplin, organizowanie Chorzowskiego Tygodnia Podróży oraz spotkań z alpinistami, geografami, podróżnikami, zajęć terenowych; wyjazdy naukowe, wyprawy geograficzne (również na inne kontynenty), opiekun Szkolnego Klubu PTTK, organizowanie wyjazdów narciarskich i żeglarskich; działalność charytatywna: zbiórki pieniędzy i darów dla domów dziecka i ofiar katastrof naturalnych, organizacja występów, koncertów, integracja osób niepełnosprawnych, autor programu edukacyjnego „Szkolne wyprawy geograficzne” i współautor programu nauczania geografii w liceach. Absolwenci szkoły są studentami kierunków przyrodniczych wielu uczelni, wychowanie wielu geografów, laureatów i finalistów ogólnopolskiej olimpiady geograficznej oraz wielu uczestników etapu okręgowego, przygotowanie od strony organizacyjnej i merytorycznej wielu wycieczek turystyczno – geograficznych oraz wypraw geograficznych, m.in. do Indii, Nepalu i na Sri Lankę, do Pakistanu, Myanmaru, Wietnamu, Laosu, Kambodży, Tajlandii, Malezji, Singapuru, Brunei, Bangladeszu, Indonezji, Etiopii, Egiptu, Jordanii, Turcji i krajów europejskich, organizacja trekingów w Himalaje i Karakorum. P.: wiele artykułów (reportaży) w prasie lokalnej i krajowej , audycji radiowych, częsty gość programów telewizyjnych dotyczących problematyki edukacyjnej i podróżniczej (programy lokalne i ogólnopolskie), autor reportażu „Szkolny dzienniczek indyjskiej przygody” (2007).


Roman HerrmannRoman Herrmann
Członek Komitetu

Roman Herrmann – dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Chorzowie. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego na kierunku historia. Wiceprezes oddziału katowickiego Polskiego Towarzystwa Historycznego i członek zarządu Koła Wielkie Hajduki Związku Górnośląskiego. Zastępca redaktora naczelnego miesięcznika społeczno – kulturalnego „Hajduczanin”. Autor publikacji o tematyce regionalnej.


Wojciech KwaśnyWojciech M. Kwaśny
Członek Komitetu

Nauczyciel dyplomowany w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie, w skład którego wchodzi I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego oraz Gimnazjum Dwujęzyczne. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Wykładowca przedmiotów fizyka i informatyka. Inicjator podłączenia szkół średnich do sieci Internet. Nauczyciel prowadzący olimpijczyków z fizyki i informatyki, w tym zwycięzcy Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej w 2008 roku oraz finalisty tejże Olimpiady w 2012 r. Za swoje osiągnięcia wyróżniony dyplomami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Uczestnik szkoleń dla nauczycieli fizyki w Międzynarodowym Laboratorium Cząstek Elementarnych CERN w Genewie w latach 2007 – 2008. Reprezentant Polski na Międzynarodowe Warsztaty GIFT 2009 w dniach 19 – 23 kwietnia w Wiedniu organizowane we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną ESA. Szkolny koordynator projektów europejskich wdrażanych przez szkołę. Współorganizator konkursów przedmiotowych z przedmiotu fizyka i informatyka. Od roku 1999 Członek Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Chorzowa.


Krzysztof OleśKrzysztof Oleś
Członek Komitetu

Krzysztof Oleś – nauczyciel matematyki w chorzowskim III Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego, instruktor kół matematycznych w Młodzieżowym Domu Kultury w Chorzowie. Przewodniczący Oddziału Śląskiego oraz członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie ICT, języków obcych oraz informatyki, organizacji i zarządzania oświatą. Jest opiekunem uczniów startujących w konkursach i olimpiadach. Publikował m.in. w „Delcie”, kwartalniku „Nauczyciele i Matematyka”, „Tygodniku Powszechnym”. Uhonorowany Statuetką Batorego, Nagrodą Korczakowską oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


Grażyna WideraGrażyna Widera
Członek Komitetu

Grażyna Widera – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie. Jest absolwentką Wydziału Artystyczno – Pedagogicznego Uniwersytetu Śląskiego na kierunku wychowanie muzyczne, ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą oraz ICT, języka angielskiego i języka polskiego. Jest opiekunem Młodzieżowej Rady Miasta oraz czynnym instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego.


Grzegorz ZarzyckiGrzegorz Zarzycki
Członek Komitetu

Nauczyciel języka polskiego w IV LO w Chorzowie i Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie, absolwent IV LO i Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od lat zajmuje się problemami związanymi z regionem i gwarą śląską. Inicjator i organizator wielu przedsięwzięć o charakterze naukowym, kulturotwórczym i charytatywnym. Pomysłodawca i organizator konkursów recytacji w mowie śląskiej o zasięgu regionalnym. Współautor dwóch książek o tematyce regionalnej. Laureat licznych nagród, m. In. Nagrody Korczakowskiej (2013), Nagrody im. Kurta Adlera – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji (2014).


Print Friendly, PDF & Email