VII Chorzowski Festiwal Nauki EDYCJA 2015


KOMITET ORGANIZACYJNY
VII CHORZOWSKIEGO FESTIWALU NAUKI


Wiesław CiężkowskiWiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 
 
 


Krystian BiadaczKrystian Biadacz
Członek Komitetu

Krystian Biadacz – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie Batorym. Jest absolwentem kierunku matematyka na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Zarządzania w Oświacie na Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania w Katowicach im. gen. Jerzego Ziętka. Autor programu nauczania matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Członek zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego Ruch Chorzów, członek Chorzowskiego Towarzystwa Naukowego im. Kurta Aldera. Organizator współpracy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska i Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, z Wydziałem Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej, z Instytutem Geopolityki w Częstochowie oraz firmą Tauron Dystrybucja S.A.


Małgorzata BrzozowskaMałgorzata Brzozowska
Członek Komitetu

Małgorzata Brzozowska – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Chorzowie. Jest absolwentką Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego na kierunku filologia polska, ukończyła także studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Oświatą. W 2003r. była inicjatorem podpisania umowy o współpracę z klubem sportowym Ruch Chorzów S.A. w zakresie kształcenia i wychowania młodzieży objętej szkoleniem sportowym. Natomiast w 2008r. była współorganizatorem powstania Licealnego Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w piłce nożnej, jedynego w województwie śląskim i jednego z czterech w Polsce. Współpracuje ze Śląskim Związkiem Piłki Nożnej, Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach i Krakowie, Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Górnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości, Wyższą Szkołą Bankową, Uniwersytetem Śląskim.


Przemysław FabjańskiPrzemysław Fabjański
Członek Komitetu

Dyrektor Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcacych w Chorzowie. Od 1989 opiekun Koła Geografów „Peneplena”, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, praktyczna nauka geografii i związanych z nią dyscyplin, organizowanie Chorzowskiego Tygodnia Podróży oraz spotkań z alpinistami, geografami, podróżnikami, zajęć terenowych; wyjazdy naukowe, wyprawy geograficzne (również na inne kontynenty), opiekun Szkolnego Klubu PTTK, organizowanie wyjazdów narciarskich i żeglarskich; działalność charytatywna: zbiórki pieniędzy i darów dla domów dziecka i ofiar katastrof naturalnych, organizacja występów, koncertów, integracja osób niepełnosprawnych, autor programu edukacyjnego „Szkolne wyprawy geograficzne” i współautor programu nauczania geografii w liceach. Absolwenci szkoły są studentami kierunków przyrodniczych wielu uczelni, wychowanie wielu geografów, laureatów i finalistów ogólnopolskiej olimpiady geograficznej oraz wielu uczestników etapu okręgowego, przygotowanie od strony organizacyjnej i merytorycznej wielu wycieczek turystyczno – geograficznych oraz wypraw geograficznych, m.in. do Indii, Nepalu i na Sri Lankę, do Pakistanu, Myanmaru, Wietnamu, Laosu, Kambodży, Tajlandii, Malezji, Singapuru, Brunei, Bangladeszu, Indonezji, Etiopii, Egiptu, Jordanii, Turcji i krajów europejskich, organizacja trekingów w Himalaje i Karakorum. P.: wiele artykułów (reportaży) w prasie lokalnej i krajowej , audycji radiowych, częsty gość programów telewizyjnych dotyczących problematyki edukacyjnej i podróżniczej (programy lokalne i ogólnopolskie), autor reportażu „Szkolny dzienniczek indyjskiej przygody” (2007).


Roman HerrmannRoman Herrmann
Członek Komitetu

Roman Herrmann – dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Chorzowie. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego na kierunku historia. Wiceprezes oddziału katowickiego Polskiego Towarzystwa Historycznego i członek zarządu Koła Wielkie Hajduki Związku Górnośląskiego. Zastępca redaktora naczelnego miesięcznika społeczno – kulturalnego „Hajduczanin”. Autor publikacji o tematyce regionalnej.


Wojciech KwaśnyWojciech M. Kwaśny
Członek Komitetu

Nauczyciel dyplomowany w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie, w skład którego wchodzi I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego oraz Gimnazjum Dwujęzyczne. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Wykładowca przedmiotów fizyka i informatyka. Inicjator podłączenia szkół średnich do sieci Internet. Nauczyciel prowadzący olimpijczyków z fizyki i informatyki, w tym zwycięzcy Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej w 2008 roku oraz finalisty tejże Olimpiady w 2012 r. Za swoje osiągnięcia wyróżniony dyplomami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Uczestnik szkoleń dla nauczycieli fizyki w Międzynarodowym Laboratorium Cząstek Elementarnych CERN w Genewie w latach 2007 – 2008. Reprezentant Polski na Międzynarodowe Warsztaty GIFT 2009 w dniach 19 – 23 kwietnia w Wiedniu organizowane we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną ESA. Szkolny koordynator projektów europejskich wdrażanych przez szkołę. Współorganizator konkursów przedmiotowych z przedmiotu fizyka i informatyka. Od roku 1999 Członek Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Chorzowa.


Krzysztof OleśKrzysztof Oleś
Członek Komitetu

Krzysztof Oleś Nauczyciel matematyki w chorzowskim III Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego. Członek Zarządu Katowicko-Częstochowskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz informatyki. Jest opiekunem uczniów startujących w konkursach i olimpiadach. Publikował m. in. w „Delcie”, kwartalniku „Nauczyciele i Matematyka”, „Tygodniku Powszechnym”.


Grażyna WideraGrażyna Widera
Członek Komitetu

Grażyna Widera – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie. Jest absolwentką Wydziału Artystyczno – Pedagogicznego Uniwersytetu Śląskiego na kierunku wychowanie muzyczne, ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą oraz ICT, języka angielskiego i języka polskiego. Jest opiekunem Młodzieżowej Rady Miasta oraz czynnym instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego.


Grzegorz ZarzyckiGrzegorz Zarzycki
Członek Komitetu

Nauczyciel języka polskiego w IV LO w Chorzowie i Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie, absolwent IV LO i Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od lat zajmuje się problemami związanymi z regionem i gwarą śląską. Inicjator i organizator wielu przedsięwzięć o charakterze naukowym, kulturotwórczym i charytatywnym. Pomysłodawca i organizator konkursów recytacji w mowie śląskiej o zasięgu regionalnym. Współautor dwóch książek o tematyce regionalnej. Laureat licznych nagród, m. In. Nagrody Korczakowskiej (2013), Nagrody im. Kurta Adlera – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji (2014).


Wiesław CiężkowskiDRODZY CHORZOWIANIE.

Już po raz siódmy zapraszam w imieniu organizatorów do udziału w Chorzowskim Festiwalu Nauki. Zaproszenie kieruję do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, w tym do naszych Seniorów. W tegorocznej ofercie znajdą Państwo z pewnością coś interesującego dla siebie.

Sukces poprzednich edycji festiwalu, organizowanego przy współpracy z ośrodkami akademickimi oraz środowiskami pozauczelnianymi związanymi z naszym miastem, udowadnia, że nauka nie jest nudna. Rosnąca z roku na rok liczba uczestników wydarzeń festiwalowych może przekonać się, jak bardzo inspirujące i fascynujące jest obcowanie z wiedzą.

Oczywistym celem festiwalu, którego formuła ulega ciągłym i twórczym ewolucjom, jest popularyzacja nauki, promocja wśród mieszkańców Chorzowa najważniejszych osiągnięć technicznych, a także rozbudzenie zainteresowań szeroko rozumianą wiedzą, kulturą i sztuką.

Program VII Chorzowskiego Festiwalu Nauki, któremu nadaliśmy w tym roku tytuł: „Światło – Umysł – Zdrowie”, został przygotowany zgodnie z prezentowaną wyżej ideą. Inspirowaliśmy się Faktem ogłoszenia przez ONZ roku 2015 Międzynarodowym Rokiem Światła i technologii Wykorzystujących Światło. Jak powiedział Stephen Hawking: „Fundamentalna zasada rządząca wszechświatem: przyczyny występują przed skutkami, nigdy odwrotnie”. Ta oczywistość przyświeca naszym działaniom, a szeroka oferta propozycji naukowych umacnia we mnie pewność, że będą one nie tylko znakomitą okazją do zapamiętania naszej oferty naukowej, ale dadzą również możliwość przeżycia fascynującego spotkania z różnymi dziedzinami wiedzy.

W tym roku do współpracy zaprosiliśmy m.in. Wydziały Uniwersytetu Śląskiego: Matematyki, Fizyki i Chemii, Informatyki i Nauki o Materiałach, Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, Wyższą Szkołę Techniczną z Katowic, Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej, Górnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości im. Karola Goduli i Planetarium Śląskie. W ramach festiwalu odbędą się liczne imprezy towarzyszące: spektakle teatralne, konferencje, zwiedzanie elektrowni Elcho oraz (po raz drugi w Chorzowie) Festiwal Robotów.

Bogata i różnorodna oferta, która zostanie zaprezentowana w ramach VII Festiwalu Nauki utwierdza mnie także w przekonaniu, że uda nam się zaprezentować nie tylko aspiracje badawcze znakomitych specjalistów, ale także spełnić oczekiwania poznawcze i naukowe mieszkańców Chorzowa.

VII Chorzowski Festiwal Nauki będzie trwał od 23 marca do 27 marca 2015 r. Nie sposób wymienić tu zaproponowanych bloków tematycznych, zapraszam więc do uważnego przestudiowania programu VII Chorzowskiego Festiwalu Nauki.

Zapraszamy do szkół wyższych oraz placówek kulturalnych i naukowych na terenie naszego Miasta, organizujących zajęcia w poszczególne dni Festiwalu. Dziękuję tym wszystkim, którzy okazali gotowość do podzielenia się swym doświadczeniem i wiedzą. Dziękuję organizatorom za bezinteresowne zaangażowanie w przygotowanie festiwalu, a wszystkim uczestnikom życzę uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące różnych dziedzin nauki i w konsekwencji – własnego życia.

Z poważaniem.
mgr Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego


PONIEDZIAŁEK 23 marca 2015

CHORZOWSKIE CENTRUM KULTURY
ul. Sienkiewicza 3


INAUGURACJA VII CHORZOWSKIEGO FESTIWALU NAUKI


930 – 1100
Inauguracja VII Chorzowskiego Festiwalu Nauki

 • pokaz chemiczny
 • przywitanie i słowo wstępne Prezydenta Miasta Chorzów

dr Antoni Winiarski

Wykład inauguracyjny:
Wiatr słoneczny i zorze polarne
dr Antoni Winiarski
Instytut Fizyki – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Naładowane cząstki wyrzucane są ze Słońca z olbrzymią prędkością we wszystkich kierunkach. To wiatr słoneczny, który docierając do ziemskiej atmosfery powoduje powstanie pięknego zjawiska zorzy polarnej, ponieważ pole magnetyczne Ziemi kieruje ten strumień cząstek w okolice biegunów magnetycznych naszej planety. Źródłem pięknych barw są cząsteczki gazów naszej atmosfery, których świecenie wywołuje wiatr słoneczny.

 • Spektakl „Lightshow” Teatru Nam – Tara

1000 – 1330
Pokazy w bojowych wozach strażackich przed Chorzowskim Centrum Kultury

Strażacy zaprezentują dwa wozy bojowe: ratowniczo – gaśniczy i ratownictwa technicznego. Pokazy rozpoczynać się będą co pół godziny od godz. 1000 do godz. 1300. Zakończenie prezentacji przewidywane jest na godz. 1330. Grupa powinna liczyć do 25 osób.


ŚLĄSKIE MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM EDUKACJI I BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
ul. 75 Pułku Piechoty 1


Warsztaty dla uczniów. Grupy mogą liczyć do 15 osób.
UWAGA: Jedna grupa może skorzystać po kolei z kilku laboratoriów.

1200 – 1500
Zajęcia w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego

 1. laboratorium fizyki powierzchni
 2. laboratorium mikroskopii skaningowej (mikroskopia sił atomowych/ tunelowa mikroskopia skaningowa)
 3. laboratorium elektroniki i robotyki
 4. laboratorium symulacji komputerowych
 5. laboratorium laserowej spektroskopii optycznej
 6. laboratorium termowizji
 7. laboratorium fluorescencyjnego obrazowania mikroskopowego
 8. laboratorium wysokorozdzielczej mikroskopii elektronowej
 9. laboratorium nanoindentacji i mikroskopii sił atomowych
 10. laboratorium świecących polimerów
 11. laboratorium wodorowych ogniw paliwowych
 12. laboratorium biologii komórki

MIEJSKI DOM KULTURY „BATORY”
ul. Stefana Batorego 6
Sala widowiskowa – 200 miejsc


1300 – 1430
Monodram Głodne dziecko Elizabeth Very Rathenbock (tłumaczenie: Karolina Bikont)

Reżyseria: Alina Chechelskiea – Płoskonka

Scenografia, kostiumy: Sławomir Smolorz

Opracowanie muzyczne: Beata Przybylska

Występuje: Sabina Michalska/ Katarzyna Gajowniczek

Czas trwania: spektakl – ok. 50 min., warsztaty – ok. 30 min.

Po spektaklu: warsztaty z psychologiem na temat anoreksji i bulimii

Spektakl dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów, starszych klas szkoły podstawowej, a także rodziców, dziadków, opiekunów i wszystkich zainteresowanych.

Spektakl pokazuje zjawisko chorobowe, jakim jest anoreksja, uświadamia zagrożenia wynikające z kompulsywnych zaburzeń odżywiania i wskazuje drogi szukania pomocy. Zachęca do otwartego mówienia o swoich problemach.


AKADEMICKI ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 2
ul. Farna 5 – 7


1300 – 1600
Konferencja szkoleniowo – metodyczna nauczycieli matematyki

TEMAT
Blaski i cienie nowych technologii w nauczaniu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych
TERMIN KONFERENCJI
23 marca 2015 r., godz. 1300 – 1600
GRUPA DOCELOWA
Nauczyciele matematyki szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
PROGRAM KONFERENCJI

1300 – 1310 – Otwarcie
 
1310 – 1350 – Wykład: Wyzwania i zadania dla polskiej edukacji związane z zachodzącymi zmianami modelu dydaktycznego. Prof. dr hab. Lech Mankiewicz, dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN.
 
1350 – 1415 – Przerwa na kawę.
 
1415 – 1455 – Wykład: Jak sprawić, żeby szkoła uczyła kreatywności, a nie ją zabijała? Interdyscyplinarne podejście do nauczania. Prof. dr hab. Grażyna Rygał, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.
 
1455 – 1540 – Wykład: Matematyka i jej czasy. Dr Zdzisław Pogoda, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 
1540 – 1600 – Referat: Rola kalkulatora graficznego w rozwijaniu twórczych postaw uczniów w trakcie nauczania i uczenia się matematyki. Jarosław Kowalski, LO Myszków.
 
1540 – 1600 – Zakończenie

Zgłoszenia na konferencję – do 15 marca przyjmuje Krzysztof Oleś.


ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH nr 2
im. Gerarda Cieślika
ul. Wolności 133
WARSZTATY TOWARZYSZĄCE KONFERENCJI
20 marca 2015 piątek, godz. 1700 – 2200


Wieczorne spotkanie z matematyką – warsztaty z udziałem uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, nauczycieli – koordynator: mgr Zofia Majerska.

Konferencji metodycznej towarzyszyć będzie wystawa aktualnej literatury pedagogiczno – psychologicznej przygotowanej przez Filię PBW w Chorzowie oraz wystawa prezentująca dorobek Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Oddziału Katowicko – Częstochowskiego. Uczestnicy warsztatów otrzymają materiały konferencyjne oraz potwierdzenie udziału w konferencji.

Informacja o warsztatach: www.wieczor.tk


WTOREK 24 marca 2015


ŚLĄSKIE MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM EDUKACJI I BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
ul. 75 Pułku Piechoty 1


1000 – 1100
WYKŁAD.
prof. dr hab. Jacek Szade Synchrotron – najsilniejsze źródło światła już w Polsce.

1100 – 1500
Zajęcia w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego

Warsztaty dla uczniów. Grupy mogą liczyć do 15 osób.
UWAGA: Jedna grupa może skorzystać po kolei z kilku laboratoriów.

 1. laboratorium fizyki powierzchni
 2. laboratorium mikroskopii skaningowej (mikroskopia sił atomowych/ tunelowa mikroskopia skaningowa)
 3. laboratorium elektroniki i robotyki
 4. laboratorium symulacji komputerowych
 5. laboratorium laserowej spektroskopii optycznej
 6. laboratorium termowizji
 7. laboratorium fluorescencyjnego obrazowania mikroskopowego
 8. laboratorium wysokorozdzielczej mikroskopii elektronowej
 9. laboratorium nanoindentacji i mikroskopii sił atomowych
 10. laboratorium świecących polimerów
 11. laboratorium wodorowych ogniw paliwowych
 12. laboratorium biologii komórki

Elektrociepłownia Chorzów „ELCHO”
ul. M. Skłodowskiej Curie 30


1000 – 1130
Zwiedzanie Elektrociepłowni połączone z wykładem Skąd się bierze światło?

Grupa zwiedzających: do 25 osób.


ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 4
im. J. Śniadeckiego
ul. Św. Piotra 1


Zapraszamy dzieci przedszkolne i uczniów szkół podstawowych na zajęcia chemiczne, których motywem przewodnim będzie światło. Seria ciekawych doświadczeń ukaże dzieciom fascynujący świat nauki obserwowany w życiu codziennym. Być może będą one inspiracją do zaszczepienia zainteresowania naukami ścisłymi. Zajęcia będą odbywały w pracowniach chemicznych. Osoby prowadzące: W. Bachowska, K. Smolarczyk, G. Barakońska, K. Nawrat, A. Pawlik, J. Nowara, J. Martynowska, S. Gryska, I. Maj.

Zapraszamy 3 grupy po 30 osób. Zajęcia z grupami rozpoczynają się o godzinie: 1030, 1130 oraz 1230


GÓRNOŚLĄSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
ul. Urbanowicza 2


Górnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku

 
 Temat wykładu:
Z wizytą u św. Jakuba – tajemnice katedry w Santiago de Compostella

Wykładowca:
dr Paweł Nowakowski

Miejsce wykładu:
Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów, ul. Urbanowicza 2
Aula; Ilość miejsc: 50

Termin:
24 marca 2015 r., godz. 1600

dr Paweł Nowakowski prowadził takie cykle wykładów: Filozofia i estetyka Dalekiego Wschodu na Uniwersytecie Jagiellońskim, Symbolika w kulturze japońskiej na wybranych przykładach w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz Kioto – kulturowa stolica Japonii i Podróżowanie po Europie i Azji w Akademii Ignatianum w Krakowie


dr Paweł Nowakowski

Historyk, teolog; absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie; wykładowca Akademii Ignatianum w Krakowie. Wielokrotny stypendysta Ministra Edukacji Narodowej oraz rządu włoskiego. W 2007 r. powołany przez MEN do zespołu eksperckiego z przedmiotu historia, opracowującego zmianę podstawy programowej dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W latach 2008 – 2009 w redakcji TVP „Historia”. Autor i współautor kilkunastu publikacji naukowych oraz książek: Kioto, Warszawa 2011, Santiago de Compostela, Warszawa 2011 oraz Poczet najznamienitszych Polaków (Kraków 2005).


ŚRODA 25 marca 2015


Sztygarka

FESTIWAL ROBOTÓW 2014
ŚLĄSKI KOMPLEKS DOBREGO SMAKU I KLIMATU
S Z T Y G A R K A
ul. Piotra Skargi 34 a/d
MAGAZYN CIEKŁEGO POWIETRZA


ORGANIZATORZY:

 • Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej w Chorzowie
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie
 • Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły „KISS” Katowice


HARMONOGRAM FESTIWALU ROBOTÓW 2015

800 – 845 : rejestracja drużyn, kontrola techniczna robotów/ urządzeń


900 – 930 : zawody ŚWIATŁOLUB

Kategoria Światłolub

Ta kategoria obejmuje najprostsze amatorskie roboty mobilne. Zadaniem tego typu robota jest poruszanie się w kierunku źródła światła. Jego budowa nie wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy – wystarczy odrobina zdolności modelarskich i znajomość zasad elektroniki na poziomie omawianym w klasach 3 gimnazjum (przedmiot technika).


930 – 1030 : zawody Daytona Lego

Kategoria Daytona Lego

W tej kategorii robot (zbudowany tylko i wyłącznie na bazie Lego Mindstorms) pokonuje na czas labirynt. Założenia regulaminowe konkursu dają szansę każdemu młodemu konstruktorowi robotów, który posiada podstawową wiedzę dotyczącą konstruowania i programowania Lego Mindstorms.


1030 – 1100 : wykład – Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Technologii i Mechatroniki

WYKŁAD: Automatyka inteligentnego budynku
dr inż. Lucjan Kozielski

1100 – 1200 : wykład – Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn

WYKŁAD: Nowy wymiar nauki, czyli poszerzona rzeczywistość jako sposób patrzenia na świat
dr inż. Marcin Januszka


1200 – 1300 : zawody LineFollower

Kategoria LineFollower

Zadaniem robotów LineFollower jest pokonanie w jak najkrótszym czasie trasy, którą wyznacza czarna linia umieszczona na białym tle (lub na odwrót – biała linia na czarnym tle). Do sterowania robotów LineFollower najczęściej wykorzystuje się mikrokontrolery (np. AVR). Roboty LineFollower konstruuje się również na bazie Lego Mindstorms.


1300 – 1345 : konkurs Robotomaniacs

Kategoria Robotomaniacs

Kategoria dla każdego, rozgrywana bez podziału na grupy wiekowe oraz praktycznie bez żadnych ograniczeń sprzętowych. W tej kategorii liczy się pomysłowość i kreatywność. Roboty lub urządzenia elektroniczne prezentowane w kategorii Robotomaniacs mogą wykonywać dowolne, wymyślone prze konstruktora czynności – to pole do popisu dla modelarzy, pasjonatów elektroniki.


1400 – 1430 : podsumowanie zawodów i konkursu, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

     

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową festiwalu: robotf.edu.pl


900 – 1400
pokazy, prezentacje przygotowane przez zaproszonych Gości

 • Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej
 • Wydział Mechaniczny – Technologiczny Politechniki Śląskiej, jednej z najlepszych uczelni technicznych w Polsce, kształci studentów między innymi na kierunkach automatyki i robotyki, informatyki stosowanej, inżynierii materiałowej i mechatroniki.

  Wydział Mechaniczny Technologiczny przedstawi różne systemy poszerzonej rzeczywistości oraz wykład dr inż. Marcina Januszka Nowy wymiar nauki, czyli poszerzona rzeczywistość jako sposób patrzenia na świat.


  • Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
  • W ramach Wydziału rozwijane są dwa kierunki działalności naukowej: informatyka oraz nauka o materiałach. Wydział prowadzi kształcenie studentów na kierunkach: Informatyka, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, edukacja techniczno – informatyczna oraz mechatronika.

   Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach zaprezentuje zestawy dydaktyczne wykonane przez studentów w ramach prac dyplomowych oraz zestawy dydaktyczne firm: Elteko z Bydgoszczy, której specjalnością jest automatyka przemysłowa (autoryzowany dystrybutor firmy SIEMENS) oraz firmy Aktin zajmującej się kompleksowym wyposażaniem szkół i placówek oświatowych a także wykład Automatyka inteligentnego budynku dr inż. Lucjana Kozielskiego.   • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
   • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach – młoda i dynamicznie rozwijającą się Uczelnia, kształci studentów, między innymi na kierunku mechatronika w specjalnościach: inżynieria medyczna, kontrola i sterowanie w budynkach inteligentnych, systemy inteligentne, mechatronika pojazdów oraz automatyka i sterowanie.

    Wyższą Szkoła Techniczna zaprezentuje robota kroczącego, robota jeżdżącego z czujnikiem ultradźwiękowym, samochód zdalnie sterowany (pół metra długości) o napędzie elektrycznym i rozpędzający się do prędkości 70 km/h oraz samochód na bluetooth pod systemem Android.


    • Firma ENCON Sp. z o. o. z Wrocławia
    • Firma ENCON Spółka z o.o. – biuro inżynierskie automatyki przemysłowej specjalizujące się w obszarze automatyki procesowej, budowy maszyn oraz systemów zrobotyzowanych zaprezentuje zestawy dydaktyczne z mechatroniki i robotyki.


     • Wydawnictwo HELION S. A. z Gliwic
     • Grupa Wydawnicza Helion S.A. – wydawnictwo specjalistyczne, od wielu lat lider w sektorze książki informatycznej, sponsor nagród dla uczestników Festiwalu.


      Elektrociepłownia Chorzów „ELCHO”
      ul. M. Skłodowskiej Curie 30


      1000 – 1130
      Zwiedzanie Elektrociepłowni połączone z wykładem Skąd się bierze światło?

      Grupa zwiedzających: do 25 osób.


      ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 4
      im. J. Śniadeckiego
      ul. Św. Piotra 1


      Zapraszamy dzieci przedszkolne i uczniów szkół podstawowych na zajęcia chemiczne, których motywem przewodnim będzie światło. Seria ciekawych doświadczeń ukaże dzieciom fascynujący świat nauki obserwowany w życiu codziennym. Być może będą one inspiracją do zaszczepienia zainteresowania naukami ścisłymi. Zajęcia będą odbywały w pracowniach chemicznych. Osoby prowadzące: W. Bachowska, K. Smolarczyk, G. Barakońska, K. Nawrat, A. Pawlik, J. Nowara, J. Martynowska, S. Gryska, I. Maj.

      Zapraszamy 3 grupy po 30 osób. Zajęcia z grupami rozpoczynają się o godzinie: 1030, 1130 oraz 1230


      Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
      Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
      ul. Sportowa 29


      ZAJĘCIA WARSZTATOWE

      Eksplozja kontrolowana czyli pokazy doświadczeń chemicznych i fizycznych (Fabryka Wiedzy)
      Dzięki warsztatom każdy będzie mógł się poczuć jak prawdziwy naukowiec. Samodzielne wykonywanie nieskomplikowanych eksperymentów sprawi, że przenikniecie do świata wiedzy pełnego niecodziennych zjawisk i tajemnic wymagających odkrycia. Celem jest stymulowanie twórczej i aktywnej postawy oraz uświadomienie, jak ciekawa może być otaczająca nas rzeczywistość. Wspólnie wykonamy eksperymenty, które wyjaśnią podstawowe mechanizmy i zjawiska zachodzące w przyrodzie. Fascynujące zajęcia praktyczne wprowadzą Was w świat fizyki, chemii i biologii, dzięki czemu nauka stanie się czystą przyjemnością.
       
      Zajęcia odbywają się w 3 grupach po 50 miejsc w godzinach: 900 – 1000; 1000 – 1100; 1100 – 1200; (młodzież) (AULA – B)
      Słuchaj siebie – trening asertywności
      Roman Kraczla, prezes SMG/KRC Poland, Human Resources
      Warsztaty polecamy tym, którzy napotykają trudności przy odmawianiu i otwartym wygłaszaniu swoich opinii oraz osobom uległym w relacjach z innymi. To się może zmienić! Podczas warsztatów dowiesz się (i przećwiczysz), jak komunikować się z ludźmi, aby pozostać wiernym sobie.
       
      Zajęcia odbywają się w 2 grupach po 25 miejsc w godzinach: 900 – 1030 oraz 1200 – 1330 (młodzież i dorośli) (slala nr 5)
      Nowoczesne techniki prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych
      Roman Kraczla, prezes SMG/KRC Poland, Human Resources
      Coraz częściej pracodawcy rezygnują z tradycyjnych rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami. Możesz zostać zaproszony na „assessment” lub „development center”/ Brzmi obco? Weź udział w warsztatach, a ten eksperyment przybliży Ci nowoczesne metody rekrutacji pracowników i podpowie, jakich błędów nie popełniać podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
       
      Zajęcia odbywają się w jednej grupie 25. osobowej w godzinach: 1030 – 1200 (młodzież i dorośli) (slala nr 5)
      Zrób dobre pierwsze wrażenie – rola wizerunku w życiu prywatnym i zawodowym
      Agnieszka Płócieniczak, Biar Beauty Group
      Rozmówca spotkany po raz pierwszy wyrabia sobie o nas opinię w ciągu 10-15 sekund od chwili poznania. Wygląd zewnętrzny człowieka pozwala na wnioskowanie o jego kompetencjach, pozycji społecznej, wykonywanej pracy. Podczas warsztatów podpowiemy, jak zrobić dobre pierwsze wrażenie. Wyjaśnimy, czym jest efekt „halo” i „aureoli”. Kupimy się na kwestiach związanych ze strojem i makijażem. Pomożemy zadbać o Twój dobry wizerunek.
       
      Zajęcia odbywają się w jednej grupie 30. osobowej w godzinach: 910 – 1000 (młodzież i dorośli) (slala nr 7)
      Ubiór do pracy – złote zasady dobrego wizerunku
      Agnieszka Płócieniczak, Biar Beauty Group
      Odpowiedni Dress Code w pracy może okazać się twoją porażką zawodową lub sukcesem. Dlatego podczas warsztatów dowiesz się, co wpływa na twój wizerunek i dlaczego strój jest tak ważnym elementem w budowaniu wizerunku biznesowego.
       
      Zajęcia odbywają się w jednej grupie 30. osobowej w godzinach: 1000 – 1100 (młodzież i dorośli) (slala nr 7)
      Kolor w ubiorze a wygląd naszej cery
      Agnieszka Płócieniczak, Biar Beauty Group
      Czy wiesz, jak duży wpływ ma kolor ubrania, jakie nosisz, na wygląd twoje cery? Dlaczego twoja cera raz wygląda promiennie, a innym razem daje efekt szarości i zmęczenia? Jeżeli nie to zapraszamy na warsztaty, gdzie dowiesz się o potędze koloru.

       
      Zajęcia odbywają się w jednej grupie 30. osobowej w godzinach: 1100 – 1200 (młodzież i dorośli) (slala nr 7)

      CZWARTEK 26 marca 2015


      PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
      Młodzieżowy Dom Kultury
      ul. Lompy 13


      900 – 1315 Zajęcia organizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną

      RODZAJ I TEMAT WYKŁADOWCA GODZINA ILOŚĆ MIEJSC GRUPA WIEKOWA
      Warsztat dla uczniów „Ech ta nauka; Czy umiem się uczyć? Jak skutecznie wykorzystywać swój potencjał w uczeniu się. Metody i techniki uczenia się” Joanna Hajduk, Katarzyna Rosa 900 – 1100
      1115 – 1315
      do 20 Uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej
      Warsztat dla uczniów „To nie mój problem? Kiedy zaczyna się uzależnienie? Zagrożenia cywilizacyjne. Uzależnienia behawioralne” Adrianna Wieczorek – Anita Jurczyk – Gniełka 900 – 1100
      1115 – 1315
      do 20 Uczniowie klas trzecich gimnazjum
      Warsztaty dla uczniów “Optymizmu można się nauczyć? Oszustwa umysłu” – profilaktyka zdrowia psychicznego Edyta Naczulska 900 – 1100
      1115 – 1315
      do 20 Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
      Seminarium dla nauczycieli „Uczeń trudny w szkole” – Jak budować strategie pomocy dla dzieci z zaburzonym zachowaniem dr Monika Maj – psychiatra dzieci i młodzieży ; Magdalena Adler, Monika Korczak 900 – 1200 Do 30 nauczycieli/ pedagogów, psychologów szkolnych Zainteresowani nauczyciele

      UWAGA!!!
      Wykład pani Edyty Naczulskiej Optymizmu można się nauczyć? Oszustwa umysłu został odwołany z powodu choroby prowadzącej.


      Elektrociepłownia Chorzów „ELCHO”
      ul. M. Skłodowskiej Curie 30


      1000 – 1130
      Zwiedzanie Elektrociepłowni połączone z wykładem Skąd się bierze światło?

      Grupa zwiedzających: do 25 osób.


      PLANETARIUM ŚLĄSKIE
      Aleja Planetarium 4


      1000 – 1100 Zajęcia warsztatowe w Planetarium Śląskim

      mgr Bogusława Zagoła – kierownik Działu Dydaktyki i Popularyzacji Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego.
       
      „Barwy pogody…” – w stacji meteorologicznej uczestnicy warsztatów zapoznają się z budową przyrządów pomiarowych i ponad półwiecznymi wynikami badań. Dowiedzą się więcej o zjawiskach optycznych w atmosferze powstających w wyniku załamania bądź zakrzywienia piegu promieni świetlnych (halo, wieniec, tęcza, gloria, słońce poboczne, zielony błysk, widmo Brokenu).
      mgr Lech Motyka – dyrektor Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego.
       
      „Techniki i instrumenty…” w obserwatorium astronomicznym zwiedzający zapoznają się z rodzajami instrumentów optycznych, zasadą działania i celem użycia montażu paralaktycznego przy obserwacjach ciał niebieskich. Zostaną im przybliżone dawne i współczesne techniki obserwacyjne, uświadomiona skala wielkości współczesnych teleskopów oraz omówiona tematyka obserwacyjna Słońca, Księżyca, planet, planetoid, komet, galaktyk, mgławic, gwiazd zmiennych. Przy bezchmurnej pogodzie pokaz Słońca w projekcji, a także unaocznienie ruchu obrotowego Ziemi (powolna ucieczka rzutowanej tarczy Słońca z pola widzenia po wyłączeniu napędu zegarowego lunety).
      mgr Stefan Janta – wicedyrektor Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego.
       
      „O zaćmieniach…” – podczas dwuczęściowych zajęć uczniowie będą mogli zobaczyć ekliptykę, równik i południk niebieski, gwiazdozbiory, Fazy Księżyca i pętle zakreślane przez planety. Zapoznają się z Układem Słonecznym (oglądanym z kosmicznej perspektywy), prawami Keplera oraz przyjrzą się zaćmieniom Słońca, Księżyca, a nawet zaćmieniom i zakryciom księżyców obiegających Jowisza.
      GODZINA MIEJSCE WYKŁAD/ WARSZTATY PROWADZĄCY ILOŚĆ MIEJSC
      1000 STACJA METEOROLOGICZNA Barwy pogody – zjawiska optyczne w atmosferze ziemskiej mgr Bogusława Zagoła 50
      1100 STACJA METEOROLOGICZNA Barwy pogody – zjawiska optyczne w atmosferze ziemskiej mgr Bogusława Zagoła 50
      1100 OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE Techniki i instrumenty astronomii obserwacyjnej – bezpieczne sposoby obserwacji tarczy Słońca mgr Lech Motyka 50
      1200 SALA GŁÓWNA PLANETARIUM O zaćmieniach i nie tylko – elementy sfery niebieskiej, ruchy Księżyca i planet mgr Stefan Janta 200

      GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
      ul. Racławicka 23


      1030 – 1400
      Zajęcia w Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

      1030 – 1200
      Wykład prof. dr hab. Artura Stojko pt. O miodzie z przyjemnością, czyli o naturoterapii słów kilka.

      Ilość miejsc: 150 – młodzież, dorośli

      Podstawowym warunkiem zdrowia i urody człowieka jest sposób odżywiania uzupełniony naturalnym miodem pszczelim. Jest to ważny apiterapeutyk stosowany w dziedzinie medycyny jaką jest naturoterapia warunkująca zdrowie i spokojne życie człowieka.

      Prowadzący: prof. dr hab. Artur Stojko – członek wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych, prezes Polskiej Fundacji Apiterapii. Autor ponad 200 publikacji, 5 monografii, 100 prac naukowych oraz 114 doniesień i komunikatów ze zjazdów i konferencji. Jest też autorem jednego z rozdziałów książki „Medycyna naturalna”, wydanej przez PZWL. Od blisko 50 lat prowadzi badania nad wykorzystaniem preparatów uzyskiwanych z produktów pszczelich w profilaktyce i leczeniu różnych schorzeń. Apiterapia jest jego pasją; poświęcił jej całe życie.

      WARSZTATY

      Zgłoszenia uczestników na wykład i warsztaty zbieramy do dnia 20.03.2015.

      1200 – 1300 oraz 1300 – 1400
      ŚMIECH TO ZDROWIE. – 20 miejsc

      Śmiech przede wszystkim rozluźnia mięśnie, rozładowuje stres i wprawia nas w pozytywny nastrój. Pozwala nam się odprężyć i zrelaksować. Śmiech jest pewną formą masażu i to nie tylko dlatego, że całe nasze ciało wprawia w silne drgania. Pod wpływem intensywnych ruchów przepony i mięśni całej klatki piersiowej zwiększamy ilość wdychanego powietrza, a serce zostaje lepiej ukrwione i bije szybciej. Dzięki temu śmiech bardzo wspomaga nasz układ krwionośny i całe ciało (w tym również nasz mózg) dostaje więcej tlenu. Badania wykazały, że ludzie, którzy często się śmieją rzadziej chorują na choroby układu krążenia.

      Prowadząca: Marta Matlingiewicz – socjolog tematyką śmiechoterapii zaczęła interesować się dzięki współpracy z Fundacją „Dr Clown” – organizacją promującą terapię śmiechem i zabawą poprzez odwiedzanie (w strojach clownów) małych pacjentów szpitali. Prowadzi warsztaty z zakresu śmiechoterapii dla nauczycieli i terapeutów. Jest pracownikiem organizacji pozarządowej, w której zajmuje się pracą z młodzieżą oraz z seniorami.

      1200 – 1300 oraz 1300 – 1400
      Superpomocni – warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej – 20 miejsc

      Projekt łączący zabawę i wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Warsztat prowadzony przez wykwalifikowanych ratowników medycznych. Uczestnicy będą mogli w praktyczny sposób poszerzyć swoje umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy, do wykorzystania będą mieli profesjonalny sprzęt, w tym fantomy. Na zakończenie każdy otrzyma zaświadczenie ukończenia warsztatów.

      1200 – 1300
      Jak przenosić góry, czyli z jogą do matury – 20 miejsc

      Kiedy zjada Cię stres zarówno Twoje ciało, jak i umysł maja niższą wydolność, a Ty nie możesz w pełni wykorzystać swojego potencjału. Jeżeli chcesz poprawić swoją pamięć i koncentrację, to zapraszamy Cię na warsztat jogi, na którym dowiesz się, jak możesz za pomocą prostych ćwiczeń uwolnić ciało z napięć, a także jak zmienia to stan umysłu i pozwala radzić sobie ze stresem.

      Prowadzący: Maria Puls – nauczycielka jogi, kierownik studiów podyplomowych „Joga w profilaktyce i terapii”, naturoterapeutka, trener umiejętności społecznych, doktorantka socjologii Uniwersytetu Śląskiego.


      PIĄTEK 27 marca 2014

      ŚLĄSKIE MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM EDUKACJI
      I BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

      ul. 75. Pułku Piechoty 1


      ZAKOŃCZENIE VII CHORZOWSKIEGO FESTIWALU NAUKI

      900
      Przed gmachem Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych pokaz ratownictwa medycznego i górskiego, z wykorzystaniem szkolonych psów – organizuje Stowarzyszenie „RatoKato” przy współpracy z Polish Working Dog Foundation i Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym

      1000
      Zakończenie VII Chorzowskiego Festiwalu Nauki
      Sala audiowizualna – 170 miejsc

      • podsumowanie filmowe Co się działo podczas festiwalu
      • wykład popularnonaukowy z wykorzystaniem m.in. laserów Światło – niewidzialny posłaniec informacji – dr Aneta Szczygielska i mgr Janina Pawlik

      Opis wykładu.

      Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła 2015 rok Międzynarodowym Rokiem Światła i Technologii Wykorzystujących Światło. Włączając się w tę tematykę i promocję naukowego podejścia do światła, zapraszamy na wykład o jego właściwościach i prawach nim rządzących.
      Uważna obserwacja doświadczeń wykonywanych na wykładzie, a także czynny w nim udział, pozwoli znaleźć odpowiedzi na pytania:

      • Czym jest i jak jest rączy jest ten posłaniec?
      • Czy naprawdę jest niewidzialny?
      • Jak zachowuje się w różnych okolicznościach?

      Wykorzystując lasery, potwierdzimy eksperymentalnie prawo odbicia i prawo załamania światła. Zobaczymy jak łatwo można „oszukać” nasze oczy i mózg. Bawiąc się wspólnie, odkryjemy zastosowania tych praw w naszym codziennym życiu.      Print Friendly, PDF & Email