Wiesław CiężkowskiDRODZY CHORZOWIANIE.

Z wyjątkową satysfakcją zapraszam w imieniu organizatorów do udziału w X Chorzowskim Festiwalu Nauki. Zaproszenie kieruję do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Jestem przekonany, że w tegorocznej ofercie znajdą Państwo coś interesującego dla siebie.

Choć poznawcze cele festiwalu od lat się nie zmieniają, a oferta naukowa ulega ciągłym i pozytywnym ewolucjom, mam prawo przypuszczać, że ten festiwal będzie szczególny. Wiąże się to nie tylko z jubileuszem dziesięciolecia jego istnienia, ale przede wszystkim z rozszerzeniem naszej oferty w skali, która dotąd nie miała miejsca. Naszym celem było i jest zróżnicowanie oferty i wzbogacenie jej o takie dziedziny nauki, aby każdy, kto jest ciekawy świata, został usatysfakcjonowany.

Program X Chorzowskiego Festiwalu Nauki, któremu nadaliśmy w tym roku tytuł: „NASZE DZIEDZICTWO – NASZA PRZYSZŁOŚĆ”, został przygotowany zgodnie z prezentowaną wyżej ideą. Inspirowaliśmy się rolą, jaką odgrywają dokonania naszych poprzedników, ale też ich wpływem na przyszłe nasze dokonania. Jak zwykł mawiać Stephen Hawking: „Równie odlegli od atomów i gwiazd rozszerzamy granice poznania tak, by objąć nimi i to, co najmniejsze i to, co najdalsze.” Ta oczywistość przyświeca naszym działaniom, a szeroka oferta propozycji naukowych umacnia we mnie pewność, że będą one nie tylko znakomitą okazją do zapamiętania naszej oferty naukowej, ale dadzą również możliwość przeżycia fascynującego spotkania z różnymi dziedzinami wiedzy.

W tym roku do współpracy zaprosiliśmy: Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, Wyższą Szkołę Techniczną z Katowic, Wydziały: Mechaniczny Technologiczny, Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Inżynierii Środowiskowej i Energetyki, Transportu Politechniki Śląskiej, Wydziały: Informatyki i Nauki o Materiałach, Nauki o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Planetarium Śląskie w Chorzowie, Muzeum Hutnictwa oraz liczne instytucje promujące wiedzę w różnych dziedzinach nauki.

Świadomi roli mediów we współczesnym świecie, odrębny blok tematyczny poświęciliśmy warsztatom dziennikarskim, wykładom dotyczącym roli prasy na Górnym Śląsku, wycieczkom do TVP Katowice, Radia Katowice i redakcji „Dziennika Zachodniego” – największego dziennika regionalnego w Polsce.

W ramach festiwalu odbędą się tradycyjnie liczne imprezy towarzyszące: warsztaty matematyczne, chemiczne, pokaz urządzeń i modeli skonstruowanych przez uczniów chorzowskich szkół pod hasłem: „Mam talent”, gra miejska „Śladami chorzowian”, turnieje wiedzy i wiele innych.
X Chorzowski Festiwal Nauki będzie trwał od 12 marca do 16 marca 2018 r. Nie sposób wymienić tu zaproponowanych bloków tematycznych, zapraszam więc do uważnego przestudiowania programu.

Zapraszamy do placówek kulturalnych i naukowych na terenie naszego Miasta, organizujących zajęcia w poszczególne dni Festiwalu. Dziękuję tym wszystkim, którzy okazali gotowość do podzielenia się swym doświadczeniem i wiedzą. Dziękuję organizatorom za bezinteresowne zaangażowanie w przygotowanie festiwalu, a wszystkim uczestnikom życzę bogactwa wrażeń, satysfakcji z naszego dziedzictwa i śmielszego spojrzenia w przyszłość.

Z poważaniem.
mgr Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego