W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM PANDEMII KORONAWIRUSA
PREZYDENT MIASTA CHORZÓW OGŁOSIŁ DECYZJĘ
O PRZEŁOŻENIU TERMINU XII CHORZOWSKIEGO FESTIWALU NAUKI

Nowy termin zostanie podany, gdy minie zagrożenie epidemiologiczne. Wszelkich informacji na temat koronawirusa można uzyskać na stronie https://mieszkancy.chorzow.eu/article/informacje-dotyczace-koronawirusa#


Szanowni Państwo!

Już po raz dwunasty zapraszam w imieniu organizatorów do udziału w Chorzowskim Festiwalu Nauki. Tegoroczna formuła, którą ciągle próbujemy udoskonalić w imię dobrze pojętej powszechności i dostępności wiedzy, opiera się na tym samym założeniu: nauka inspiruje, pobudza ciekawość, jest atrybutem naszych dążeń i kształtuje naszą osobowość.

Program XII Chorzowskiego Festiwalu Nauki, któremu odbędzie się pod hasłem: „Piękno umysłu – piękno wiedzy”, przygotowaliśmy zgodnie z prezentowaną wyżej ideą. Nauka jest fascynująca, ale jest też piękna, gdyż pokazuje piękno umysłu i piękno człowieka. Nasz festiwal to pięć dni wykładów, warsztatów, pokazów i wycieczek naukowych, skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych. To eksperymentowanie i dobra zabawa, oferowana przez ekspertów w swoich dziedzinach, którzy potrafią przekonać uczestników, że nauka jest również znakomitą przygodą. Szeroka oferta naukowa z różnych dziedzin, znakomici wykładowcy, różnorodne bloki tematyczne umacniają we mnie pewność, że festiwal będzie dla wszystkich okazją do fascynujących przeżyć naukowych.

W tym roku główne wydarzenia festiwalowe odbywać się będą na uczelniach wyższych i instytucjach badawczych i kulturalnych znajdujących się na terenie naszego miasta. Do współpracy zaprosiliśmy m.in.: Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, Politechnikę Śląską, Uniwersytet Śląski, Muzeum w Chorzowie oraz liczne instytucje promujące wiedzę w różnych dziedzinach nauki.

Podobnie jak w zeszłym roku, odrębny blok tematyczny poświęciliśmy warsztatom dziennikarskim, wycieczkom do drukarni Polskapress i redakcji Dziennika Zachodniego – największego dziennika regionalnego w Polsce oraz warsztatom z udziałem specjalnie szkolonych do terapii psów.

XII Chorzowski Festiwal Nauki odbędzie się od 23 marca do 27 marca 2020 r. Nie sposób wymienić tu wszystkich tematów i tytułów bloków tematycznych, zapraszam więc do uważnego zapoznania się z programem XII Chorzowskiego Festiwalu Nauki.

Dziękuję tym wszystkim, którzy wsparli inicjatywę organizacji przedsięwzięć naukowych gotowością do podzielenia się swym doświadczeniem i wiedzą, dziękuję organizatorom za bezinteresowne zaangażowanie w przygotowanie festiwalu, a wszystkim uczestnikom życzę chwil zachwytu nad pięknem nauki i pięknem umysłu.

 

Wiesław Ciężkowski
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta