Wiesław CiężkowskiDRODZY CHORZOWIANIE
I WSZYSCY GOSZCZĄCY W NASZYM MIEŚCIE.

Z prawdziwą przyjemnością zapraszam – w imieniu organizatorów – do udziału w XI Chorzowskim Festiwalu Nauki. Jest to w wyjątkowe wydarzenie popularyzujące naukę, które poprzez różnorodne formy przekazu, takie jak: wykłady, prezentacje, warsztaty, wycieczki naukowe, a nawet webinaria promuje oraz upowszechnia dorobek naukowy śląskich uczelni oraz różnych instytucji, a także stara się kształtować zainteresowania i poszerzać wiedzę.

Mogę z satysfakcją powiedzieć, że co roku festiwal przyciąga coraz więcej osób korzystających z naszej oferty, a festiwalowe propozycje stają się ciekawą formą edukacji dla wszystkich chętnych, niezależnie od wieku, profesji i indywidualnych zainteresowań.

XI Chorzowskiemu Festiwalowi Nauki nadaliśmy przekorny tytuł: PO CO NAM NOBLIŚCI? Spróbujemy poszukać odpowiedzi na to pytanie, sięgając do różnych dziedzin nauki. Jak mawiał Oscar Wilde: „Celem życia jest rozwój własnej osobowości”. Mogę zapewnić Państwa, że takie są również cele festiwalu. Jestem pewien, że zostaną one zrealizowane.

W tym roku do współpracy zaprosiliśmy: Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach, Wydziały: Mechaniczny Technologiczny, Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Inżynierii Środowiskowej i Energetyki, Elektryczny, Transportu Politechniki Śląskiej, Wydziały: Informatyki i Nauki o Materiałach, Matematyki Fizyki i Chemii, Nauki o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytet Medyczny, Muzeum w Chorzowie, Chorzowskie Centrum Kultury, instytucje promujące wiedzę w różnych dziedzinach nauki oraz firmy.

Podobnie jak w zeszłym roku, odrębny blok tematyczny poświęciliśmy warsztatom dziennikarskim, i zorganizujemy wycieczkę do drukarni Polskapress i redakcji „Dziennika Zachodniego” – największego dziennika regionalnego w Polsce.

W ramach festiwalu odbędą się tradycyjnie liczne wydarzenia towarzyszące: warsztaty matematyczne, chemiczne, plastyczne, florystyczne, wikliniarskie, zajęcia z muzyki, kaligrafii, teatru, poezji, prezentacje dotyczące produkcji szkła i wiele innych.

XI Chorzowski Festiwal Nauki będzie trwał od 1 kwietnia do 5 kwietnia 2019 r. Nie sposób wymienić tu wszystkich propozycji, mamy miejsca na różnych spotkaniach dla ponad 2500 osób, zapraszam więc do uważnego przestudiowania programu XI Chorzowskiego Festiwalu Nauki. Zapraszamy do placówek kulturalnych i naukowych na terenie naszego Miasta, organizujących zajęcia w poszczególne dni Festiwalu.

Dziękuję tym wszystkim, którzy okazali gotowość do podzielenia się swym doświadczeniem i wiedzą. Dziękuję organizatorom za zaangażowanie w przygotowanie festiwalu, a wszystkim uczestnikom życzę bogactwa wrażeń naukowych i swobody w kształtowaniu własnej osobowości.

Z poważaniem.
mgr Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego