Wiesław CiężkowskiDRODZY CHORZOWIANIE.

Już po raz ósmy, z prawdziwą satysfakcją, zapraszam w imieniu organizatorów do udziału w Chorzowskim Festiwalu Nauki. Zaproszenie kieruję do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, będąc przekonanym, że w tegorocznej ofercie znajdą Państwo z pewnością coś interesującego dla siebie.

Oczywistym celem festiwalu, którego formuła ulega ciągłym i twórczym ewolucjom, jest popularyzacja nauki, promocja wśród mieszkańców Chorzowa najważniejszych osiągnięć technicznych, a także rozbudzenie zainteresowań szeroko rozumianą wiedzą, kulturą i sztuką.
Sukces poprzednich edycji festiwalu, organizowanego przy współpracy z ośrodkami akademickimi oraz środowiskami pozauczelnianymi związanymi z naszym miastem, udowadnia, że nauka nie jest nudna. Rosnąca z roku na rok liczba uczestników wydarzeń festiwalowych może przekonać, jak bardzo inspirujące i fascynujące jest obcowanie z wiedzą, bowiem mądrość jest córką doświadczenia. Nie wystarczy więc dużo wiedzieć, ażeby być mądrym. Istotą jest wykorzystanie swoich umiejętności i twórcze zastosowanie ich w życiu.

Program VIII Chorzowskiego Festiwalu Nauki, któremu nadaliśmy w tym roku tytuł: „Gra – Technika – Efekt”, został przygotowany zgodnie z prezentowaną wyżej ideą. Inspirowaliśmy się rolą, jaką odgrywają w naszym życiu te trzy elementy, które się wzajemnie uzupełniają. Jak powiedział Aleksander Sołżenicyn: „Jeśli nie potrafisz wykorzystać minuty, to zmarnujesz i godzinę, i cały dzień, i całe życie”. Ta oczywistość przyświeca naszym działaniom, a szeroka oferta propozycji naukowych umacnia we mnie pewność, że będą one nie tylko znakomitą okazją do zapamiętania naszej oferty naukowej, ale dadzą również możliwość przeżycia fascynującego spotkania z różnymi dziedzinami wiedzy.

W tym roku do współpracy zaprosiliśmy Wydziały Uniwersytetu Śląskiego: Matematyki, Fizyki i Chemii, Informatyki i Nauki o Materiałach, Nauk o Ziemi, Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, Wyższą Szkołę Techniczną z Katowic, Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej, katedrę Informatyki Przemysłowej na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej i Planetarium Śląskie.

W ramach festiwalu odbędą się liczne imprezy towarzyszące: rzecz jasna gry w różnym wymiarze (Chorzowska Gra Sportowa, turniej gier planszowych), warsztaty dziennikarskie , matematyczne, Festiwal Robotów itp.

Bogata i różnorodna oferta, która zostanie zaprezentowana w ramach VIII Festiwalu Nauki utwierdza mnie także w przekonaniu, że uda nam się zaprezentować nie tylko aspiracje badawcze znakomitych specjalistów, ale także spełnić oczekiwania poznawcze i naukowe mieszkańców Chorzowa, a przede wszystkim przemienić Chorzowski Festiwal Nauki w święto poznawcze i naukowe, a nie – prezentację uczelni wyższych.

VIII Chorzowski Festiwal Nauki będzie trwał od 14 marca do 18 marca 2016 r. Nie sposób wymienić tu zaproponowanych bloków tematycznych, zapraszam więc do uważnego przestudiowania programu VIII Chorzowskiego Festiwalu Nauki.

Zapraszamy do szkół wyższych oraz placówek kulturalnych i naukowych na terenie naszego Miasta, organizujących zajęcia w poszczególne dni Festiwalu. Dziękuję tym wszystkim, którzy okazali gotowość do podzielenia się swym doświadczeniem i wiedzą. Dziękuję organizatorom za bezinteresowne zaangażowanie w przygotowanie festiwalu, a wszystkim uczestnikom życzę uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące różnych dziedzin nauki i w konsekwencji – własnego życia.

Z poważaniem.
mgr Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego